Reakcja Udemy na konflikt na Ukrainie

Jesteśmy zaszokowani i zasmuceni konfliktem na Ukrainie i potępiamy działania rosyjskiego rządu. Deklarujemy solidarność z Ukrainą i liczymy na szybkie rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo mieszkańców Europy Wschodniej. 

Udemy będzie w pełni stosować się do wszystkich wprowadzonych sankcji i ograniczeń.Dodatkowo podjęliśmy następujące działania:

  • Nie szukamy nowych relacji biznesowych w Rosji. 
  • Kursów Udemy nie można już kupić w Rosji. 
  • Bezpłatne kursy nadal są dostępne w Rosji, ponieważ wierzymy w wartość zapewniania dostępu do wiedzy. 

Instruktorzy zamieszkujący w Rosji zachowają dostęp do swoich kont i kursów. W związku ze zmieniającą się sytuacją zalecamy instruktorom z Rosji bezpośredni kontakt z instytucjami finansowymi, z których usług korzystają, a także z firmami obsługującymi ich płatności (Payoneer lub PayPal), w celu uzyskania informacji o wpływie obecnej sytuacji na płatności. 

W jaki sposób pomagamy obywatelom Ukrainy: 

  • Rozumiemy, że wielu Ukraińców utraciło dostęp do tradycyjnej edukacji. Przekazaliśmy ukraińskiemu Ministerstwu Edukacji i Nauki ofertę umożliwienia 1,5 mln ukraińskich studentów z 600 uniwersytetów i instytucji szkolnictwa wyższego bezpłatnego dostępu do treści poświęconych między innymi tematom technicznym, biznesowym i nauce języków. Ponadto mieszkańcy Ukrainy mogą korzystać z naszego centrum bezpłatnych zasobów zawierającego ponad 700 bezpłatnych kursów Udemy, aby zdobywać umiejętności, które mogą im pomóc radzić sobie w trudnych okolicznościach.
  • W ramach misji Udemy, jaką jest pomoc w tworzeniu lepszego świata, do pieniędzy przekazywanych przez naszych pracowników na rzecz odpowiednich organizacji non-profit i instytucji charytatywnych dokładamy ze swojej strony takie same kwoty. Zachęcamy pracowników do przekazywania datków na rzecz organizacji bezpośrednio pomagających osobom dotkniętym konfliktem na Ukrainie, takich jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Agencja ONZ ds. Uchodźców czy Lekarze bez granic.
  • Udemy zdecydowania zabrania publikowania wprowadzających w błąd i nieetycznych treści. Monitorujemy treści pod tym kątem, w tym także pod kątem działań dezinformacyjnych, i dajemy użytkownikom możliwość zgłaszania wszystkich niepokojących zachowań.

Wierzymy, że dawanie dostępu do edukacji daje ludziom możliwość budowania lepszego życia dla siebie i dla bliskich osób. W związku z tym będziemy w dalszym ciągu monitorować rozwój wydarzeń w nadziei, że nasze działania pomogą tym, którzy chcą dążyć do lepszego życia wolnego od konfliktu.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs