Postępy i dalsze kroki związane z Planem osobistym

Pod koniec kwietnia uruchomiliśmy dla ograniczonej puli użytkowników nową ofertę indywidualnych subskrypcji. W dalszym ciągu musimy się z tego programu pilotażowego wiele nauczyć, więc powoli go rozbudowujemy, by zapewnić naszym instruktorom i uczestnikom kursów jak najlepsze wrażenia.  Teraz, jako, że mamy już dane z pierwszego miesiąca, chcielibyśmy powiedzieć więcej o poczynionych do tej pory postępach, przedstawić zarys szczegółów dotyczących wypłat dla uczestniczących w programie instruktorów, a także odnieść się do niektórych pytań, które pojawiły się w Społeczności instruktorów.   

I. Cele i osiągnięcia

  Jakie są cele pilotażowego programu Planu osobistego? Jesteśmy zdania, że opcja subskrypcji, oferowana jako opcja obok bezpośredniego zakupu kursu, doprowadzi do zwiększenia liczby pozyskiwanych uczestników kursów i poskutkuje zwiększeniem zysków zarówno dla instruktorów, jak i dla Udemy.  Naszym celem jest znaleźć właściwy sposób na uporządkowanie, przedstawienie, promocję i dostarczenie oferty subskrypcji, aby te zamierzenia osiągnąć.   Jak do tej pory sprawdza się Plan osobisty? W pierwszym miesiącu daliśmy możliwość zapisania się do Planu osobistego ograniczonej liczbie użytkowników, aby sprawdzić, jakie będzie zainteresowanie. Badamy kwestie takie, jak procent użytkowników, którzy się zarejestrowali, schematy zaangażowania subskrybentów, a także skutki subskrypcji dla bezpośrednich sprzedaży.  Ograniczony dostęp do programu oznacza, że jeszcze nie wyciągamy żadnych decydujących wniosków. Pierwsze dane są jednak obiecujące, a wszystkie wspomniane wyżej miary spełniają lub przewyższają nasze oczekiwania. Jesteśmy zatem gotowi, by udostępnić w najbliższych miesiącach możliwość subskrypcji większej liczbie uczestników w USA oraz na innych wybranych rynkach. Będziemy ją rozszerzać w przemyślany sposób, obserwując w miarę postępu skutki dla szerszego rynku.  

II. Raportowanie przychodów oraz promocje dla instruktorów

  W jaki sposób będzie pokazywany przychód z Planu osobistego? Wprowadziliśmy do Raportu przychodów nowy typ przychodów, oznaczony jako „subskrypcje indywidualne” . Gdy indywidualni subskrybenci będą korzystać z treści danego instruktora w danym miesiącu, to oznaczenie pokaże Twoje całkowite przychody z Planu osobistego (oraz, jeśli dotyczy, z Udemy Pro).   Kiedy będzie publikowany przychód z Planu osobistego? Przychody z Planu osobistego będą publikowane na kilka dni przed ich wypłaceniem, ok. 30 dni po zamknięciu miesiąca, w którym miało miejsce korzystanie z danego kursu. Dla przykładu: dochody z Planu osobistego za maj 2021 r. pojawią się w zestawieniu za maj w okolicach pierwszego tygodnia lipca, a wypłacone zostaną niedługo później. Działa to zatem nieco inaczej niż przy innych ofertach subskrypcji Udemy, jak np. Udemy for Business; jest to konieczne ze względu na lokalne regulacje dotyczące zwrotów. W przypadku niektórych rynków Program indywidualny może oferować uczestnikom możliwość proszenia o zwrot. Gdy uczestnik kursu otrzyma zwrot pieniędzy za subskrypcję, zapłacone przez niego pieniądze i wykorzystanie kursów zostaną usunięte z całkowitej puli dla instruktorów. Ze względu na to, iż przychody instruktorów są liczone jako udział w całkowitych przychodach z subskrypcji, przed obliczeniem i podaniem przychodów instruktorów potrzebujemy więcej czasu, by rozliczyć zwroty.   Jak promocje dla instruktorów będą działały z Planem osobistym? Uczestnicy kursów, którzy mają możliwość subskrypcji, mogą w dalszym ciągu zgłosić się do programu i zrealizować kupony dla instruktorów. Jednak, w przypadku kursów włączonych w Plan osobisty, uczestnik, który trafi na kurs za pośrednictwem kuponu dla instruktorów, może, oprócz możliwości zakupu bezpośredniego, zobaczyć także ofertę subskrypcji.  Od uczestniczących instruktorów otrzymaliśmy sygnały zaniepokojenia, że oferta subskrypcji może zmniejszyć ruch generowany drogą wysyłania kuponów oraz linków polecających. Zgadzamy się, że w trakcie programu pilotażowego promocje powinny być równie skuteczne jak bez dodatkowej zmiennej w postaci możliwości subskrypcji. Mając to na uwadze, wprowadzamy tymczasowy program mający na celu zabezpieczenie zarobków instruktorów na czas, gdy będziemy badać ten model za pomocą programu pilotażowego.  Na dłuższą metę planujemy wykorzystać dane zebrane podczas pilotażu, aby ustalić właściwy sposób obchodzenia się z generowanym przez instruktorów ruchem, który jest przekierowywany na subskrypcje. Ten przejściowy program będziemy dopasowywać lub wycofamy go w miarę postępów programu pilotażowego. Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, chcemy się dowiedzieć jak najwięcej, minimalizując przy tym ryzyko dla promocji prowadzonych przez instruktorów i zabezpieczając ich przychody.   W jaki sposób promocje dla instruktorów będą wynagradzane podczas tego programu pilotażowego inaczej? Jeśli chodzi o instruktorów, którzy udostępniają treści w ramach Planu osobistego, będziemy patrzeć na przychody generowane przez promocje w kontekście uczestników, którzy widzieli opcję subskrypcji, oraz tych, którzy jej nie widzieli. Jeśli promocje będą generowały większe przychody w grupie, która nie widziała oferty subskrypcji, różnicę będziemy płacić w ramach ryczałtu. Kwota ta będzie dopisywana do miesięcznych raportów jako poprawka. Nadal będziesz mieć możliwość otrzymania dodatkowych pieniądzy, jeśli ci uczestnicy będą korzystali z Twoich treści. Aby to zobrazować, podamy przykład. W czerwcu Twoje promocje wygenerowały 150 USD przychodu na uczestnikach, którzy nie mieli możliwości wykupienia subskrypcji oraz 125 USD na analogicznej grupie tych, którzy taką możliwość mieli. Na Twoim koncie pojawi się korekta na dodatkowe 25 USD, żeby zapewnić Ci taki sam dochód z Twoich promocji, jak ten, który by został wygenerowany bez opcji subskrypcji.  

III. Na horyzoncie

  Na czym zamierzacie się skupić w najbliższej przyszłości?  W najbliższych miesiącach, starając się zwiększyć pozyskiwanie uczestników kursu i zwiększanie zysków, planujemy skupić się na trzech kluczowych obszarach:

  • Zwiększanie świadomości i konwersji: choć początki wyglądają świetnie, wiemy, że musimy jeszcze sporo się nauczyć i poprawić. Planujemy rozszerzyć program pilotażowy, przeprowadzić badania z aktualnymi i potencjalnymi uczestnikami kursów, a także dostosować nasze podejście marketingowe, aby pomóc właściwym ludziom trafić na Plan osobisty i się do niego zapisać. Może to oznaczać testy cenowe, zmiany w przepływach zapisów i adaptacji, a także wprowadzenie nowych kanałów promocji.
  • Polepszanie pozyskiwania i utrzymywania uczestników: kluczem do udanej subskrypcji jest utrzymanie uczestników. Obserwując, w jaki sposób nasi pierwsi subskrybenci trafiają na kursy i subskrypcję oraz pozostają przy nich, powinniśmy być w stanie zrozumieć i polepszać skuteczność marketingu oraz funkcji portalu zarezerwowanych dla subskrybentów.
  • Kalibracja mechanizmów subskrypcji: pewne mechanizmy, które mają dużo sensu przy bezpośrednich zakupach kursów, mają go mniej w kontekście subskrypcji. Dla przykładu, w kontekście subskrypcji uczestnicy danego kursu nie zapisują się na niego, tylko po prostu zaczynają go oglądać. Mogą też chcieć wykupić dostęp (albo już mieć jego zakup za sobą) do treści, które nie są dostępne w subskrypcji, a oni chcieliby mieć go w całości, równolegle z treściami dostępnymi w subskrypcji. Chcemy dopracować te szczegóły w nadchodzących miesiącach, za cel obierając sobie utrzymanie raportowania przydatnego dla instruktorów oraz intuicyjnego doświadczenia nauki dla uczestników kursów.

IV. Odpowiadanie na pytania instruktorów

  W pierwszych kilku tygodniach działania Planu osobistego do społeczności instruktorów oraz bezpośrednio do naszych zespołów pomocy trafiło wiele pytań. Dotyczyły one różnych kwestii, od technicznych, przez te dotyczące raportowania przychodów, po kwestie dotyczące strategii i kierunku platformy Udemy. Zebraliśmy je i stworzyliśmy najczęściej zadawane pytania, które możecie zobaczyć pod tym linkiem. Jak zawsze cenimy Wasze zaangażowanie i nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli się podzielić kolejnymi wieściami w miarę postępów we wprowadzaniu Planu osobistego. 

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs