Tworzenie łatwo dostępnych, promujących integrację materiałów kursowych

Ułatwienia dostępu

Ułatwienia dostępu to rozsądne, konkretne i użyteczne rozwiązania, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami dostęp do tych samych informacji, interakcji i usług (oraz związanych z nimi korzyści), do których mają dostęp osoby bez niepełnosprawności. W skrócie: jest to metoda zapewniania inkluzywności, czyli niwelowania przeszkód utrudniających naukę z perspektywy jak największej liczby osób. 

Mogłoby się wydawać, że ułatwienia dostępu mają za zadanie pomagać przede wszystkim osobom z niepełnosprawnością fizyczną, np. wadą słuchu lub wzroku. Pomagają one także osobom z tymczasowymi niepełnosprawnościami, spowodowanymi na przykład utratą słuchu lub wzroku w wyniku infekcji, urazem (np. uszkodzeniem oka) czy operacją (np. leczeniem zaćmy). Istnieje też niepełnosprawność sytuacyjna – np. brak możliwości prawidłowego odsłuchania dźwięku w gwarnej kawiarni lub w pociągu.

Są to bardzo ważne kwestie, jednak ułatwienia dostępu to coś, co ułatwia naukę każdemu. Mimo wszystko często są pomijane, ponieważ wydaje się, że ich wdrożenie może być kosztowne lub męczące. Prościej jest z góry zaplanować wprowadzenie ułatwień dostępu, niż przerabiać materiały później. 

Dbanie o to, aby treści były przystępne dla każdego, to nie tylko bycie fair wobec wszystkich osób – w ten sposób zwiększasz też zasięg, ponieważ z Twojego kursu może skorzystać więcej osób. Dodatkowo ułatwienia dostępu są wymagane prawnie w przypadku treści, na które przysługują dotacje rządowe – wprowadzając je, możesz dostosować kurs do potrzeb szkolnictwa wyższego i agencji państwowych. 

 

Inkluzywność

Inkluzywność to akceptowanie, docenianie, szanowanie i wspieranie wszystkich osób. To proces polegający na tworzeniu poczucia bezpieczeństwa psychicznego oraz kultury opartej na docenianiu i efektywnym wykorzystywaniu unikalnych talentów, umiejętności, opinii i perspektyw poszczególnych osób. 

Jesteśmy dumni z tego, że nasze kursy realizują uczestnicy z całego świata, reprezentujący przeróżne tożsamości, kultury i pochodzenia. To dla nas bardzo ważne, aby treści, które udostępniamy, były oparte na szacunku dla wszystkich tych osób i opracowane z uwzględnieniem ich potrzeb. W związku z tym stosujemy międzynarodowe, proaktywne podejście uwzględniające wszystkich użytkowników, szczególnie z tych grup demograficznych, które zwykle są w mniejszości. 

 

Zalecenia

W Udemy stawiamy sobie za cel poprawę życia poprzez naukę bez względu na zdolności i możliwości – w usługach, które oferujemy, uwzględniamy potrzeby wynikające z różnorodnych osobowości i kultur. Zobowiązaliśmy się też do przekazywania naszym instruktorom zaleceń i wskazówek, które pomagają im odnieść sukces o dotrzeć do kolejnych uczestników dzięki treściom dostępnym dla każdego, tworzonym w duchu inkluzywności.

Zarówno w przypadku nowych kursów, jak i aktualizowania już istniejących, nasze zalecenia koncentrują się na czterech obszarach:

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs