Udemy wita CorpU

Jak już może wiecie, dziś Udemy poszerza swoje szeregi: nabyliśmy CorpU, firmę dostarczającą nowatorskie programy oparte na kohortach przeznaczone dla osób uczących się w firmach. Model stosowany przez CorpU łączy naukę na żywo i asynchroniczną, aby pomagać firmom w rozwijaniu silnego potencjału przywództwa. Korzystają z niego takie organizacje jak CVS Health, BJ’s Wholesale Club czy Rite Aid. Niezmiernie się cieszymy, że do Udemy dołącza cały zespół CorpU.   Rozwiązanie stworzone przez CorpU będzie dostępne dla naszych klientów korporacyjnych w Udemy Business jako nowa oferta w formie dodatku. Poszerza to nasze zdolności do zaspokajania potrzeb, jakie występują w firmach, dając nam możliwość dostarczania zarówno bogatych treści szkoleniowych na żądanie, jak i prowadzonych przez ekspertów szkoleń biznesowych dla kadry zarządzającej korporacjami i zespołów liderów.    Po przedstawieniu CorpU naszym uczestnikom kursów i klientom rozwiązanie tej firmy będzie dostępne dla obecnych i nowych klientów Udemy Business jako samodzielna oferta uzupełniająca. Instruktorzy uczestniczący w subskrypcjach Udemy Business będą otrzymywać przychody z Udemy Business na tych samych zasadach co dotychczas, a kadra dydaktyczna CorpU i instruktorzy Udemy będą na razie traktowani oddzielnie.    Niezmiernie się cieszymy, że zespół CorpU dołącza do Udemy, co pozwoli nam pogłębić  relacje, jakie mamy z klientami korporacyjnymi na całym świecie w zakresie szkoleń. Jeżeli masz pytania o platformę CorpU, dołącz do społeczności instruktorów.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs