Öğrenim Hedeflerini Tanımlama ve Yazma

Udemy’nin Öğrenim Bilimi ve Tasarımı Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır

Bu kılavuz, içerik geliştirme çalışmalarının parçası olarak öğrenim hedeflerini tanımlamak ve bunları yazarken yararlanılabilecek en iyi uygulamaları vurgulamak için Udemy’nin Öğrenim Bilimi ekibi tarafından hazırlanmıştır.

 

Öğrenim Hedefleri Nedir?

Öğrenim hedefleri, şu sorunun cevabıdır: Öğrenci bu öğrenim etkinliğini veya deneyimini tamamladığında neler yapabilecek? Not: Herhangi bir değerlendirme türü için öğrenim hedefi yazıyorsanız bu soru şu şekilde değişir: Bu değerlendirmede öğrencilerin neyi yapabilme becerilerini ölçüyorum?

 

Öğrenim hedefleri, öğrenim deneyimleri ve aktivitelerinin amacıyla ilgili spesifik bir bilgi verir. Bu hedefler, alan odaklı olmak yerine öğrenci odaklıdır; yani yalnızca öğrencinin aşina hale geleceği alanları değil, öğrencinin yapabilir hale geleceği eylemleri belirtir. Hedeflerin spesifik olması önemlidir çünkü öğrencinin öğrenmesi beklenen eylemler tanımlanmazsa öğrencinin gerçekten neler yapmayı öğrendiğini anlamanın bir yolu yoktur. En önemlisi ise öğrenim hedefleri, sergilenebilir ve ölçülebilir öğrenim deneyimi tasarımları oluşturmayı kolaylaştırır.

 

Öğrenim Hedefleri Neden Kullanılır?

Öğrenim hedefleri, öğrenim deneyiminin belirli bir kapsamda tanımlanan sonuçları verecek şekilde tasarlanabilmesi için eğitsel tasarımda kullanılır. Bir öğrenim deneyimi tasarlarken öğrenim hedefleri, içeriğinizin doğru öğrenim deneyimlerini ve/veya hedeflere ulaşıldığını kanıtlayacak doğru değerlendirmeleri içerdiğinden emin olmanızı sağlayan araçlardır.

 

Planlamadan içerik oluşturma adımına geçerken genellikle öğrenim hedefleri değişir. Öğrenim hedefleri değiştiğinde eğitsel aktiviteler ve değerlendirmeler de değişmelidir.

 

Bu bileşenler öğrenim deneyimi genelinde ne kadar uyumlu olursa öğrenim içeriği de o kadar doğru noktalara odaklanır ve (varsa) değerlendirmeler, öğrenim hedeflerine ulaşıldığını daha doğru bir şekilde gösterir.

 

Öğrenim Hedefleri Yazma

 

Temel yapıdaki bir öğrenim hedefi iki kısımdan oluşur: 1) istenen bir öğrenci eylemini ve/veya beceriyi ifade eden bir fiil ve 2) performansa yönelik spesifik bağlamın açıklaması. Öğrenim hedefi, şu ifadeye benzer olmalıdır: bu öğrenim etkinliğini tamamlayan bir öğrenci şunları yapabilecektir: [belirlenen koşullarda] [fiil]. Değerlendirme için ise şu ifadeye benzer olmalıdır: Bu soruyu doğru cevaplayan bir öğrenci, öğrenim hedefini gerçekleştirebildiğini kanıtlamıştır.

 

 1. İşin en önemli kısmı fiile karar vermektir. Bu fiil seçimi, kavrama seviyesine ve derinliğine bağlı olmalıdır. Fiil önerileri için Bloom Taksonomisi yaygın olarak kullanılır ancak fiili seçmek için kendiniz bir çalışma da yapabilirsiniz (Aşağıdaki örneklere göz atın).

 

 1. Şimdi, fiili öğrencinin eylemi gerçekleştireceği bağlamla ilişkilendireceksiniz.
  1. Not: Gerçekten iyi tanımlanmış bir öğrenim hedefi, koşula (öğrencinin açıklanan davranışı gerçekleştireceği koşul) ve düzeye (Düzey, istenen seviyeyi veya kabul edilebilir performans düzeyini belirtir) göre ayrılmış bir performans bağlamı içerir. Şimdi ise daha çok koşula odaklanacağız.

 

Yüksek kaliteli öğrenim hedefi örnekleri:

 • Farklı 2D şekiller arasından üçgenleri seçerek üçgenleri doğru bir şekilde tanımlayın. (seviye: Anlama)
 • Docker Compose için YAML kullanarak çoklu kapsayıcı teknik özelliklerini yazın. (seviye: Uygulama)
 • PivotTables’da gruplamalar ve birleştirme ile veri setlerini özetleyin. (seviye: Analiz etme)

 

Öğrenim Hedeflerini Yazmaya ve İyileştirmeye Yönelik İpuçları (kaynak)

 

 • İfadeleri kısa tutun ve tek bir sonuca odaklanmasını sağlayın. Bu, kısmi tamamlama veya başarıyla tamamlama arasında ayrım yapmaya gerek kalmadan öğrenim hedefinin karşılanıp karşılanmadığını belirlemenizi sağlar.
 • Öğrenim hedeflerinin etkili ve ölçülebilir olduğundan emin olmak için muğlak veya objektif bir şekilde değerlendirilemeyecek fiiller kullanmaktan kaçının. Öğrencinin, öğrenim tamamlandığında neler yapabileceğini açıklayan aktif fiiller kullanın. Örneğin, anlama, öğrenme ve bilme gibi filler kullanmayın.
 • Öğrenim hedefleri öğrenci odaklı olmalı ve öğrencinin ulaşması beklenen sonucu hedef almalıdır. Öğrenci odaklı vurguyu korumaya yardımcı olması için bu ifadeyi son versiyonda çıkaracak olsanız bile öğrenim hedeflerine “Öğrenci şunu yapabilecek hale gelir. . .” şeklinde başlayın.

 

Kaliteli Öğrenim Hedefleri Yazma Süreci

 

 1. Alandaki bir öğrencinin uygulayıcı olarak gerçekleştirmesi gereken benzersiz eylemi düşünün. İnsanlar öğrettiklerinizi nasıl ve hangi amaçla kullanacak? Bu eylemi yansıtan uygun bir fiil seçin.
 • Fiil seçiminde size yardımcı olması için Bloom Taksonomisindeki altı öğrenim seviyesine (hatırlama, anlama, uygulama, analiz etme, değerlendirme, oluşturma) bakarak öğrencinin gerçekleştirmesi istenen eylemin karmaşıklık düzeyini düşünün.
 • Örnek: Yeni Udemy kursunuz Yönetim ile ilgili ve planladığınız belirli bir bölümde, öğrencilerin geri bildirim verme pratiği yapacağı bir etkinlik olacak. Bu durumda şu şekilde başlayabilirsiniz
  Ör.: SBI yapısını kullanarak geri bildirim verin (Bloom Taksonomisinin uygulama seviyesi).

 

 1. Öğrenciye bağlam sunmak için sonucun nasıl veya ne zaman sergilenebileceğini gösteren ek ölçütler ekleyin.

Ör. Performans değerlendirmesi sırasında SBI yapısını kullanarak bir çalışana geri bildirim verin.

 

 1. (İsteğe bağlı) Öğrencinin hedefe başarıyla ulaşmış olması için kabul edilebilir düzeyi belirleyin

Ör. Performans değerlendirmesi sırasında SBI yapısını kullanarak bir çalışana şirketiniz için tüm değerlendirme alanlarını kapsayan bir geri bildirim verin.

Kursunuzu oluşturmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım!

Kurs oluşturun