Lista kontrolna strony docelowej kursu 1: tytuł, podtytuł i najlepsze praktyki związane z SEO

Najważniejsze elementy strony docelowej kursu, które trzeba zoptymalizować, to tytuł i podtytuł kursu. Jest to okazja, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych uczestników poprzez właściwe przedstawienie tego, o czym jest Twój kurs.

Oto kilka punków, które warto wziąć pod uwagę, oraz kilka ogólny porad dotyczących strony docelowej kursu:

Tytuł (maksymalnie 60 znaków)

Twój tytuł powinien przyciągać uwagę, być informacyjny i dobrze zoptymalizowany pod kątem wyszukiwania. Z tytułu kursu uczestnicy chcą się dowiedzieć:

 • Jaki jest temat kursu
 • Dla kogo jest ten kurs (dla początkujących, menedżerów)
 • Co można wynieść z tego kursu (rezultat lub działanie)

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek.

 1. Czy Twoje główne słowo kluczowe zostało umieszczone na początku (w pierwszych trzech słowach), ale nie jest używane zbyt często?
 2. Czy zostały zmieszczone słowa lub frazy, których potencjalni uczestnicy prawdopodobnie używają do wyszukiwania? Odnieś się do stworzonej przez siebie listy słów kluczowych
 3. Czy skupia się na działaniu? Czy komunikowane jest osiągnięcie?
 4. Czy sprawia, że chcesz kliknąć i przejść do kursu? Odpowiada intencji wyszukiwania, aspiracjom i przyciąga uwagę
 5. Czy wprowadza emocję, którą chcesz, aby potencjalni uczestnicy czuli? Używaj słów i modyfikatorów, które komunikują osiągnięcie i wartość

Aby wyedytować tytuł kursu, w narzędziu do tworzenia kursów przejdź do sekcji Opublikuj swój kurs > Strona docelowa kursu > Tytuł kursu.

 

Podtytuł (maksymalnie 120 słów)

Celem podtytułu jest rozwinięcie tytułu. Powinien on zawierać:

 • Dodatkowe informacje dotyczące treści kursu
 • Wartość, jaką daje nauka tego zagadnienia
 • Korzyści dla uczestników – co ten kurs pomoże Ci ZROBIĆ
 • Podaj więcej informacje na temat celów edukacyjnych kursu

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek.

 1. Jaki jest temat kursu
 2. Dla kogo jest ten kurs (dla początkujących, menedżerów)
 3. Co można wynieść z tego kursu (rezultat lub działanie)
 4. Czy główny temat kursu został zamieszczony?
 5. Czy komunikuje to, co ten kurs pomoże uczestnikom robić? Przekazuje wartości, zawiera słowa opisujące działanie
 6. Czy zawiera najlepiej powiązane słowa kluczowe?
 7. Czy stanowi uzupełnienie tytułu?
 8. Czy przyciąga uwagę na tyle, aby zachęcić do kliknięcia?
 9. Zalecamy, aby liczba znaków była możliwie jak najbliższa limitowi wynoszącemu 120.

Aby wyedytować podtytuł kursu, w narzędziu do tworzenia kursów przejdź do sekcji Opublikuj swój kurs > Strona docelowa kursu > Podtytuł kursu.

Najlepsze praktyki związane z SEO

 1. Używaj prostego i konkretnego języka
 2. Sprawdź pisownię, gramatykę, interpunkcję i zastosowanie małych i dużych liter
 3. Zadbaj o to, by cała strona docelowa kursu była napisana z myślą o potencjalnych uczestnikach Twojego kursu
 4. Używaj zwrotów osobistych: przejdź na „ty” z potencjalnymi uczestnikami i o sobie wspominaj jako „ja”, „mnie” lub „mi”.

Dodatkowo: zwiększanie liczby zapisów

 1. Film promocyjny: stwórz krótki i ciekawy film promocyjny  (nie dłuższy niż 2 minuty) dla potencjalnych uczestników, zawierający podsumowanie tego, czego będziesz nauczać, i w jaki sposób będziesz to robić. Pomyśl o tym jako o wersji wideo swojej strony docelowej.
 2. Podgląd kursu: sprawdź, czy w sekcji Program kursu została włączona opcja wielu wykładów (co najmniej 10 minut), która pokazuje potencjalnym uczestnikom najbardziej wartościowe lub warte uwagi fragmenty kursu.

Po zoptymalizowaniu tytułu i podtytułu możesz przejść do kolejnej fazy optymalizacji, czyli Listy kontrolnej strony docelowej kursu 2.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs