Zmiany w globalnych sposobach ustalania cen i w dokumentacji

Jeżeli uczestniczysz w programie ofert Udemy, wiemy, że oczekujesz od naszych promocji, aby pomogły Twojemu kursowi znaleźć odpowiedniego uczestnika w odpowiedniej cenie. W nadchodzących tygodniach wprowadzimy pewne ulepszenia w naszych globalnych sposobach ustalania cen oraz lepiej wyjaśnimy niektóre z obowiązujących już sposobów, zapewniając lepszą dokumentację. 

1. Korekty cen w lirach tureckich w odpowiedzi na lokalne trendy w gospodarce

W ostatnich miesiącach w tureckiej gospodarce wystąpiła gwałtowna inflacja. W jej efekcie ceny kursów Udemy zaczęły odstawać od innych towarów i usług dostępnych dla konsumentów z Turcji. Tureccy instruktorzy kontaktowali się z zespołami ds. pomocy i ds. społeczności, prosząc o korektę tych cen.

W odpowiedzi na te nowe warunki na rynku oraz na prośby instruktorów korygujemy w górę poziomy cen w Turcji. Zmiana ta wpłynie na dostępne poziomy cen u wszystkich instruktorów, nie tylko tych uczestniczących w programie ofert Udemy. 

Jak zawsze podczas wprowadzania zmian będziemy uważnie monitorować ich skutki, a jeśli z danych będzie wynikać, że konieczne są dalsze korekty, to wprowadzimy je.

2. Regularne aktualizacje globalnej macierzy cenowej w celu lepszego dostosowania cen na różnych urządzeniach i rynkach

Docieramy do coraz większej liczby uczestników na całym świecie i ważne jest dla nas, aby odbiorcy widzieli te same ceny niezależnie od tego, czy zalogowali się na komputerze, otworzyli aplikację Udemy, czy odwiedzili naszą stronę w przeglądarce na telefonie. Monitorujemy też warunki rynkowe na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni, aby wiedzieć, czy konieczne są jakieś zmiany, takie jak te na rynku tureckim opisane wyżej. Wprowadzanie korekt może wynikać z wahań w kursie waluty, zmian w lokalnej sile nabywczej lub aktualizacji poziomów cen dostępnych na komórkach.

Zaczniemy regularniej wprowadzać korekty w globalnej macierzy cenowej, aby aktualne zakresy cen kursów były jasne dla instruktorów z każdego rynku. Na większości rynków nie spodziewamy się częstych ani poważnych zmian tych zakresów, a o istotnych aktualizacjach będziemy informować z wyprzedzeniem. 

Zaznaczamy, że nie odchodzimy w ten sposób w jakiś istotny sposób od tego, jak sprawy się mają obecnie, chcemy jedynie zwrócić uwagę na fakt, że globalna macierz cenowa będzie nadal z czasem aktualizowana, w miarę jak będziemy reagować na niepowtarzalne warunki występujące na poszczególnych rynkach.

3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące minimalnych cen rynkowych

Obecnie na wszystkich rynkach obowiązuje „minimalna cena po zniżce”, poniżej której nie są sprzedawane żadne kursy. Ten minimalny poziom jest różny na różnych rynkach i zależy od czynników takich jak lokalna siła nabywcza, koszt powiązanych towarów czy kurs wymiany waluty. Na przykład w 2021 roku obowiązująca cena minimalna w Stanach Zjednoczonych wynosiła 9,99 dolarów amerykańskich, a w Kanadzie 13,99 dolarów kanadyjskich.

Nasza obecna dokumentacja wymaga trzech ulepszeń, które wprowadzimy w nadchodzących tygodniach:

  • Zaczniemy podawać ceny minimalne według rynku geograficznego zamiast według waluty. W tej chwili podajemy ceny minimalne według walut, ale na dwóch rynkach używających tej samej waluty mogą występować dwie różne ceny. Możemy na przykład pobierać opłaty w USD zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Ekwadorze (gdzie dolar amerykański jest oficjalną walutą), ale nie miałoby sensu stosowanie na obu rynkach tych samych cen minimalnych. Zaczniemy jaśniej prezentować, które rynki krajowe używają której waluty przy jakiej cenie minimalnej.
  • Wyjaśnimy, co oznacza „ekwiwalent w lokalnej walucie”. Obecnie Polityka w zakresie promocji mówi, że minimalna cena wynosi „9,99 USD lub ekwiwalent w lokalnej walucie”, ale nie precyzuje, czy „ekwiwalent” oznacza kwotę przeliczoną na odpowiednią walutę czy adaptację do rynku. Użyjemy w Polityce bardziej zrozumiałego języka, aby było jasne, że „ekwiwalent w lokalnej walucie” bierze pod uwagę siłę nabywczą i inne czynniki w każdym kraju, zamiast wymieniać konkretne wyjątki poniżej 9,99 USD.
  • Podamy minimalne ceny dla wszystkich najważniejszych rynków.Obecnie nie podajemy minimalnych cen dla Australii, Brazylii, Indii, Indonezji, Meksyku, RPA i Turcji. Aby ułatwić instruktorom zrozumienie naszych cen w tych regionach, zaczniemy podawać ceny dla tych krajów wraz z krajami, dla których już podajemy minimalne ceny.

Nieustannie wprowadzamy korekty do naszych poziomów cen w odpowiedzi na zmiany w warunkach rynkowych. Za każdym razem, gdy pojawi się istotna zmiana naszych minimalnych cen po zniżce, poinformujemy Cię o tym. W tym wypadku jedyne istotne zmiany dotyczą tureckiej liry i naszej dokumentacji, ale nie minimalnych poziomów cen na innych rynkach.

Jeżeli chodzi o ceny ustalane przez instruktorów to wiemy, że wielu z Was nie może się doczekać ulepszeń w narzędziu do tworzenia kuponów zapowiadanych przez nas pod koniec 2021 r. Wciąż nad nimi pracujemy i spodziewamy się wprowadzić funkcję harmonogramów publikacji w lutym, a zbiorcze tworzenie kuponów niedługo później.

Jeżeli masz pytania dotyczące tego, jak ustalane są poziomy cen dla poszczególnych rynków, bądź jeżeli chcesz po prostu porozmawiać z innymi instruktorami o nauczaniu przez internet, przejdź do społeczności instruktorów.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs