Quay lại Udemy

Đề ra mục tiêu học tập

Mục tiêu học tập là gì?

Mục tiêu học tập là những tuyên bố cụ thể xác định những gì học viên đạt được và những kỹ năng họ học được sau khi tham gia khóa học của bạn. Mục tiêu khóa học phải đảm bảo 2 yếu tố sau đây: có thể chứng minh được, nghĩa là học viên có thể chứng minh rằng họ đã đạt được mục tiêu học tập thông qua hành động; và có thể đo lường được , nghĩa là có thể đo lường kiến thức mà học viên đã học thông qua đánh giá.

Ví dụ: “Sử dụng khung ‘tình huống, hành vi, tác động’ để đưa ra phản hồi mang tính xây dựng cho đồng nghiệp của bạn.” Học viên có thể tự chứng minh rằng họ đã đạt được mục tiêu này thông qua việc viết phản hồi bằng cách sử dụng khung và giảng viên có thể đo lường hoặc đánh giá kỹ năng của học viên bằng cách đọc nội dung phản hồi.


Tại sao mục tiêu học tập lại quan trọng?

Mục tiêu học tập là yếu tố rất quan trọng để định vị khóa học của bạn đối với những học viên tiềm năng và phải là nền tảng cho nội dung khóa học của bạn. Mục tiêu học tập xuất hiện dưới dạng danh sách có dấu đầu dòng trên trang tổng quan khóa học của bạn và bật lên khi người dùng di chuột qua khóa học trên trang chủ hoặc trang tìm kiếm. Mục tiêu học tập có thể là điều đầu tiên học viên nhìn thấy và giúp họ hiểu ngay về những kỹ năng họ có thể mong đợi đạt được từ khóa học của bạn. Cách làm như sau:

 • Cung cấp sự rõ ràng cho học viên: Mục tiêu học tập — theo một cách nào đó — giống như một cái nhìn về tương lai. Đó là những điều mà học viên nên biết cách thực hiện sau khi kết thúc khóa học của bạn. Tuy nhiên, phần mục tiêu học tập cũng nên truyền đạt trình độ kỹ năng mà học viên cần có để đạt được mục tiêu. Học viên dành thời gian và (thường) tiền bạc của họ với hy vọng đổi lại sẽ học được các kỹ năng. Vì vậy, nội dung mục tiêu học tập lôi cuốn sẽ giúp học viên quyết định xem khóa học của bạn có phù hợp với họ và mục tiêu nghề nghiệp của họ hay không. Bạn có thể đọc thêm về cách xác định đối tượng học viên mục tiêu trong bài viết hướng dẫn xác định học viên của chúng tôi.
 • Lập đề cương cho nội dung khóa học: Mục tiêu học tập cũng giúp bạn cấu trúc cả khóa học tổng thể cũng như các phần, bài giảng và hoạt động thực hành riêng lẻ. Việc sử dụng mục tiêu học tập xuyên suốt nội dung khóa học sẽ giúp bạn xây dựng nội dung dần dần và thường mang lại trải nghiệm tốt hơn cho học viên. Đọc thêm trong bài viết hướng dẫn lập đề cương cho khóa học của chúng tôi.


Giúp khóa học thu hút học viên bằng các mục tiêu học tập trên trang tổng quan khóa học

Bạn sẽ tạo ít nhất bốn mục tiêu học tập cho khóa học của bạn để những học viên tiềm năng có thể nhìn thấy trên phần “Những gì bạn sẽ học” trên trang tổng quan khóa học.

Khi xây dựng các mục tiêu học tập của khóa học trên trang tổng quan khóa học, hãy cố gắng mô tả chính xác và hấp dẫn các kỹ năng và lợi ích mà học viên có thể mong đợi đạt được khi tham gia khóa học của bạn. Bạn muốn có đủ mục tiêu học tập để bao quát một cách toàn diện những gì có trong khóa học của bạn, nhưng không quá nhiều đến mức học viên tiềm năng có thể bỏ qua chúng. Đảm bảo các mục tiêu học tập bắt nguồn từ nhiệm vụ, kỹ năng hoặc mục tiêu mà học viên thực sự muốn đạt được. Tránh nhồi nhét từ khóa, hứa hẹn quá mức hoặc các mục tiêu mơ hồ. 

Gợi ý: Hãy thử tưởng tượng bạn là một học viên tiềm năng và xem phần mục tiêu học tập của các khóa học khác tương tự như khóa học của bạn. Yếu tố nào sẽ khiến bạn chọn khóa học này hơn khóa học khác? 


Căn cứ mục tiêu học tập của bạn vào các nguyên tắc Thiết kế học tập

Bạn có thể sử dụng các khung như Thang đo Bloom để xây dựng các mục tiêu học tập trải rộng trên nhiều cấp độ nhận thức, từ việc nhớ lại sự kiện cơ bản đến tư duy bậc cao hơn như phân tích và đánh giá. 

Hãy xem xét mức độ hiểu biết hoặc mức độ quen thuộc của học viên mục tiêu với chủ đề của bạn và xây dựng mục tiêu học tập phù hợp. 

Thang đo Bloom bao gồm sáu cấp độ hiểu biết khác nhau. Bạn sẽ muốn chọn cách thích hợp nhất cho bài giảng hoặc hoạt động: 

 1. Ghi nhớ: Khả năng nhớ lại hoặc nhận ra thông tin như sự kiện, thuật ngữ và khái niệm cốt yếu mà không cần hiểu các khái niệm cơ bản
 2. Thấu hiểu: Khả năng giải thích ý tưởng hoặc khái niệm
 3. Áp dụng: Khả năng áp dụng tài liệu vào các tình huống mới
 4. Phân tích: Khả năng rút ra kết nối giữa các ý tưởng
 5. Đánh giá: Khả năng đưa ra đánh giá dựa trên các tiêu chí và tiêu chuẩn
 6. Sáng tạo: Khả năng tạo tác phẩm hoặc ý tưởng mới từ những tác phẩm hoặc ý tưởng hiện có

Ví dụ: hãy tưởng tượng một khóa học cơ bản về hình học. Ở cấp độ Thấu hiểu, mục tiêu học tập có thể là “Biết tính diện tích hình tam giác, hình vuông và hình tròn”.

Gợi ý: Mọi người tham gia Udemy để học các khái niệm cũng như các kỹ năng cụ thể, vì vậy, những kỹ năng đó nên được đề cập trong mục tiêu khóa học của bạn. Trong ví dụ hình học của chúng ta, môn toán, học viên có thể hiểu khái niệm về diện tích hình dạng cũng như các kỹ năng tính toán chúng.


Tầm quan trọng của tính cụ thể, tính xác thực và tính hiện thực

Đảm bảo các mục tiêu học tập bắt nguồn từ nhiệm vụ hoặc mục tiêu mà học viên thực sự muốn đạt được. Tránh những cạm bẫy của việc nhồi nhét từ khóa, hứa hẹn quá mức hoặc các mục tiêu mơ hồ. 

Ví dụ: đối với ví dụ về khóa học “hình học cơ bản” của chúng tôi, hãy so sánh hai mục tiêu học tập sau đây: 

 • Sử dụng tất cả các công thức hình học để đi từ cơ bản đến thành thạo
 • Sử dụng các công thức hình học cơ bản để tính diện tích hình dạng, cũng như cạnh huyền của một hình tam giác và chu vi của một hình tròn.

Mục tiêu thứ hai vừa cụ thể vừa thực tế, trong khi mục tiêu thứ nhất thì mơ hồ và quá hứa hẹn. Cố gắng làm cho mục tiêu học tập của bạn giống mục tiêu thứ hai hơn. 


Cách viết nội dung mục tiêu học tập hiệu quả

Nội dung mục tiêu học tập hiệu quả phải rõ ràng, cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được và phù hợp với học viên. Mục tiêu học tập phải định hướng hành động, phù hợp với nội dung và đánh giá khóa học của bạn, đồng thời được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu.

Bạn có thể bắt đầu theo cách sau:

 1. Xác định khái niệm hoặc kỹ năng mà bạn muốn học viên học.Ví dụ: Cạnh huyền của một hình tam giác
 2. Xác định mức độ hiểu biết mà bạn muốn học viên thể hiện. Theo Thang đo Bloom, có 6 mức độ hiểu biết (ghi nhớ, thấu hiểu, áp dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo). Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ chọn “áp dụng”.
 3. Chọn một động từ mang tính chứng minh được và đo lường được để miêu tả hành vi ở cấp độ học tập phù hợp.Ví dụ: Tính cạnh huyền bằng định lý Pythagore.
 4. Thêm tiêu chí bổ sung để chỉ ra cách thức hoặc thời điểm kết quả sẽ được chứng minh nhằm thêm ngữ cảnh cho học viên.Ví dụ: Tính cạnh huyền của một tam giác vuông cho một biểu đồ xây dựng đơn giản.


Những điểm chính 

 • Mục tiêu học tập là những tuyên bố cụ thể, có thể đo lường được, xác định những gì học viên đạt được sau khi tham gia khóa học.
 • Mục tiêu học tập hiệu quả phải rõ ràng, có thể đạt được và phù hợp, tránh những cạm bẫy như hứa hẹn quá mức hoặc ngôn ngữ mơ hồ. 
 • Tạo mục tiêu học tập khóa học cho Trang tổng quan khóa học để định vị khóa học của bạn và lợi ích của khóa học một cách chính xác cho những học viên tiềm năng.
 • Sử dụng các mục tiêu học tập để lập đề cương các phần khóa học, bài giảng và hoạt động thực hành nhằm nâng cao cấu trúc nội dung và trải nghiệm của học viên.
 • Sử dụng các khung như Thang đo Bloom để tạo ra các mục tiêu phù hợp với các cấp độ nhận thức khác nhau, từ khả năng ghi nhớ cơ bản đến tư duy bậc cao.


Tài nguyên khác

 

Bạn đã sẵn sàng tạo khóa học của mình chưa? Hãy bắt đầu nào!

Tạo một khóa học