Aktualizacja wymagań w zakresie formularzy podatkowych (wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r.)

Ponieważ firma Udemy ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, jest zobowiązana przez amerykański Urząd Podatkowy (IRS) do pobierania w stosownych przypadkach podatku u źródła od zarobków uzyskanych przez instruktorów na terenie Stanów Zjednoczonych. Aby ustalić właściwą kwotę tego podatku, zbieramy formularze podatkowe zawierające istotne informacje o instruktorach, takie jak imię i nazwisko, kraj zamieszkania czy numer identyfikacji podatkowej.

 

Każdy instruktor ma obowiązek dbania o to, aby jego informacje podatkowe były aktualne. Służy do tego funkcja przesyłania formularzy na stronie Ustawienia wypłaty i podatków.

 

Co się zmieni?

 

Od 1 stycznia 2024 r. do otrzymania wypłaty od Udemy wymagany będzie ważny formularz podatkowy. Jeżeli w terminie, w jakim ma nastąpić wypłata, instruktor nie będzie miał złożonego ważnego formularza, płatność zostanie zawieszona. Gdy otrzymamy ważny formularz, cofniemy zawieszenie płatności i aktywujemy wypłatę wszystkich oczekujących płatności w ciągu 1–2 tygodni, stosując do nich stawkę podatku u źródła ustaloną na podstawie przesłanego przez instruktora formularza. 

 

Wraz z tą zmianą zaktualizujemy również Raport przychodów, aby jasno przedstawiał, czego każdy instruktor może spodziewać się przy następnej wypłacie i czy musi coś zrobić, aby ją odblokować.

 

Co to oznacza dla instruktorów?

 

Większość publikujących instruktorów nie odczuje różnicy. Zauważą ją natomiast instruktorzy, którzy nie przesłali ważnego formularza podatkowego i nie zrobią tego do początku 2024 r.

 

Dotychczas instruktorzy, którzy nie przesłali ważnego formularza podatkowego, podlegali maksymalnej stawce podatku u źródła (24% wszystkich zarobków), ale co miesiąc mogli otrzymywać wypłatę. Gdy będzie obowiązywać nowa polityka, zaczekamy z wypłatą do czasu, aż otrzymamy ważny formularz, i na jego podstawie wyliczymy kwotę podatku u źródła.

 

Co się stanie z instruktorami, którzy przez dłuższy czas nie prześlą ważnego formularza podatkowego?

 

Chcemy dać instruktorom dużo czasu na to, by mogli przesłać formularz podatkowy i otrzymać płatność. Jeżeli jednak instruktor nie podejmie żadnej próby dostarczenia nam informacji podatkowych przez wiele miesięcy lub nawet lat, zastrzegamy sobie prawo do wycofania publikacji jego treści. Na tej samej zasadzie będziemy przechowywać oczekujące wypłaty tak długo, jak to będzie możliwe, ale jeżeli przez dłuższy czas nie otrzymamy informacji podatkowych, możemy być zmuszeni do przekazania tych pieniędzy odpowiednim organom administracji państwowej.

 

Osoby, których treści będą zagrożone usunięciem lub w przypadku których płatność może stać się niedostępna w wyniku niedostarczenia informacji podatkowych przez dłuższy czas, powiadomimy z dużym wyprzedzeniem. 

 

Jak instruktorzy mogą przygotować się do przesłania formularza podatkowego, aby uniknąć przerwy w wypłatach?

 

Aby ułatwić proces wypełniania obowiązujących w Stanach Zjednoczonych formularzy podatkowych, udostępniamy platformę do ich przesyłania. Przesyłanie formularza możesz aktywować ze strony Ustawienia wypłaty i podatków, jeżeli masz już zarobki oczekujące na wypłatę (dzisiaj) lub płatny kurs (początek 2024 r.). 

 

Najważniejszą informacją, jakiej potrzebujesz, jest nazwa głównego beneficjenta otrzymującego zarobki z Udemy (imię i nazwisko lub nazwa firmy) oraz numer identyfikacji podatkowej, jeśli go masz.

 

W naszym centrum pomocy znajdziesz przydatne zasoby dla instruktorów dotyczące podatków. W razie problemów możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy za pomocą przycisku „Skontaktuj się z nami”, który znajduje się z boku każdego artykułu. Co prawda nie możemy Ci powiedzieć, co masz wpisać w formularzu – to może zrobić tylko doradca podatkowy – ale chętnie wyjaśnimy, jakich informacji potrzebujemy, aby Twoje zarobki na Udemy były wypłacane bez przerw.

 

Ucz dalej,

Zespół Udemy ds. instruktorów

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs