Eğitmenler için pratik testleri oluşturma kılavuzu

Udemy pratik testleri, bir kursu tamamladıklarında ya da yalnızca pratik testi içeren bir kursa katıldıklarında öğrencilere sertifikalı sınav deneyimi sunmayı amaçlayan sürece yönelik değerlendirmelerdir. Bunlar, öğrencilerin sınav stratejileri üzerine pratik yapması, sınava ne kadar hazır olduklarını anlaması ve sertifika sınavına girmek üzere hangi konulara çalışmaları gerektiğine karar vermesi için onlara fırsatlar sunar. Ayrıca öğrencilerin sertifika sınavlarına daha iyi hazırlanabilmesi için onlara çalışmalarıyla ilgili ölçeklendirilebilir geri bildirimler vermenize de imkan tanırlar.

Önemli: Pratik testlerini nasıl oluşturacağınızı size bırakıyoruz ancak pratik testlerine yönelik yaklaşımımız hakkında bilgi edinmeniz ve bu varsayımlara dayalı olarak aracı geliştirip iyileştirmeye devam edebilmeniz için aşağıdaki genel bilgileri sizinle paylaşmak istedik.

Kursuma neden pratik testleri eklemeliyim?

Sertifika hazırlığı kurslarınıza pratik testleri ekleyerek daha ilgi çekici ve etkili bir öğrenim deneyimi sağlayabilirsiniz. Kariyer değiştirmek ya da mevcut işverenlerine bilgi düzeylerini göstermek amacıyla giderek daha fazla öğrencinin sertifika ve rozet (ör. AWS, Microsoft Azure, PMP) için almaya hazırlanırken Udemy’de eğitim aldığına tanık oluyoruz. Dolayısıyla, öğrencilere sertifika sınavına (ya da diğer tür bir standart teste) hazırlanma fırsatı sağlamak istiyorsanız kurslarınıza, sınav deneyimini yansıtan gerçeğe uygun bir ortamda sunulan pratik testlerini eklemeniz gerekir.


 

Pratik testi oluşturma

1.  Sertifika sınavındaki alanların genel taslağını belirlemek için sertifika sınavı şablonunu indirip kullanın

 • Gerçek sertifika sınavında yer alan soruları yansıtan soru türleri ekleyin (çoktan seçmeli, çoklu seçim ve boşluk doldurma).
 • Pratik Testindeki soruların sayısı gerçek sertifika sınavındaki sayıya yakın olmalıdır.
 • Her soru, sertifika sınavı şablonundaki bir alanla ilişkili olmalıdır. Bu, puan raporlarını görüntülediklerinde öğrencilerin hangi alanlara odaklanmaları gerektiğini daha iyi anlamasını sağlayacaktır. 
 • Her soru, sertifika sınavı şablonundaki LO’larla da ilişkili olmalıdır. 

2. Pratik testini oluştururken her soruyu sertifika sınavı şablonuna uygun şekilde hazırlamaya özen gösterin.

Her soru için:

 1. Sertifika sınavı şablonundan, sorunun ilişkili olduğu alanı seçin(pratik testi aracından). 
 2. Soruyu, sertifika sınavı şablonundaki bir öğrenim hedefiyle ilişkilendirin.
  Not: Şu anki haliyle pratik testi aracında öğrenme hedefini belirtmek mümkün değildir. Ancak yine de araç, yüksek kaliteli pratik testleri oluşturmanın en iyi yoludur.
 3. Soruyu yazın. Soru; soru türleri, zorluk seviyesi, soru biçimi ve soru uzunluğu bakımından gerçek sertifika sınavlarındaki sorulara benzer olmalıdır. Soru ayrıca:
  • Erişilebilir olmalıdır: Sorular bilinen erişebilirlik yönergelerine uygun olmalıdır. Not: Erişilebilirlik hakkındaki ek bilgilere göz atın. 
  • Kapsayıcı:  Sorularda dünya çapında geçerli olan iş alanı bağlamları ve sade bir dil kullanılmalı, lakapların ve stereotiplerin kullanılmasından kaçınılmalı ve nötr cinsiyet zamirleri kullanılmalıdır. 
  • Okunabilir: Sorular özlü olmalı, sadece soruyu yanıtlamak için gerekli olan ayrıntıları içermeli ve bunlarda mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır. 
  • Teknik açıdan adil:  Sorularda sadece değerlendirmeye giren tüm öğrencilerin bilmesi gereken terimler kullanılmalıdır.
 4. Yanıt seçeneklerini yazın (hem doğru hem de yanlış olanları).
  Yanıt seçeneklerinin, tahmin edilebilir olmayan, teknik olarak doğru (öğrenciler, içeriği bilmeden doğru yanıtı tahmin edememelidir) ve net (sorular olumlu bir yaklaşıma sahip olmalı ve açık olmalıdır) bir yanıt içermesi gerektiğini unutmayın. Ayrıca her sorunun yanıt seçeneği sayısı gerçek sertifika sınavındaki sayıyı da yansıtmalıdır.
 5. Yanıt açıklamalarını yazın.
  Her soru için ayrıntılı bir açıklama sağlanmalı ve her yanıt seçeneği için açık ve tutarlı şekilde bir gerekçe sunulmalıdır. Yanlış seçeneklerle ilişkilendirilebilecek her türlü yanlış bilgiye değinin.

  • Çoktan seçmeli ve çoklu seçim soruları için en iyi uygulama, her seçenek için bunun neden doğru ya da yanlış olduğunu belirten bir açıklama eklemektir.
  • Çoklu seçim sorularında, doğru yanıt seçenekleri arasında bağlantılar kurmak için “genel açıklama” alanı da kullanılabilir.
  • Boşluk doldurma sorularında, sorunun tamamı için tek bir yanıt sunulmalıdır.
   Önemli ipucu: Yapay zeka kullanılarak oluşturulan tüm açıklamalar, doğru ve yüksek kaliteli olduklarından emin olmak için incelenmeli ve düzenlenmelidir.
 6. Öğrencilerin sorunun kapsadığı yetenekleri ve içeriği öğrenmek için inceleyebileceği ilgili kaynaklar ekleyin.
  Öğrencilerin soruyu yanıtlayabilmek için gerekli içeriği ve yetenekleri öğrenebilmesi amacıyla onlara her soru için yüksek kaliteli kaynaklar sağlanmalıdır (dersler ve/veya referans materyalleri). Bu, öğrencilerin hatalarından ders çıkarmasına imkan tanır ve öğrenme deneyimlerinden daha iyi sonuçlar almalarını sağlar.

3. Sınavı oluşturmayı tamamladığınızda pratik testini inceleyin.

 1. Öncelikle başa dönerek sertifika sınavındaki tüm alanların kapsandığından emin olun. Ayrıca, sertifika sınavı şablonundaki tüm LO’ların da Pratik Testinde kapsandığından emin olun (ideal olarak sertifika sınavındaki oranlara yakın miktarda).
 2. Pratik testinizi önizleyin ve tüm sınavı kendiniz de yapın. Bu sırada sınavı inceleyin ve hatalar olup olmadığını kontrol edin.

4. Yayınlayın


Dikkat etmeniz gereken noktalar:

İnteraktif eğitim aktivitesi karşılaştırması: Pratik testleri – Sınavlar

Pratik testleri ve sınavlar arasındaki farkları merak ediyorsanız bu iki interaktif öğrenim deneyimini karşılaştırabilmeniz için oluşturduğumuz aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Pratik testi Sınav
Hedef Öğrencilerin sertifika sınavına girmek üzere hazırlanabilmesi için sorulara yanıt verme pratiği yapmalarını sağlar.  Öğrencilerin kursu tamamladıkları sırada farklı öğrenim hedeflerine yönelik bilgilerini kontrol etmesini sağlar. 
Tanım Bir kursu tamamlayan ya da sadece pratik testi içeren bir kursa katılan öğrenciler için sürece yönelik değerlendirme imkanları sunan pratik deneyimleri Kurs boyunca yapılan sürece yönelik değerlendirmeler 
Pratik uygulama sonrası öğrenci deneyimi Pratik Testinin tümünü tamamlayan öğrencilere, öğrencinin aldığı puanın (farklı alanlara ayrılmış) yanı sıra, her soru için bir açıklama ve kaynak içeren bir puan raporu sağlanır Öğrencilere, her soruyu yanıtladıklarında doğru yanıt ve açıklama sunulur. Ayrıca sınavın sonunda da toplam bir puan sağlanır.
Zaman sınırı Öğrencilere sunulan deneyim sınırlı sürelidir; genellikle üçüncü taraf sertifika sınavlarını yansıtacak şekilde nispeten uzundur Öğrencilere sunulan deneyim sınırlı süreli değildir; genellikle nispeten kısadır 
Kullanılabilecek soru türleri Çoktan seçmeli, çoklu seçim ve boşluk doldurma Çoktan seçmeli
İlgili içerik Eğitmenler, soruyu yanıtlayabilmek için gerekli içerik ve yetkinlikler konusunda öğrencileri desteklemek üzere bir ders ve/veya referans materyali seçebilir Eğitmenler, soruyu yanıtlayabilmek için gerekli içerik ve yetkinlikler konusunda öğrencileri desteklemek üzere sadece ilgili bir ders seçebilir
Test şablonu uyumluluğu Eğitmenler, her soruyu öğrencilerin sınav sonrası raporunda gösterilen bir alanla ilişkilendirebilir Sorular alanlarla ilişkili değildir
Yanıt açıklamaları Çoklu seçim veya çoktan seçmeli sorularında, eğitmenler her yanıt seçeneği için bir açıklama sağlayabilir ve/veya tüm soru için tek bir açıklama yazabilir Çoktan seçmeli sorularda, eğitmenler her yanıt seçeneği için bir açıklama sağlayabilir
Kurstaki yeri Pratik testleri, kurs içeriğine veya normal bir kursun sonuna eklenebilir (sınır: 2) ya da sadece pratik testi içeren bir kurs olarak eklenebilir (sınır: 6). Eğitmenler sınavları sadece kurs içeriğine ekleyebilir.

Kursunuzu oluşturmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım!

Kurs oluşturun