Kapsayıcı içerikler ile ilgili göz önünde bulundurulması gerekenler

Aidiyet, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık

Öğrenimi herkes tarafından ulaşılabilir hale getirmek, misyonumuzun önemli bir parçasıdır. Dünyanın her yerinden çok çeşitli kimlikleri, kültürleri ve yaşam alanlarını temsil eden öğrencilere sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Sunduğumuz içeriğin saygılı, herkesi onaylayan ve ön yargısız bir içerik olması bizim için önemlidir. Bu durum, özellikle yeterince temsil edilmeyen gruplar için geçerlidir. 

Tarafsız içerik oluşturmak, sınırlı ek bağlamla net bir şekilde iş konularına ve teknik konulara bağlı kalmak kadar basittir. Ancak eğitmenler tüm kullanıcılarımızı temsil etmek için kasıtlı ve proaktif bir adım attığında, öğrenciler daha açık olabilir ve daha büyük bir aidiyet duygusu hissedebilir. 

Çeşitliliğin farkında olduğunuzda ve kapsayıcı bir dil sunmayı planladığınızda kapsayıcı içerik geliştirmek zor değildir. Ayrıca kapsayıcı dil, “politik olarak doğru” olmakla ilgili değildir; herkese eşit saygı göstermek ve farklı deneyimleri, kültürleri ve kimlikleri tanımakla ilgilidir. Göz önünde bulundurmanız gerekenler: 

 

Köken ülkesi

Birinin herhangi bir ülke hakkında arka plan bilgisi olduğunu varsaymak, birçok insanın dışlanmış hissetmesine neden olabilir. Örneğin yerel posta kodları, eyalet kısaltmaları vb. hakkında herkesin bilgi sahibi olduğunu varsayan unsurlar, bu konularda hiçbir aşinalığı olmayan ABD dışındaki kullanıcılar için adil değildir. Bunlara bir bağlam içerisinde atıfta bulunmak sorun olmasa da bunları tanımlamanız ve kullanıcının bunları zaten bildiğini varsaymamanız gerekir. 

  • Örneğin, ABD’nin en büyük eyaletleriyle ilgili veriler konusunda tartışıyorsanız “CA” ve “TX” yazmayın. Bunun yerine “Kaliforniya (CA)” ve “Teksas (TX)” yazın. Kısaltmalar bir kez tanımlandıktan sonra, yeniden tanımlanmadan tekrar kullanılabilir.

 

Konuşma dili

Daha önce de belirttiğimiz gibi, öğrencilerinizin üçte ikisinin dilinizi ikinci bir dil olarak bildiğini varsayabilirsiniz. İngilizce konuşan biri olarak diğer dillerden “yabancı dil” olarak bahsetmekten kaçının; öğrencilerinizden bazıları için yabancı dil İngilizce olabilir. Benzer şekilde, ABD merkezli bir eğitmenseniz “uluslararası” veya “yabancı öğrenciler” yerine “ABD dışındaki öğrenciler” ifadesini kullanabilirsiniz.

 

Ad kullanımı

Adların kullanılmasından kaçınmak, içeriğin belirli bir kültüre veya cinsiyete karşı taraflı olmamasını sağlamaya yardımcı olur ve içeriğin burada listelenen diğer aidiyet, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık tuzaklarından herhangi birine düşme olasılığını azaltır. Mümkün olduğunda 2. kişi zamirini (“sen/siz”); kişisel zamirlere ihtiyaç duyulduğunda ise cinsiyetten bağımsız “onlar” veya yeterince temsil edilmeyen “o” zamirini kullanmayı düşünebilirsiniz.

  • Örneğin, “George’un elektronik tablosunda 100 satır var” yazmak yerine, “Elektronik tablonuzda 100 satır var. Bu işlemi şu şekilde yapabilirsiniz…” veya “Bir veri bilimcisi 100 satırlık bir elektronik tablo üzerinde çalışıyor. Bu işlemi şu şekilde yapabilir…” demeyi deneyin

 

Aidiyet

Aidiyet, öğrenim tasarımındaki temel ilkelerimizden biridir. Bu nedenle kurs içeriğiniz, öğrencileriniz hakkında bazılarını görünmez hissettirebilecek varsayımlarda bulunmamalıdır. Her yaştan, ırktan, sınıftan, cinsel yönelimden, cinsel kimlikten, dinden, milliyetten, etnik kökenden, kültürden, ana dilden ve engellilik durumundan olan insanlar kursunuza katılıyor olabilir. Aşağıdaki örnekler, ne tür konulara dikkat etmeniz gerektiği konusunda size bir fikir verecektir.

 

Cinsiyet

Kendini ikili olmayan veya üçüncü cinsiyetlerle tanımlayan birçok insan olduğunu bildiğimiz için “karşı cins” gibi yalnızca erkeklerin ve kadınların var olduğunu ima eden içeriklerden kaçının. Ancak iki zıt şeyden bahsetmeniz gerekiyorsa “uzaktan çalışanlar” ve “ofis içi çalışanlar” gibi hiçbir şekilde kimlik belirteçlerine dayanmayan örnekler kullanın. Ayrıca bilim adamı veya iş adamı yerine bilim insanı veya iş insanı gibi cinsiyetten bağımsız iş unvanlarını kullanmanızı öneririz.

 

Irk

Hiçbir zaman herhangi bir ırkın varsayılan bir ırk olduğunu varsaymak istemeyiz ve bunun yerine ırk ve etnik kökenin genellikle farklı olduğunu hatırlarız. Örneğin, Afrika Kökenli Amerikalı terimini genelleştirilmiş bir terim olarak değil, yalnızca Afrika kökenli Amerikalı Siyahi insanlara atıfta bulunmak için kullanın; diğerlerinin yanı sıra Karayipler, Avrupa veya Yerli kökenli geniş bir Siyahi insan popülasyonu mevcuttur. Birden fazla ırktan söz ederken “beyaz olmayan insanlar” ifadesini kullanmak kabul edilebilir ancak tek bir gruba atıfta bulunurken spesifik olun.

 

Kabiliyet

Tercihleri tamamen aynı olmadığı için, atıfta bulunacağınız toplulukları anlamak özellikle önemlidir. Örneğin, bazıları “kör bir kişi” yerine “görme bozukluğuna sahip bir kişi” gibi, insanı ön plana alan bir dil kullanılmasını tercih eder. Bu ifade, insanları engelleriyle tanımlamaktan kaçınmanızı sağlar. Bununla birlikte Sağır ve Otistik topluluklar; “Sağır kişi” gibi, engelliliğe yönelik bir dilin kullanılmasını tercih eder. 

Erişilebilirlik ve kapsayıcılıkla ilgili kaynaklara ilişkin bu makaleye, Disability Language Style Guide (Engellilik Dil Stili Kılavuzu) bağlantısı ekledik.  Hala emin değilseniz topluluğun bir üyesine sorun. Ayrıca, öğrenme güçlüğü veya zihinsel hastalık gibi tüm engellerin gözlemlenebilir olmadığını unutmayın. Bu nedenle “Model çılgın sonuçlar verdi” yerine “Model beklenmedik sonuçlar verdi” ve “Son bir mantık kontrolü yapın” yerine “Gereksinimlere karşı son bir kontrol yapın” gibi ifadeler kullanmanızı öneririz.

 

Din

Öğrencilerinizin birçok farklı inanca veya laik bir geçmişe sahip olabileceğini unutmayın. Konunun merkezi olmadığı sürece, belirli bir dine veya manevi inanca/uygulamaya dayanmayan bir dil kullanmak en doğrusudur. Aynı dini paylaşan gruplara “Yahudiler” veya “Müslümanlar” yerine “Yahudi cemaatinin üyeleri” gibi topluluk olarak atıfta bulunulması da önerilir.

 

Cinsel yönelim

Son olarak, tüm öğrencilerin heteroseksüel olduğunu asla varsaymak istemeyiz. “Karı-koca” veya “erkek arkadaş-kız arkadaş” yerine “çiftler” veya “partnerler” veya “eşler” diyebilirsiniz. Ayrıca homoseksüel gibi eski/aşağılayıcı terimler yerine LGBTQ topluluğu, gey veya lezbiyen gibi güncel terimleri kullanın.


Erişilebilirlik ve kapsayıcılıkla ilgili kaynaklara ilişkin bu makalede, kapsayıcı yazmaya yönelik daha fazla örnek, el kitabı ve sözlük bulunmaktadır.

 

Diğer erişilebilirlik ve kapsayıcılık makalelerinin bağlantıları

Kursunuzu oluşturmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım!

Kurs oluşturun