Quay lại Udemy

Tăng cường học tập bằng bài kiểm tra thực hành và bài đánh giá

Bạn không thể đến thư viện để học bơi; bạn phải xuống dưới nước và thực hành. Tương tự như vậy, học viên cần có cơ hội để thực hành những gì bạn đang dạy họ và để đánh giá kỹ năng của họ. 

Với Udemy, bạn có thể tích cực thu hút học viên bằng cách sử dụng nội dung học tập tương tác theo hai cách chính: 

 • Hoạt động học tập: các cơ hội vừa học vừa làm, ví dụ như bài tập coding và bài kiểm tra thực hành
 • Bài đánh giá: các cơ hội như bài trắc nghiệm cho phép học viên đánh giá xem họ có đạt được mục tiêu học tập hay không

Các khóa học thành công nhất thường kết hợp nhiều hoạt động học tập tương tác, điều chỉnh từng hoạt động cho phù hợp với bối cảnh kỹ năng thực tế mà họ đang dạy. 

Mặc dù các hoạt động thực hành và bài đánh giá không phải là yếu tố bắt buộc nhưng việc thêm vào sẽ cải thiện chất lượng khóa học của bạn và thường khiến học viên hài lòng hơn cũng như nhận được đánh giá khóa học cao hơn. Khoa học học tập cho chúng tôi biết rằng các học viên học tốt nhất bằng cách thực hành, xác nhận việc học của họ, nhận phản hồi về công việc của họ và phản ánh những gì họ đã học. Ngoài ra, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các học viên coi trọng việc thực hành và có nhiều khả năng chọn các khóa học có hoạt động học tập tương tác hơn.

 

Kết hợp nội dung học tập tương tác vào các khóa học của bạn

Việc thêm các yếu tố như trắc nghiệm, bài tập, bài tập coding và bài kiểm tra thực hành vào khóa học của bạn sẽ giúp học viên hiểu rõ và thu hút hơn. Ngoài ra, chúng tôi nêu bật các tính năng tương tác trên trang tổng quan khóa học, giúp học viên tìm thấy khóa học phù hợp với họ. Nếu khóa học của bạn được đưa vào UB, các yếu tố này cũng có thể đóng góp vào xếp hạng và lợi nhuận của bạn vì thời gian dành cho chúng sẽ góp phần vào số liệu thời gian học của bạn. Udemy cho phép bạn tạo nhiều loại nội dung tương tác, bao gồm: 

 • Trắc nghiệm là một loạt các câu hỏi trắc nghiệm đơn giản giúp củng cố sự hiểu biết về nội dung của bạn và dễ thiết lập. Một câu hỏi trắc nghiệm hay nên yêu cầu học viên thể hiện sự hiểu biết thực sự về tài liệu. Một giải pháp tốt nên cung cấp phần giải thích chi tiết cho câu trả lời.
 • Bài kiểm tra thực hành là các bài đánh giá trong tiến trình nhằm phản ánh trải nghiệm thi lấy chứng chỉ cho học viên khi họ hoàn thành một khóa học (hoặc tham gia một khóa học chỉ có bài kiểm tra thực hành). Các bài kiểm tra thực hành mang đến cho học viên cơ hội thực hành các chiến lược làm bài kiểm tra, hiểu rõ mức độ sẵn sàng của họ cho kỳ thi và giúp họ quyết định những việc cần làm tiếp theo để luyện thi chứng chỉ. Bài kiểm tra thực hành cũng mang đến cho bạn cơ hội cung cấp phản hồi có thể mở rộng về bài tập của học viên để học viên có thể cải thiện mức độ sẵn sàng của họ cho kỳ thi lấy chứng chỉ. Xem hướng dẫn của chúng tôi về cách tạo bài kiểm tra thực hành hiệu quả.
 • Bài tập coding là cách để học viên thực hành một khung hoặc ngôn ngữ coding cụ thể. Học viên có thể kiểm tra mức độ hiểu biết của họ về một khái niệm trong khóa học của bạn thông qua tính năng chấm điểm tự động. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách tạo bài tập coding hiệu quả.
 • Bài tập: Với bài tập, bạn giao cho học viên một nhiệm vụ để họ tự hoàn thành, chẳng hạn như suy ngẫm cá nhân, lời nhắc chỉnh sửa ảnh hoặc nghiên cứu điển hình. Học viên gửi bài làm của họ để bạn hoặc các học viên khác của họ xem xét và tự đánh giá bản thân theo tiêu chuẩn mà bạn đưa ra. 
 • Hoạt động bổ sung: Nếu bạn dự định thực hiện một hoạt động nhưng hoạt động đó không phù hợp với một trong các định dạng này, bạn luôn có thể cung cấp các hướng dẫn qua video, kèm theo tập tin đính kèm như PDF hoặc trên trang web học tập thứ cấp (miễn là miễn phí và không yêu cầu đăng ký). Các bài tập, lời nhắc trò chuyện ngang hàng, trò chơi đơn giản và các hoạt động khác đều có thể được thực hiện một cách hiệu quả theo cách này. Hãy nhớ rằng các học viên truy cập khóa học của bạn thông qua một thuê bao của công ty có thể không truy cập được các tài liệu hoặc hoạt động có thể tải xuống trên trang web của bên thứ ba.

 

Lập kế hoạch cho các hoạt động học tập tương tác của bạn

Khi tích hợp học tập tương tác vào khóa học của bạn, trước tiên hãy xem xét các mục tiêu học tập của bạn và cách học tập tương tác có thể giúp học viên đạt được chúng. 

Quyết định xem bạn muốn cung cấp trải nghiệm vừa học vừa làm, chẳng hạn như các bài tập coding, cho phép học viên thực hành một ngôn ngữ hoặc khung mã hóa cụ thể, hay các bài kiểm tra thực hành, mô phỏng các kỳ thi lấy chứng chỉ thực tế. Bạn cũng có thể tận dụng các cơ hội đánh giá, như trắc nghiệm, để giúp học viên đánh giá mức độ nắm vững mục tiêu học tập của khóa học. Hoặc bạn có thể kết hợp cả hai phương pháp để có trải nghiệm học tập toàn diện hơn

Ngoài ra, hãy xem xét các chi tiết sau đây:

 • Vị trí: Đưa các hoạt động một cách chiến lược vào nơi chúng có ý nghĩa nhất để củng cố việc học – ví dụ: ở cuối một phần hoặc ngay sau khi một khái niệm mới được giới thiệu. Đôi khi bạn có thể đặt nội dung tương tác ở đầu phần, sau đó là nội dung bài giảng và các tài nguyên khác để củng cố các khái niệm mà học viên đang thực hành.
 • Gắn nhãn: Đặt tiêu đề rõ ràng cho các hoạt động của bạn để giúp học viên hiểu được những gì mong đợi từ khóa học của bạn. Các nhãn rõ ràng cũng tạo ra cảm hứng cho trải nghiệm học tập và cho học viên biết cách áp dụng nội dung đó vào các tình huống thực tế.
 • Khả năng tiếp thị: Tổng số hoạt động thực hành và bài kiểm tra kiến thức xuất hiện trên trang tổng quan khóa học (CLP) của bạn và học viên có thể lọc các khóa học có các loại hình học tập tương tác cụ thể. Việc có nhiều yếu tố tương tác khác nhau có thể giúp khóa học của bạn nổi bật.  

 

Tạo nội dung tương tác

Nội dung học tập tương tác cho phép học viên có cơ hội học bằng cách thực hành. Nội dung phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

 • Giải thích rõ ràng: Đưa ra các hướng dẫn rõ ràng ở cả định dạng văn bản và video, nêu chi tiết hoạt động, mục đích của hoạt động đó, kết quả mong đợi và các tài liệu cần thiết.
 • Ước tính thời gian: Đưa ra ước tính về thời gian cần thiết để hoàn thành hoạt động, nên cân nhắc việc học viên có thể mất nhiều thời gian hơn bạn.
 • Nguồn thông tin dồi dào: Cung cấp các tài liệu như mẫu, ví dụ hoặc mã khởi động để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động.
 • Hỗ trợ phản hồi:: Cung cấp danh sách rà soát tiêu chí để tự đánh giá hoạt động. Khi thích hợp, hãy khuyến khích học viên tìm kiếm phản hồi từ cộng đồng của họ. 

Hãy suy nghĩ về cách bạn đưa ra cơ hội để đánh giá. Bài đánh giá là rất quan trọng để học viên thể hiện sự hiểu biết của họ và để bạn đánh giá hiệu quả giảng dạy của bạn. Chúng có thể là đánh giá trong tiến trình hoặc đánh giá tổng kết.

 • Trong tiến trình: Được lồng ghép trong khóa học để cho phép học viên kiểm tra mức độ hiểu của họ và xem lại tài liệu nếu cần.
 • Tổng kết: Được đặt vào cuối khóa học để đánh giá việc đạt được mục tiêu học tập.

 

💡Các mẹo khác cho bài tập coding và bài kiểm tra thực hành

Bài tập coding

Nếu bạn đang dạy các khóa học về phát triển, bài tập coding là một cách tuyệt vời để giúp học viên áp dụng các khái niệm vào thực tế. Trên thực tế, khi các khóa học có bài tập coding, chúng tôi nhận thấy số lượng ghi danh Udemy Business nhiều hơn 90% so với các khóa học tương đương không có bài tập coding. Đây là một ví dụ để chứng minh trải nghiệm của học viên với các bài tập coding.

Đối với các bài tập tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha bằng Python, C++, Java và Javascript, giờ đây bạn có thể nhận được sự trợ giúp từ trí tuệ nhân tạo của bên thứ ba để tạo các file bài tập của bạn.

➡️ Bắt đầu tạo hoặc cập nhật bài tập coding của bạn bằng tài liệu hướng dẫn chuyên sâu của chúng tôi. 

Bài kiểm tra thực hành

Để giúp học viên luyện thi chứng chỉ, không có cách nào tốt hơn là cho họ làm bài kiểm tra thực hành. Khi các khóa học có bài kiểm tra thực hành, chúng tôi nhận thấy số lượng ghi danh Udemy Business nhiều hơn 75% so với các khóa học tương đương không có bài kiểm tra thực hành. Đây là cách trải nghiệm bài kiểm tra thực hành có hiệu quả đối với học viên.

Bạn có thể dễ dàng đưa ra phần giải thích đáp án cho các câu hỏi trắc nghiệm một đáp án và trắc nghiệm nhiều đáp án với sự trợ giúp của AI, cho phép học viên có câu trả lời sai có được những hiểu biết sâu sắc và bài học quý giá. (Lưu ý: hiện chỉ dành cho các khóa học liên quan đến CNTT và phát triển bằng Tiếng Anh).

➡️ Bắt đầu tạo hoặc cập nhật bài kiểm tra thực hành của bạn bằng tài liệu hướng dẫn chuyên sâu của chúng tôi. 

 

Tài nguyên khác

Bạn đã sẵn sàng tạo khóa học của mình chưa? Hãy bắt đầu nào!

Tạo một khóa học