Nadchodzące usprawnienia w systemie zwrotu środków

W majowym Stanie Udemy wspomnieliście, że zamierzacie zaktualizować system zwrotu środków. Jakie zmiany zostaną wprowadzone?

W ciągu najbliższych miesięcy będziemy wprowadzać serię aktualizacji naszego systemu zwrotów. W pierwszej kolejności ulepszymy platformę je obsługującą. Zmiany te pozwolą nam w bardziej wydajny sposób śledzić i przetwarzać zwroty dla uczestników kursów oraz monitorować i egzekwować zasady dotyczące zwrotów. Planowane aktualizacje mają nam umożliwić lepsze wykrywanie zwrotów naruszających zasady przy jednoczesnym zapewnieniu większości uczestników możliwości odkrywania kursów bez ryzyka.

Oprócz usprawnień platformy wprowadzimy także aktualizacje zasad dotyczących nadużywania zwrotów, aby wykrywać nieuczciwych użytkowników i ograniczać im możliwość zgłaszania wniosków o zwrot. Nowe zasady będą uwzględniały stawki zwrotów, wykorzystanie kursu i powtarzające się zwroty kursów.

Te elementy stanowią dla nas obecnie priorytet, ale będziemy też pracować nad innymi aspektami systemu. Nadal zamierzamy monitorować trendy dotyczące zwrotów, ich powody i zachowania użytkowników, aby wyszukiwać okazje do kolejnych ulepszeń.

Co chcecie osiągnąć dzięki tym zmianom?

Nowy system zwrotów pomoże nam lepiej przekazywać uczestnikom kursów, jakie mogą mieć oczekiwania, a także wykrywać nadużycia. Naszym celem jest zapewnienie większego komfortu uczestnikom generującym przychody przy jednoczesnej ochronie instruktorów i tworzonych przez nich treści przed nieuczciwymi użytkownikami.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zmiany w platformie zwrotu środków oraz nowe progi zaczną wchodzić w życie w lipcu i sierpniu. W tym samym czasie będziemy także eksperymentować z aktualizacjami procesu zgłaszania wniosków o zwrot w interfejsie użytkownika. Jeżeli jesteś także uczestnikiem kursów Udemy i znajdziesz się w grupie objętej eksperymentem, możesz zaobserwować zmiany w obsłudze tego procesu.

Jak odbije się to na moich przychodach?

Sądzimy, że nowy system zwrotu środków poprawi komfort zarówno uczestników kursów, jak i instruktorów. Dzięki nowym zasadom dotyczącym nadużyć możesz spodziewać się spłaszczenia stawki zwrotów lub zmniejszenia liczby wniosków o zwrot. Nowy system ma zniechęcać nieuczciwych użytkowników, jednocześnie pozwalając uczestnikom kursów na zgodne z zasadami zwroty. Celem tych zmian nie jest całkowite zlikwidowanie zwrotów, ale w miarę upływu czasu instruktorzy powinni zacząć obserwować mniejszą liczbę wniosków na kurs i ogólny wzrost końcowych przychodów.

Co zmieni się na moim pulpicie? Czy jako instruktor zobaczę jeszcze jakieś inne zmiany?

Na tym etapie nie będzie żadnych widocznych zmian na pulpicie wydajności ani w interfejsie instruktora.

Jakie jeszcze ulepszenia wprowadza Udemy w systemie zwrotu środków?

W nadchodzących miesiącach będziemy wprowadzać wymienione wyżej zmiany oraz nadal badać możliwości ulepszenia tego systemu. Obejmuje to monitorowanie wzorców zwrotów i zachowań użytkowników w celu zidentyfikowania możliwych ulepszeń zasad oraz przyjrzenia się alternatywnym sposobom realizowania zwrotów — na przykład za pomocą środków promocyjnych. W miarę realizowania projektu będziemy aktualizować tę stronę i przekazywać dalsze informacje o systemie zwrotów i przyszłych usprawnieniach.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs