Aktualizacja warunków subskrypcji w celu umożliwienia kluczowych inwestycji i rozwoju działalności 

 

 

Drodzy instruktorzy,

 

od założenia Udemy w 2010 roku staliśmy się jednym z największych na świecie rynków oferujących umiejętności zawodowe, łącząc wykwalifikowanych instruktorów, uczestników kursów i organizacje na niespotykaną wcześniej skalę. Wielu z Was było świadkami rozwoju Udemy i osobiście w nim uczestniczyło. Obecnie świadczymy usługi ponad 67 milionom uczestników i 15 000 klientów biznesowym, którzy uczą się od 70 000 instruktorów na całym świecie.

 

Świat szybko się zmienia. Nowoczesne technologie, takie jak generatywna AI, zmieniają sposób, w jaki pracujemy, a firmy stawiają na rozwiązania szkoleniowe zapewniające ich pracownikom dostęp do wymiernej wiedzy. Udemy ma możliwość stanąć na czele tej transformacji. Jednak aby wykorzystać tę możliwość, musimy wciąż inwestować w naszą platformę i działalność, w tym rozszerzać naszą ofertę w zakresie zdobywania odznak i certyfikatów, rozwijać funkcje oparte na sztucznej inteligencji, zwiększać świadomość marki Udemy, a także zapewniać instruktorom coraz lepsze możliwości działania. Jesteśmy pewni, że te inicjatywy pozwolą Udemy utrzymać pozycję platformy preferowanej przez instruktorów, uczestników i organizacje. 

 

Jako odpowiedzialna firma musimy również kontynuować nasze działania w efektywny i zrównoważony sposób. Podjęliśmy już w tym roku działania na rzecz poprawienia skuteczności, w tym optymalizacji kadry, operacji i procesów wewnętrznych.

 

Aby umożliwić kluczowe inwestycje w platformę, marketing i sprzedaż przy jednoczesnym zrównoważonym działaniu, dokonamy korekty stawek udziału w przychodach dla instruktorów w ramach naszego modelu subskrypcji. Zaktualizowane stawki w ramach subskrypcji zostaną zmienione na 20% w styczniu 2024 r., 17,5% w styczniu 2025 r. i 15% w styczniu 2026 r.  Obowiązująca na rynku stawka 37% nie ulega zmianie.

 

Udział instruktorów w przychodach w ramach subskrypcji Udemy

Aktualnie202420252026
25%20%17,5%15%

 

Wiemy, że oczekujecie od Udemy wynagrodzenia za dostarczanie wysokiej jakości treści Dokonując tej zmiany, bierzemy pod uwagę przewidywane tempo rozwoju, a naszym celem jest, by całkowite wypłaty instruktorów były każdego roku takie same lub wyższe, niż w roku poprzednim. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zapłaciliśmy instruktorom ponad 200 mln dolarów i planujemy przekroczyć ten poziom. 

 

Jak wielu z Was wie, firma Udemy doświadczyła rekordowego wzrostu po ostatniej zmianie udziału w zyskach. W 2019 roku zmieniliśmy stawki udziału w zyskach dla instruktorów Udemy Business, aby być w stanie zainwestować w nową platformę i bieżące działania rynkowe, planując zarazem długoterminowy wzrost wynagrodzeń instruktorów. Od tego czasu całkowite wypłaty dla instruktorów stale i zauważalnie rosną. Powodzenie naszych instruktorów jest kluczowe dla naszego własnego sukcesu i chcemy kontynuować bliską współpracę z Wami.

 

Ponownie zamierzamy spełnić nasze obietnice. Oczekujemy, że nasze inwestycje umożliwią nam rozwój, wejście na nowe rynki, przyciągnięcie nowych uczestników kursów i kontynuowanie współpracy z obecnymi oraz wyposażenie instruktorów w nowe, skuteczniejsze narzędzia. Wiemy, że na nas liczycie, i jesteśmy pewni że dzięki tej zmianie otworzą się dla Was nowe możliwości. 

 

Wspólnie będziemy dążyć do stania się globalnym liderem w procesie transformacji na rzecz gospodarki opartej na umiejętnościach i odmienienia poprzez naukę życia jeszcze większej liczby ludzi. 

 

Z poważaniem

 

Greg Brown

Prezes i dyrektor generalny

 

 

 

 

 

Powiadomienie o zachowaniu ostrożności przy prognozowaniu (Safe Harbor) 

 

Niniejszy dokument zawiera prognozy w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Prognozy obejmują wszystkie stwierdzenia inne niż stwierdzenia faktów historycznych, w tym informacje dotyczące naszych przyszłych wyników operacyjnych i sytuacji finansowej, przewidywanych przyszłych wydatków i inwestycji, strategii i planów biznesowych, wzrostu rynku, pozycji rynkowej i potencjalnych możliwości rynkowych oraz wpływu przejęć i porozumień biznesowych. Opierają się na naszych obecnych oczekiwaniach, planach i założeniach, które poczyniliśmy w świetle naszego doświadczenia w branży, a także naszego postrzegania trendów historycznych, obecnych warunków, oczekiwanych przyszłych wydarzeń i innych czynników, które uważamy za właściwe w danych okolicznościach, biorąc pod uwagę informacje obecnie dla nas dostępne. Prognozy są jedynie przewidywaniami opartymi na naszych obecnych oczekiwaniach i przypuszczeniach dotyczących przyszłych wydarzeń. Różne czynniki, w tym te określone w sekcji „Czynniki ryzyka” w naszych dokumentach składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (ang. Securities and Exchange Commission, „Komisja”), mogą spowodować, że nasze rzeczywiste wyniki, poziom działalności, wydajność lub osiągnięcia będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w takich prognozach. Dodatkowe czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w prognozach, można znaleźć w innych naszych dokumentach składanych do Komisji, które są dostępne bezpłatnie na jej stronie: www.sec.gov. Wszelkie prognozy przedstawione przez nas w niniejszej prezentacji są aktualne wyłącznie na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu i są wyraźnie ograniczone w całości przez ostrzeżenia w nim zawarte. Nie zobowiązujemy się do publicznego aktualizowania lub weryfikowania jakichkolwiek prognoz, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Nie należy nadmiernie polegać na przedstawionych przez nas prognozach.

 

 

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs