Quay lại Udemy

Xác định và viết mục tiêu học tập

Tác giả: Nhóm Khoa học học tập và Thiết kế của Udemy

Tài liệu hướng dẫn này đã được nhóm Khoa học học tập của Udemy tập hợp lại để xác định các mục tiêu học tập và nêu bật các phương pháp hay nhất khi viết mục tiêu học tập như một phần của mục đích phát triển nội dung.

 

Mục tiêu học tập là gì?

Mục tiêu học tập trả lời câu hỏi: học viên có thể làm gì nếu họ hoàn thành hoạt động hoặc trải nghiệm học tập này. Lưu ý: Nếu bạn đang viết một mục tiêu học tập cho bất kỳ loại bài đánh giá nào thì điều này sẽ chuyển sang khả năng mà tôi đo lường trong bài đánh giá này.

 

Các mục tiêu học tập cung cấp một mức độ cụ thể về mục đích của các trải nghiệm và hoạt động học tập. Các mục tiêu học tập lấy học viên làm trung tâm thay vì lấy lĩnh vực làm trung tâm; tức là chúng chỉ định những hành động mà học viên sẽ có thể thực hiện, không chỉ những lĩnh vực mà học viên sẽ quen thuộc. Tính cụ thể này rất quan trọng bởi vì nếu hành động mà học viên dự kiến sẽ học là không xác định, thì không có cách nào để biết học viên thực sự đã học để làm gì. Điều quan trọng là các mục tiêu học tập tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế các trải nghiệm học tập có thể chứng minhđo lường được.

 

Tại sao sử dụng mục tiêu học tập?

Các mục tiêu học tập được sử dụng trong thiết kế bài giảng để đảm bảo trải nghiệm học tập được thiết kế để đạt được các kết quả xác định ở một mức độ cụ thể. Khi lập kế hoạch cho trải nghiệm học tập, mục tiêu học tập là công cụ cho phép bạn chắc chắn rằng nội dung của bạn bao gồm trải nghiệm học tập phù hợp và/hoặc bài đánh giá phù hợp làm bằng chứng để đạt được mục tiêu học tập.

 

Thông thường, khi chúng ta chuyển từ lập kế hoạch sang tạo nội dung, mục tiêu học tập sẽ thay đổi. Khi những mục tiêu học tập này thay đổi, các hoạt động giảng dạy và bài đánh giá cũng thay đổi theo.

 

Các thành phần này càng phù hợp thông qua trải nghiệm học tập thì càng có nhiều khả năng một phần nội dung học tập tập trung vào những điều đúng đắn và nếu có, các bài đánh giá sẽ đóng vai trò là bằng chứng cho thấy học viên đã được học.

 

Viết mục tiêu học tập

 

Về cơ bản, mục tiêu học tập có hai phần: 1) động từ hành động mô tả hành động và/hoặc khả năng học viên mong muốn được thực hiện và 2) thông tin mô tả bối cảnh cụ thể cho hoạt động. Mục tiêu học tập phải liên quan đến gợi ý sau đây: học viên hoàn thành hoạt động học tập này sẽ có thể: [động từ hành động] [trong (các) điều kiện xác định]. Đối với mục đích đánh giá: học viên trả lời đúng câu hỏi này đã cung cấp bằng chứng cho thấy họ có thể thực hiện được mục tiêu học tập.

 

 1. Công việc chính sẽ là quyết định động từ hành động. Việc lựa chọn động từ này nên phụ thuộc vào mức độ và chiều sâu của sự hiểu biết. Một khuôn khổ phổ biến để sử dụng cho các gợi ý động từ sẽ là Phân loại tư duy của Bloom. Tuy nhiên, bạn có thể dựa vào nhiệm vụ để chọn động từ (Xem ví dụ bên dưới).

 

 1. Tiếp theo, bạn sẽ liên hệ động từ hành động đó với bối cảnh mà học viên có thể thực hiện nó.
  1. Lưu ý: Một mục tiêu học tập thực sự được xác định rõ ràng sẽ có bối cảnh thực hiện được chia thành điều kiện (điều kiện mà học viên sẽ thực hiện hành vi được mô tả) và mức độ (mức độ cho biết cấp độ mong muốn hoặc mức độ thực hiện có thể chấp nhận được). Đối với mục đích của chúng tôi, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào điều kiện.

 

Ví dụ về các mục tiêu học tập chất lượng cao:

 • Xác định hình tam giác một cách chính xác bằng cách chọn các hình tam giác trong số các hình dạng 2D khác. (cấp độ: Hiểu)
 • Viết thông số kỹ thuật nhiều container bằng YAML cho Docker Compose. (cấp độ: Áp dụng)
 • Tóm tắt các tập dữ liệu với các nhóm và tập hợp trong PivotTable. (cấp độ: Phân tích)

 

Mẹo viết và cải thiện mục tiêu học tập (nguồn)

 

 • Giữ các tuyên bố ngắn gọn và tập trung vào một kết quả duy nhất. Điều này cho phép chúng ta xác định liệu một mục tiêu đã được đáp ứng hay chưa mà không cần phải phân biệt giữa hoàn thành một phần hay thành công.
 • Để đảm bảo rằng các mục tiêu học tập có hiệu quả và có thể đo lường được, hãy tránh sử dụng các động từ mơ hồ hoặc không thể đánh giá khách quan. Nên sử dụng các động từ chủ động mô tả những gì học viên sẽ có thể làm sau khi học xong. Ví dụ: tránh những từ như hiểu, họcbiết.
 • Mục tiêu học tập nên tập trung vào học viên và hướng đến kết quả mà học viên mong đợi. Để hỗ trợ duy trì sự nhấn mạnh lấy học viên làm trung tâm, hãy bắt đầu các mục tiêu học tập với cụm từ “Người học/học viên sẽ có thể. . .” ngay cả khi bạn loại bỏ cụm từ trong phiên bản cuối cùng.

 

Các bước viết mục tiêu học tập đạt chất lượng

 

 1. Xem xét hoạt động đích thực mà một học viên trong lĩnh vực này sẽ cần thực hiện với tư cách là một học viên. Làm thế nào để mọi người sử dụng những gì bạn đang giảng dạy? Cho mục đích gì? Chọn một động từ hành động thích hợp phản ánh hành động đích thực này.
 • Xem xét mức độ phức tạp của hành động mà học viên được yêu cầu thực hiện bằng cách xem xét sáu cấp độ học tập trong Phân loại tư duy của Bloom (nhớ, hiểu, áp dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo) để giúp hướng dẫn bạn chọn động từ
 • Ví dụ: Khóa học Udemy mới của bạn là về Quản lý và phần cụ thể mà bạn đang lên kế hoạch sẽ có một hoạt động nơi học viên sẽ thực hành cung cấp phản hồi. Hãy bắt đầu như sau
  Ví dụ: Đưa ra phản hồi bằng cách sử dụng khung SBI (áp dụng cấp độ Phân loại tư duy của Bloom).

 

 1. Thêm tiêu chí bổ sung để chỉ ra cách thức hoặc thời điểm kết quả sẽ được chứng minh nhằm thêm bối cảnh cho học viên.

Ví dụ: Đưa ra phản hồi bằng cách sử dụng khung SBI cho nhân viên trong quá trình đánh giá hiệu suất.

 

 1. (Tùy chọn) Xác định mức độ có thể chấp nhận được nếu học viên đáp ứng đúng mục tiêu

Ví dụ: Đưa ra phản hồi bằng cách sử dụng khung SBI cho nhân viên trong quá trình đánh giá hiệu suất bao gồm tất cả các lĩnh vực đánh giá cho công ty của bạn.

Bạn đã sẵn sàng tạo khóa học của mình chưa? Hãy bắt đầu nào!

Tạo một khóa học