Korekta płatności za Udemy Business w styczniu 2023 r.

W 2022 roku błąd w jednej z wersji aplikacji mobilnej Udemy Business skutkował naliczaniem zbyt niskiej liczby wykorzystanych proporcjonalnie minut w przypadku niektórych kursów Udemy Business. Ponownie przeprowadziliśmy obliczenia i wypłaciliśmy korekty instruktorom, w przypadku których kwota wypłacona pierwotnie była niższa niż kwota po uwzględnieniu poprawki. Dopilnowaliśmy, aby użytkownicy aplikacji uaktualnili ją do wersji, w której błąd został naprawiony, i podjęliśmy kroki mające na celu wykrywanie podobnych błędów systemu w przyszłości i zapobieganie im.

Jeżeli masz pytania dotyczące swoich zarobków z Udemy Business, skontaktuj się z zespołem pomocy dla instruktorów.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs