Tworzenie testów praktycznych: przewodnik dla instruktorów

Testy praktyczne Udemy to sprawdziany kształtujące, które pozwalają uczestnikom kursów zapoznać się z przebiegiem egzaminu certyfikacyjnego na zakończenie kursu lub w ramach kursu zawierającego tylko testy praktyczne. Dzięki nim uczestnicy kursów mogą ćwiczyć strategie rozwiązywania testów, oceniać swoją gotowość do egzaminu i trafnie wybierać kolejne zagadnienia do opanowania przed egzaminem certyfikacyjnym. Testy praktyczne to także możliwość przekazania uczestnikowi przez instruktora konstruktywnej opinii zwrotnej, dzięki której może się on lepiej przygotować do egzaminu certyfikacyjnego.

Uwaga: sposób tworzenia testów praktycznych pozostawiamy instruktorom, a poniższe informacje zamieszczamy, aby przedstawić nasze podejście do nich – na podstawie tych założeń będziemy dalej rozbudowywać i udoskonalać narzędzie.

Dlaczego warto dodać do kursu testy praktyczne?

Dodając testy praktyczne do kursu przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego, zapewniasz uczestnikom skuteczniejszy, bardziej angażujący sposób nauki. Zauważyliśmy, że coraz więcej osób korzysta z kursów Udemy, aby przygotować się do zdobycia certyfikatu lub odznaki (np. AWS, Microsoft Azure, PMP) z myślą o zmianie pracy lub zaprezentowaniu swoich kwalifikacji obecnemu pracodawcy. Do kursów, których celem jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikacyjnego (lub innego testu standardowego), warto więc dodać testy praktyczne, aby odwzorować przebieg takiego egzaminu.


 

Jak tworzyć testy praktyczne

1.Pobierz plan egzaminu certyfikacyjnego i na jego podstawie określ zagadnienia egzaminacyjne.

 • Uwzględnij rodzaje pytań (wielokrotnego wyboru, z kilkoma prawidłowymi odpowiedziami, z lukami do uzupełnienia) występujące w egzaminie certyfikacyjnym.
 • Liczba pytań w teście praktycznym powinna być zbliżona do liczby pytań w prawdziwym egzaminie.
 • Każde pytanie powinno dotyczyć zagadnienia z planu egzaminu certyfikacyjnego. Dzięki temu na podstawie wyniku testu uczestnik kursu będzie mógł ustalić, na których zagadnieniach powinien się skoncentrować.
 • Każde pytanie powinno też być powiązane z wynikami nauczania wymienionymi w planie egzaminu certyfikacyjnego.

2. Twórz test praktyczny pytanie po pytaniu, zgodnie z planem egzaminu certyfikacyjnego.

Pisząc każde pytanie:

 1. Wybierz zagadnienie (w narzędziu do tworzenia testów praktycznych) z planu egzaminu certyfikacyjnego, do którego ma być ono przypisane.
 2. Przypisz je do wyniku nauczania z planu egzaminu certyfikacyjnego.
  Uwaga: na tę chwilę nie ma możliwości wskazania celu nauczania w narzędziu do tworzenia testów praktycznych. Nadal jednak określanie go stanowi sprawdzoną metodę tworzenia wysokiej jakości testów praktycznych.
 3. Sformułuj je tak, aby było podobne do pytań z prawdziwego egzaminu pod względem rodzaju pytania, poziomu trudności, formatu i długości. Poza tym każde pytanie powinno być:
  • Zoptymalizowane pod kątem ułatwień dostępu: należy przestrzegać ogólnie przyjętych wytycznych w zakresie ułatwień dostępu.Uwaga: zapoznaj się z dodatkowymi informacjami o ułatwieniach dostępu.
  • Inkluzywne: powinno opierać się na globalnie rozpoznawalnych kontekstach biznesowych, mieć prosty język i formę neutralną pod względem rodzaju gramatycznego, a także unikać imion i nazwisk oraz stereotypów.
  • Czytelne: powinno być zwięzłe, zawierać wyłącznie szczegóły niezbędne do udzielenia odpowiedzi i wykorzystywać jak najprostszy język.
  • Wyważone pod względem technicznym: powinno zawierać wyłącznie terminy, z którymi uczestnicy kursów są zaznajomieni.
 4. Wypisz opcje odpowiedzi (zarówno prawidłowe, jak i błędne).
  Pamiętaj, że wśród możliwych odpowiedzi powinna znajdować się technicznie poprawna, jednoznaczna (bezpośrednia, mająca formę twierdzącą) odpowiedź, której nie da się zgadnąć bez znajomości tematu. Liczba odpowiedzi do wyboru powinna odzwierciedlać schemat rzeczywistego egzaminu.
 5. Napisz wyjaśnienia do odpowiedzi.
  Do każdego pytania dodaj szczegółowe i racjonalne wyjaśnienie, które jasno i zwięźle wskazuje, dlaczego dana odpowiedź jest prawidłowa. Wyjaśnij też, dlaczego pozostałe odpowiedzi są błędne.

  • W przypadku pytań wielokrotnego wyboru i pytań z kilkoma prawidłowymi odpowiedziami sprawdzoną metodą jest dodanie wyjaśnienia do każdej opcji i wskazanie, dlaczego jest ona prawidłowa bądź błędna.
  • Do pytań wielokrotnego wyboru można też dodać pole ogólnego wyjaśnienia, które umożliwia wskazanie powiązań pomiędzy prawidłowymi odpowiedziami.
  • W przypadku pytań z lukami do uzupełnienia należy podać jedno wyjaśnienie do całego pytania.
   Wskazówka: wyjaśnienia generowane przez sztuczną inteligencję powinny zostać sprawdzone pod kątem prawidłowości i odpowiednio wysokiej jakości.
 6. Dodaj materiały, które uczestnicy kursu mogą wykorzystać do opanowania umiejętności i zagadnień powiązanych z pytaniem.
  Zapewnij uczestnikom kursu wysokiej jakości materiały (w tym wykłady lub materiały referencyjne) do każdego pytania, aby mogli opanować zagadnienia i umiejętności potrzebne do udzielenia prawidłowej odpowiedzi. Dzięki temu uczestnicy kursu będą się uczyć na swoich błędach i osiągać coraz lepsze wyniki.

3. Gdy test będzie gotowy, sprawdź go.

 1. Najpierw wróć na sam początek i sprawdź, czy test obejmuje wszystkie zagadnienia egzaminacyjne.Upewnij się też, że uwzględnia on wszystkie wyniki nauczania wymienione w planie egzaminu certyfikacyjnego (najlepiej z podobnymi wagami).
 2. Wyświetl podgląd całego testu i rozwiąż go. Tym razem wypatruj ewentualnych błędów.

4. Opublikuj


Uwagi

Porównanie ćwiczeń interaktywnych: testy praktyczne a zwykłe testy

Jeśli ciekawi Cię różnica pomiędzy testami praktycznymi a zwykłymi testami, poniżej znajdziesz tabelę porównującą te dwa rodzaje ćwiczeń interaktywnych.

Test praktyczny Test
Cel Zapewnienie uczestnikom kursu możliwości przygotowania się do egzaminu certyfikacyjnego poprzez ćwiczenie odpowiadania na pytania. Umożliwienie uczestnikom kursu sprawdzania poziomu zrozumienia różnych zagadnień podczas realizowania kursu.
Definicja Praktyczne zadania z oceną kształtującą dostępne dla uczestników w ramach kursu lub kursu zawierającego tylko testy praktyczne Oceny kształtujące na poszczególnych etapach kursu
Doświadczenia uczestników po ćwiczeniach Po rozwiązaniu testu praktycznego uczestnicy kursu otrzymują raport, który zawiera analizę wyniku (według zagadnień) oraz wyjaśnienia i materiały edukacyjne do każdego pytania. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania uczestnicy widzą, które odpowiedzi są prawidłowe i jaki wynik udało im się uzyskać.
Limit czasu Ograniczony czas na rozwiązanie testu, który zwykle ma długość podobną do prawdziwego egzaminu certyfikacyjnego Brak określonego czasu na rozwiązanie testu, który zwykle jest raczej krótki
Dostępne rodzaje pytań Wielokrotny wybór, kilka prawidłowych odpowiedzi, uzupełnianie luk Wielokrotny wybór
Powiązane treści Instruktorzy mogą dodać wykład lub materiały referencyjne, aby pomóc uczestnikom kursu w opanowaniu zagadnień i umiejętności potrzebnych do udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Instruktorzy mogą dodać wyłącznie powiązany wykład, aby pomóc uczestnikom kursu w opanowaniu zagadnień i umiejętności potrzebnych do udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie.
Zgodność z planem testu Instruktorzy mogą przypisać każde pytanie do zagadnienia, które będzie widoczne w raporcie z wynikiem testu. Pytania nie są przypisywane do zagadnień.
Wyjaśnienia odpowiedzi W przypadku pytań wielokrotnego wyboru i pytań z kilkoma poprawnymi odpowiedziami instruktorzy mogą dodać wyjaśnienie do każdej odpowiedzi lub napisać jedno wyjaśnienie do całego pytania. W pytaniach wielokrotnego wyboru instruktorzy mogą dodać wyjaśnienie do każdej odpowiedzi.
Dostępność w kursie Testy praktyczne mogą pojawiać się tylko na końcu lub w różnych miejscach zwykłego kursu (limit: 2) albo w kursach zawierających tylko testy praktyczne (limit: 6). Instruktorzy mogą dodawać testy w różnych miejscach wyłącznie w zwykłych kursach.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs