Co nowego w procesie ustalania cen i programie ofert – sierpień 2023

Español | Deutsch | 日本語  Français | Italiano | Türkçe | Polski | Português | 한국어中文(繁體) | Bahasa Indonesia

Na początku roku pisaliśmy o kilku sposobach ulepszenia strategii ustalania cen, tak aby uczestnikom łatwiej było orientować się w różnicach w wartości i jakości kursów. Po przeprowadzeniu dokładnych testów z przyjemnością przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące wyników eksperymentów związanych z cenami katalogowymi oraz zapowiadamy nowe zmiany.

 

Wyniki eksperymentów dotyczących spójności cen katalogowych

W ostatnich miesiącach prowadziliśmy eksperymenty związane z wyświetlaniem rekomendowanych cen katalogowych kursów w naszym programie ofert. Wcześniej było tak, że jeżeli instruktor podał cenę katalogową niższą od sugerowanej przez nasz model, domyślnie ustawiana była ta niższa, a nie ta wygenerowana przez modele ustalające ceny. Zaczęliśmy prowadzić testy dotyczące tej zmiany, ponieważ wierzymy, że nasz mechanizm dynamicznego ustalania cen potrafi lepiej odzwierciedlić relatywną wartość kursu i szybciej reagować na zmiany popytu na rynku.

Testy wykazały, że rekomendowana przez nas cena katalogowa w połączeniu z naszą nową metodą ustalania tych cen ma ogólnie pozytywny wpływ na przychody instruktorów. Realizuje to także nasz cel zwiększenia spójności w zakresie ustalania cen katalogowych różnych kursów. Biorąc pod uwagę te pozytywne rezultaty, wprowadzamy tę zmianę w całym programie ofert (z wyjątkiem Japonii).

Nowy wygląd strony, na której ustalana jest cena kursu

W minionych latach często od Was słyszeliśmy, że nasz system ustalania cen bywa niejasny. Zmieniliśmy zatem wygląd strony, na której ustala się cenę kursu, aby zapewnić większą przejrzystość tego procesu. Zaktualizowana strona będzie pokazywać cenę ustalaną przez Udemy, a także cenę dodatkową (wcześniej nazywaną „ceną katalogową ustalaną przez instruktora”).

Nową wersję strony wdrożymy w najbliższych miesiącach u wszystkich instruktorów niezależnie od tego, czy uczestniczą oni w programie ofert czy nie. Nie zmieni to żadnych Waszych preferencji.

Ustalanie ceny katalogowej nowych kursów

Aktualizacja: od 9 października 2023 r. nowo opublikowane płatne kursy nie będą mogły brać udziału w promocjach przez pierwsze 14 dni w Stanach Zjednoczonych. Po 14-dniowym okresie kursy będą mogły brać udział w naszych bieżących lub nadchodzących promocjach.

Jeżeli kurs zostanie opublikowany między 25 września a 9 października 2023 r., może nie być uwzględniany we wszystkich promocjach obejmujących całą witrynę przez okres do 14 dni od momentu publikacji. Więcej informacji o tych zmianach podajemy niżej.

 


 

Przez lata pracowaliśmy nad ulepszaniem naszych strategii promocyjnych i sposobów ustalania cen, tak aby cena, którą widzą odbiorcy, odzwierciedlała wartość kursu. W ramach następnego kroku chcemy, aby każdy kurs miał ustaloną cenę katalogową, zanim zostanie zaoferowany ze zniżką. Oczekujemy, że ta zmiana pomoże budować zaufanie użytkowników, odpowiedzialny rozwój i zrównoważony rynek. 

Już od września 2023 r. nie będziemy oferować ze zniżką nowo opublikowanych płatnych kursów przez pierwsze 14 dni nawet jeżeli instruktor uczestniczy w programie ofert Udemy. Dzięki temu uczestnicy będą widzieli stałą cenę, która odzwierciedla szacowaną wartość kursu, przed zastosowaniem zniżek. Po tym 14-dniowym okresie nowe kursy będą mogły brać udział w naszych bieżących lub nadchodzących promocjach. Początkowo ta zmiana zostanie wprowadzona tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w dalszej części roku możemy ją wdrożyć także w innych krajach. To nie jest jeszcze ostateczny termin i co najmniej tydzień przed wejściem tej zasady w życie zostaniecie o tym przez nas powiadomieni. 

Biorąc pod uwagę ten początkowy okres bez możliwości brania udziału w promocjach, wydłużymy okres kwalifikowania się do odznak „Nowość” i „Nowy i popularny” z 60 do 74 dni. Dotychczasowe obserwacje pokazują, że te odznaki pomagają uczestnikom w skuteczniejszym wyszukiwaniu umiejętności i znajdowaniu odpowiednich kursów.

Uwaga: chociaż nowe kursy nie będą mogły brać udziału w promocjach obejmujących całą witrynę, to w ciągu tych pierwszych 14 dni będzie można do nich stosować kupony instruktorów. 

Mamy nadzieję, że dzięki temu proces ustalania cen i program ofert staną się bardziej przejrzyste, i że przyczyni się do utrzymania dobrego stanu rynku. Jeśli macie pytania dotyczące zmian w mechanizmach ustalania cen, możecie je zadać w Społeczności instruktorów.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs