Optymalizowanie treści pod kątem Udemy Business

Dzięki Udemy Business instruktorzy mogą docierać do osób uczących się w firmach z całego świata. Od marketingu do produkcji przemysłowej, od Pythona po umiejętności związane z prezentacją, uczestnicy kursów oczekują, że instruktorzy Udemy pomogą im rozwinąć i doskonalić posiadane umiejętności. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak dopasować swoje treści do potrzeb osób uczących się w celach zawodowych.

Pamiętaj, że wszystkie te wskazówki mogą Ci pomóc sprawić, aby Twoje treści były bardziej atrakcyjne na rynku Udemy, ale są one szczególnie ważne, gdy przygotowujesz treści dla osób uczących się w pracy.

  • Zapewnij rzeczywiste przykłady i możliwości praktykowania umiejętności: użytkownikom Udemy Business zależy na zastosowaniu zdobytej wiedzy i nauce przez praktykę. Kursy Udemy Business, w których są ćwiczenia praktyczne, przeciętnie mają więcej zapisów i większe wykorzystanie od tych, gdzie takich ćwiczeń nie ma. Zalecamy zawarcie częstych przykładów i co najmniej jednego ćwiczenia praktycznego w każdej sekcji kursu. 
  • Zadbaj o dopracowanie i inkluzywność kursu: wśród potencjalnych uczestników są osoby z różnych krajów i branż. Nie ma uniwersalnego stylu, ale zalecamy zachowanie profesjonalizmu w prezentowaniu siebie, doborze języka i edycji materiału. Wykorzystanie różnorodnych przykładów w wyjaśnieniach i ćwiczeniach może ułatwić nawiązanie kontaktu z osobami uczącymi się z powodów zawodowych, które korzystają z Twoich treści w Udemy Business.
  • Ucz wydajnie: użytkownicy Udemy Business „płacą” swoim czasem, nie pieniędzmi. Obserwujemy, że uczestnicy preferują krótsze, bardziej skoncentrowane kursy oraz takie z jasno wyznaczonymi sekcjami, które łatwo ukończyć. 
  • Prezentuj odrębne sekcje i jasno oznaczaj komponenty kursu: niektórzy uczestnicy będą zaczynać kurs od początku, a inni wybiorą konkretną sekcję lub wykład, które odpowiadają ich obecnym potrzebom edukacyjnym. Użytkownicy Udemy Business mogą odkrywać pojedyncze komponenty kursu w rekomendacjach, wyszukiwarce i ścieżkach nauki przygotowanych przez ich pracodawcę. Aby łatwiej im było znajdować Twoje treści, zadbaj o jasne tytuły sekcji i wykładów, które dobrze oddają ich treść. 
  • Dokładnie sprawdź wymagania wstępne: użytkowników Udemy Business mogą dotyczyć ograniczenia co do typów oprogramowania lub plików, jakie mogą pobierać w pracy. Na stronie docelowej kursu jasno określ wszystkie narzędzia i sprzęt potrzebne do uczestnictwa w kursie – wypisz je w kroku „Docelowi uczestnicy” w narzędziu do tworzenia kursów.
  • Przeanalizuj pisemne recenzje: jeśli Twoje treści już są dostępne w Udemy Business, skorzystaj z Pulpitu wyników, aby sprawdzić  swojeoceny i recenzje od tych uczestników. Jeśli Twoje treści nie są jeszcze uwzględnione w Udemy Business, nadal warto zwracać dużo uwagi na opinie uczestników z platformy i wykorzystywać je do udoskonalania treści.
  • Obserwuj swoją branżę: wielu użytkowników Udemy Business chce mieć najnowszą wiedzę ze swojej dziedziny. Orientuj się w trendach występujących w dziedzinie, w której się specjalizujesz, i działaj szybko, gdy pojawia się nowy temat. Nasze narzędzie Okazje do stworzenia treści dla Udemy Business daje Ci wgląd w to, jakie przedmioty cieszą się największym zainteresowaniem wśród firm korzystających z Udemy Business. Dowiedz się więcej tutaj. 

Dobra wiadomość jest taka, ze ogólnie rzecz biorąc to, co przemawia do osób uczących się w pracy, odpowiada również osobom uczącym się w domu. Dlatego postępując zgodnie z tymi wskazówkami, nie tylko dostosujesz swój kurs do potrzeb Udemy Business, ale także zapewnisz lepsze wrażenia wszystkim użytkownikom.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs