Błąd w systemie atrybucji: często zadawane pytania

Ostatnio naprawiliśmy błąd, przez który część transakcji była niewłaściwie przypisywana. Wprowadziliśmy już korekty do raportów o przychodach instruktorów, tam gdzie ten błąd wystąpił.

Co się stało?

Nasz zespół inżynierów naprawił w czerwcu błąd systemu, który skutkował nieprawidłowym przypisywaniem niektórych transakcji. Przypisywanie określa udział w przychodach instruktora, więc błąd ten skutkował nieprawidłowymi wypłatami dla instruktorów w przypadku dotkniętych nim sprzedaży.

Transakcje, w których wystąpił błąd i które znajdowały się w „otwartych” raportach o przychodach (czyli oczekujących na wypłatę), zostały skorygowane natychmiast po opublikowaniu łatki naprawiającej błąd. Następnie przeprowadziliśmy pełną kontrolę wcześniejszych transakcji dotkniętych skutkami tego problemu. W przypadku instruktorów, którzy otrzymali zbyt niską wypłatę, wprowadziliśmy korektę do raportu o przychodach z 10 sierpnia dotyczącą kolejnej wypłaty i powiadomiliśmy e-mailem wszystkich, których to dotyczy.

Jaki był zasięg błędu?

Ten błąd wpłynął na mniej niż 0,1% transakcji. Wszystkie z nich dotyczyły zakupów kilku kursów.

Co w sytuacjach, gdy instruktorzy otrzymali za duże wynagrodzenie?

Nie będziemy odejmować środków od przyszłych płatności, aby zrekompensować wcześniejszą nadpłatę spowodowaną tym błędem.

Co zrobicie, by takie błędy już się nie pojawiły?

Aby zapobiec występowaniu takich problemów w przyszłości, wzmacniamy monitoring i odpowiednie procedury. Jeżeli w przyszłości wystąpią błędy w płatnościach, powiadomimy Cię i podejmiemy kroki mające na celu usunięcie tych błędów.

Jeżeli chcesz zadać pytanie lub przekazać opinię, możesz to zrobić w społeczności instruktorów. Bezpośrednie pytania dotyczące konkretnych sprzedaży lub korekt prosimy kierować na adres [email protected].

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs