Narzędzie korzystające z generatywnej AI (beta): warunki dodatkowe

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2023 r.

 

Dziękujemy za wyrażenie zgody na używanie wersji beta naszego narzędzia korzystającego z generatywnej AI. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami usługi przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia. Biorąc udział w testach wersji beta, Użykownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Warunki użytkowania Udemy, Warunki instruktora Udemy, Politykę prywatności Udemy (łącznie zwane „Warunkami” i że zgadza się im podlegać. 

 

  1. Właściwe wykorzystanie. Udemy przyznaje Użytkownikowi niewyłączne prawo do używania narzędzia wykorzystującego generatywną AI („Narzędzie”) zgodnie z naszymi warunkami. Narzędzie daje Użytkownikowi możliwość wpisywania tekstu („Dane wejściowe” i otrzymywać odpowiadające im dane wyjściowe („Dane wyjściowe”) bazujące na Danych wejściowych. Dane wejściowe i Dane wyjściowe to łącznie „Treści”. Korzystanie z Narzędzia podlega następującym warunkom: (i) Użytkownik musi korzystać z Narzędzia w sposób zgodny z prawem; (ii) stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów; (iii) stosować się do postanowień zawartych w Warunkach; (iv) korzystać z Narzędzia w sposób, który nie jest w żaden sposób szkodliwy ani obraźliwy; i (v) korzystanie z Narzędzia przez Użytkownika nie może naruszać, niewłaściwie wykorzystywać ani w żaden inny sposób skutkować pogwałceniem naszych praw ani praw żadnych innych osób ani podmiotów.  Użytkownik powinien zachować ostrożność przed poleganiem na Danych wyjściowych dostarczonych przez Narzędzie, przed ich opublikowaniem lub wykorzystaniem w jakimkolwiek celu.
  2. Własność. Udemy nie rości sobie praw własności do jakichkolwiek Treści. Pomiędzy Użytkownikiem a Udemy, Użytkownik zachowuje prawo własności do Danych wejściowych oraz wszelkich Danych wyjściowych utworzonych przy użyciu Narzędzia. Jednakże poprzez użycie Narzędzia Użytkownik udziela Udemy ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na: (i) hostowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, wykorzystanie w komunikacji i inne wykorzystywanie Treści, oraz (ii) publikowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne prezentowanie Treści Użytkownika, jeżeli Użytkownik udostępnił je w sposób widoczny innym użytkownikom, na przykład poprzez udostępnianie Danych wyjściowych uczestnikom kursów. Użytkownik udziela również Udemy ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie Treści Użytkownika do rozwijania i ulepszania naszego Narzędzia.
  3. Dokładność. Zważywszy na to, że Narzędzie znajduje się w wersji beta, a używane przez nie modele uczenia maszynowego mają charakter probabilistyczny, należy mieć na uwadze to, że korzystanie z Narzędzia może generować niedokładne Dane wyjściowe. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek oceny przydatności i dokładności Danych wyjściowych zgodnie z zamierzonym przypadkiem użycia. Użytkownik ma również obowiązek sprawdzania Danych wyjściowych w celu potwierdzania ich dokładności, i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz dbania o to, by nie naruszały praw innych osób. Dane wyjściowe dostarczane przez Narzędzie są przedstawiane jako sugestie, a decyzja o ich wykorzystaniu leży wyłącznie w gestii Użytkownika.
  4. Wyłączenie odpowiedzialności za podobieństwa. Nie gwarantujemy, że Dane wyjściowe utworzone przy użyciu Narzędzia będą niepowtarzalne ani oryginalne. Narzędzie może generować taki sam lub podobny tekst innym użytkownikom. Może nawet generować tekst dostępny w domenie publicznej. Udemy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia lub pogwałcenia praw wynikające z korzystania z Narzędzia.
  5. Własność opinii. Wszelkie opinie, komentarze bądź sugestie udostępnione przez Użytkownika w związku z testami wersji beta lub Narzędziem są całkowicie dobrowolne i ich jedynym właścicielem będzie Udemy. Będziemy mogli używać tych opinii, komentarzy bądź sugestii w dowolny sposób i bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs