Pratik ve değerlendirme yoluyla öğrenim sürecini iyileştirme

Yüzmeyi kütüphanede okuyarak değil, suya girip pratik yaparak öğrenirsiniz. Aynı şekilde öğrencilerinize de onlara öğrettiklerinizi uygulamaya koyma ve yetkinliklerini değerlendirme fırsatı vermelisiniz. 

Udemy ile interaktif öğrenim içeriklerini kullanarak iki temel yolla aktif öğrenci katılımı sağlayabilirsiniz: 

 • Öğrenim faaliyetleri: Kodlama alıştırmaları ve pratik testleri gibi uygulama imkanları
 • Değerlendirmeler: Öğrencilerin öğrenim hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ölçen, sınavlar gibi imkanlar

En başarılı kurslar genellikle karışık interaktif faaliyetlere yer verir ve bunlardan her biri öğretilen yetkinliğin gerçek içeriğine uygun şekilde hazırlanır. 

Pratik faaliyetleri ve değerlendirmeler zorunlu olmasa da, bunları kursa dahil etmek kursun kalitesini artırır ve genellikle daha yüksek öğrenci memnuniyetiyle ve kursla ilgili daha iyi yorumlarla sonuçlanır. Öğrenim biliminin bize gösterdiği, öğrencilerin pratik yaparak, öğrendiklerini doğrulayarak, çalışmalarıyla ilgili geri bildirim alarak ve öğrendiklerini değerlendirerek en başarılı olduğudur. Ayrıca araştırmalara göre öğrenciler uygulamaya değer verir ve interaktif öğrenme faaliyetleri olan kursları seçme ihtimalleri daha yüksektir.

 

Kurslarınıza interaktif öğrenim içerikleri dahil edin

Kursunuza sınavlar, ödevler, kodlama alıştırmaları ve pratik testleri ekleyerek öğrencilerin anlama kabiliyetini ve katılımını artırabilirsiniz. Ayrıca biz de, kurs açılış sayfanızda interaktif özellikleri vurgularız ve böylece öğrencilerin kendileri için doğru olan kursu bulmasına yardımcı oluruz. Kursunuz UB’ye dahil edilmişse bu da puanlarınıza ve aldığınız sonuçları iyileştirebilir çünkü burada harcanan süreler tüketim metriklerinize katkıda bulunur. Udemy aşağıdaki gibi birçok interaktif içerik türü oluşturmanıza imkan tanır: 

 • Sınavlar , içeriklerinizin daha iyi anlaşılmasını sağlayan basit çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve oluşturulmaları kolaydır. İyi hazırlanmış bir sınav sorusu, öğrencinin materyali gerçekte ne kadar iyi anladığını göstermesini gerektirir. İyi bir soru çözümü, yanıtın ayrıntılı açıklamasını sunmalıdır.
 • Pratik testleri , bir kursu tamamlayan (ya da yalnızca pratik testi içeren bir kurs alan) öğrenciler için sertifika sınavı deneyimi sunmayı amaçlayan sürece yönelik değerlendirmelerdir. Bunlar, öğrencilerin sınav stratejileri üzerine pratik yapması, sınava ne kadar hazır olduklarını anlaması ve sertifika sınavına girmek üzere hangi konulara çalışmaları gerektiğine karar vermesi için onlara fırsatlar sunar. Ayrıca öğrencilerin sertifika sınavlarına daha iyi hazırlanabilmesi için onlara çalışmalarıyla ilgili ölçeklendirilebilir geri bildirimler vermenize de imkan tanırlar. Mükemmel pratik testleri oluşturmaya yönelik kılavuzumuza göz atın.
 • Kodlama alıştırmaları, öğrencilerin belirli bir kodlama dili veya çerçevesi üzerine pratik yapmasını sağlar. Öğrenciler, kursunuzda ele alınan kavrama dair bilgilerini otomatik puanlama yoluyla kontrol edebilir. Mükemmel kodlama alıştırmaları oluşturma kılavuzumuza göz atın.
 • Ödevler: Ödevler aracılığıyla öğrencilere kişisel değerlendirme, bir fotoğraf düzenleme istemi veya örnek çalışma yapma gibi kendi başlarına tamamlayacakları bir görev verirsiniz. Öğrenciler sizin ya da diğer öğrencilerin değerlendirmesi için çalışmalarını gönderir ve bunları sizin sağladığınız bir standartla kıyaslayarak kendilerini değerlendirir. 
 • Ek faaliyetler: Aklınızda bir faaliyet varsa ancak bu formatlardan herhangi birine uymuyorsa her zaman video aracılığıyla, PDF gibi bir dosya ekiyle ya da ikincil bir öğrenme sitesi üzerinden talimatlar paylaşabilirsiniz (ücretsiz olması ve kayıt gerektirmemesi koşuluyla). Çalışma sayfaları, öğrenci diyaloğu istemleri, basit oyunlar vb. gibi her türlü faaliyet bu şekilde sunulabilir. Şirket aboneliği aracılığıyla kursunuza erişen öğrencilerin, 3. taraf web sitelerindeki indirilebilir materyallere veya faaliyetlere erişemeyebileceğini unutmayın.

 

İnteraktif öğrenim faaliyetlerinizi planlayın

Kursunuza interaktif öğrenim içerikleri dahil ederken, öncelikle öğrenim hedeflerinizi ve interaktif öğrenimin öğrencilerinizin bunlara ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceğini değerlendirin. 

Öğrencilerin belirli bir kodlama dili ya da çerçevesi üzerine pratik yapmasına imkan tanıyan uygulamalı deneyimleri veya gerçek sertifika sınavlarını simüle eden pratik testleri sunmak isteyip istemediğinize karar verin. Öğrencilerin kurs öğrenim hedeflerindeki yeterliliğini ölçmesine yardımcı olmak için sınavlar gibi değerlendirme imkanları da kullanabilirsiniz. Ayrıca daha kapsamlı bir öğrenim deneyimi için her iki yaklaşımı birleştirebilirsiniz

Buna ek olarak şu ayrıntıları da dikkate alın:

 • Yerleşim: Faaliyetleri, öğrenimi pekiştirme açısından en mantıklı olabilecek yerlere stratejik olarak yerleştirin. Örneğin bu bir bölüm sonu veya yeni bir kavramı tanıttıktan hemen sonra olabilir. Bazen bir bölümün başına interaktif bir içerik yerleştirebilir ve ardından da öğrencilerin öğrendiği kavramları pekiştirmek için ders içerikleri ve diğer kaynaklar sunarak devam edebilirsiniz.
 • Etiketleme: Kursunuz için öğrencilerin kursunuzdan ne beklemesi gerektiğini anlamaya yardımcı olacak net başlıklar yazın. İyi etiketler öğrenme deneyiminin genel tonunu da belirler ve öğrencilere içeriğin gerçek durumlara nasıl uygulanabileceğini de gösterir.
 • Pazarlanabilirlik: Pratik faaliyetlerinin ve bilgi değerlendirmelerinin toplam sayısı kurs açılış sayfanızda (CLP) görünür ve öğrenciler belirli interaktif öğrenim türleri içeren kursları filtreleyebilir. Çeşitli interaktif unsurlara yer vermek kursunuzun öne çıkmasına yardımcı olabilir.  

 

İnteraktif içerik oluşturma

İnteraktif öğrenim içerikleri öğrencilerin pratik yaparak öğrenmesine imkan tanır. İçerikler aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:

 • Net açıklamalar: Faaliyetin amacını, beklenen sonuçları ve gerekli materyalleri ayrıntılı şekilde ortaya koyan, hem metin hem de video formatında açık talimatlar sunun.
 • Tahmini süre: Öğrencilerin faaliyeti size göre daha uzun bir sürede tamamlayabileceğini dikkate alarak faaliyeti tamamlamak için gerekli tahmini bir süre belirtin.
 • İyi hazırlanmış kaynaklar: Faaliyetin anlaşılmasını kolaylaştırmak için şablonlar, örnekler veya başlangıç kodu gibi materyaller sunun.
 • Geri bildirimler: Faaliyet için kendi kendine değerlendirme imkanı sunmak amacıyla kriter kontrol listeleri sağlayın. Uygun olduğunda öğrencileri topluluklarındaki diğer öğrencilerden geri bildirim almaları konusunda teşvik edin. 

Değerlendirmeler için ne gibi imkanlar sunduğunuzu düşünün. Değerlendirmeler hem öğrencilerin öğrendiklerini ortaya koyması hem de öğretmede ne kadar etkili olduğunuzu ölçmek açısından çok önemlidir. Bunlar sürece yönelik veya sonuca yönelik olabilir.

 • Sürece yönelik: Kursun içinde sunulan bu değerlendirmeler, öğrencilerin öğrendiklerini kontrol etmesine ve gerektiğinde materyali tekrar incelemesine imkan tanır.
 • Sonuca yönelik: Kursun sonunda yer alan bu değerlendirmeler, öğrenim hedeflerine ne derecede ulaşıldığını değerlendirir.

 

💡Kodlama alıştırmaları ve pratik testleri için daha fazla ipucu

Kodlama alıştırmaları

Geliştirme kursları öğretiyorsanız kodlama alıştırmaları öğrencilerinizin kavramları uygulamaya koymasına yardımcı olmak için harika bir yol olabilir. Hatta kurslarda kodlama alıştırmaları olduğunda, olmayan kurslara kıyasla Udemy Business’a %90 daha fazla kayıt yapıldığını görüyoruz. Kodlama alıştırmalarının öğrenci deneyimine sunduğu katkıyı bir örnekle gösterelim.

Python, C++, Java ve Javascript’teki İngilizce ve İspanyolca alıştırmalar için alıştırma dosyalarınızı oluştururken artık üçüncü taraf yapay zekadan yardım alabilirsiniz.

➡️ Kapsamlı kılavuzumuzu kullanarak kodlama alıştırmanızı oluşturmaya veya güncellemeye başlayın. 

Pratik testleri

Pratik testleri, öğrencilerin sertifika sınavlarına hazırlanmasına yardımcı olmada temel rol oynar. Kurslarda pratik testleri olduğunda, olmayan kurslara kıyasla Udemy Business’a %75 daha fazla kayıt yapıldığını görüyoruz. Pratik testlerinin öğrencilere sağladığı faydayı örnekle gösterelim.

Yapay zeka yardımıyla çoktan seçmeli ve çoklu seçim soruları için kolayca yanıt açıklamaları sunabilir ve hatalı yanıt veren öğrencilere değerli bilgiler verebilirsiniz. (Not: Şimdilik sadece İngilizce geliştirme kursları ve BT ile ilgili kurslar için sunulmaktadır).

➡️ Kapsamlı kılavuzumuzu kullanarak pratik testlerinizi oluşturmaya veya güncellemeye başlayın. 

 

Daha fazla kaynak

Kursunuzu oluşturmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım!

Kurs oluşturun