Nasze zasady dotyczące generatywnej AI i treści instruktorów

Podstawą Udemy są relacje międzyludzkie, dlatego do uczenia się i nauczania zapraszamy każdego z dowolnego miejsca na świecie. U podstaw naszej działalności leży misja odmieniania życia przez naukę. Osiągamy to dzięki tworzeniu społeczności instruktorów, którzy dzielą się swoją praktyczną wiedzą na platformie Udemy, aby pomagać uczestnikom kursów uwolnić ich potencjał oraz tworzyć nowe możliwości dla siebie i innych.

Wiemy, że ostatnio sporo mówimy o sztucznej inteligencji, i rozumiemy, że niedawny rozwój technologiczny przyczynił się do wielu zmian na świecie. Nasze zaangażowanie w ułatwianie dzielenia się wiedzą pozostaje jednak niezmienne. Przygotowaliśmy ten zbiór zasad, które pomogą nam podejmować decyzje na temat tego, co i jak będziemy tworzyć, oraz odpowiedzą na pytania i wątpliwości, jakie pojawiały się w społeczności instruktorów.

1. Szanujemy prawa własności intelektualnej.

Sukces naszego rynku jest wspólnym osiągnięciem naszym i instruktorów. Wierzymy, że nasza oferta związana z generatywną AI ma duży pozytywny potencjał zarówno dla Udemy, jak i instruktorów, ale to oni decydują, czy chcą z niej skorzystać. Będziemy oferować coroczną opcję rezygnacji dla instruktorów, którzy zdecydują się wykluczyć swoje treści z wykorzystania w naszej nowej ofercie generatywnej AI lub do szkolenia modeli generatywnej AI.

2. Wykorzystujemy AI odpowiedzialnie i do realizacji naszej misji.

Generatywna AI powinna wspierać ludzi i rozwój ich wiedzy, nie je przyćmiewać. Od kierowania osób uczących się i organizacji do konkretnych umiejętności, których potrzebują, po dostarczanie instruktorom narzędzi do szybszego tworzenia rozwiązań do nauki, naszym celem dla generatywnej AI jest sprawienie, aby uczenie się i nauczanie było bardziej spersonalizowane, skuteczne i dostępne dla wszystkich. AI to nadal rozwijający się zasób i chcemy dalej badać nowe metody oraz możliwości, aby przynosić korzyści wszystkim użytkownikom Udemy – uczestnikom kursów, instruktorom i organizacjom. Chcąc wspierać nasz rozwój, będziemy nadal działać w sposób przejrzysty i zbierać opinie instruktorów przed wprowadzeniem kluczowych zmian, aby społeczność mogła wypowiedzieć się na temat tego, jak i co tworzymy.

3. Sukcesy osiągamy wspólnie.

Nasza oferta związana z generatywną AI została przygotowana pod kątem zwiększania zaangażowania, co ma ułatwiać uczestnikom kursów i instruktorom jeszcze lepsze osiąganie oczekiwanych rezultatów. Jeśli nowa oferta związana z generatywną AI wykorzystująca treści instruktorów przyniesie nowe źródła przychodów, płatności dla instruktorów zostaną uwzględnione w modelu przychodów. W miarę coraz lepszego zrozumienia, w jaki sposób uczestnicy kursów i administratorzy korzystają z tej oferty, możemy stworzyć nowe metody alokacji środków, aby lepiej dostosować je do wykorzystania treści instruktorów. Chcemy, aby motywacja dla instruktorów i ta, jaka przyświeca nam, były ze sobą zgodne. Innymi słowy: gdy wygrywa Udemy, wygrywają też instruktorzy.

Zdecydowanie wierzymy we wspólny potencjał, jaki możemy wypracować, oraz w wartość, jaką nasze nowe funkcje oparte na generatywnej AI mogą przynieść uczestnikom kursów, instruktorom i organizacjom. Rozumiemy, że współpraca z Udemy jest decyzją naszych instruktorów, a do nas należy zadbanie o to, aby mieli oni zaufanie do naszego podejścia, wizji i wspólnej misji, co pozwoli im podjąć decyzję o dalszej współpracy z nami – która obejmuje zgodę na bycie częścią przyszłości wspieranej przez AI. 

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs