Quay lại Udemy

Các nguyên tắc của chúng tôi đối với AI tạo sinh (GenAI) và nội dung của giảng viên

Udemy được xây dựng trên sự kết nối giữa con người với nhau bằng cách chào đón bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu đến học tập hoặc giảng dạy. Về cốt lõi, chúng tôi cam kết thực hiện sứ mệnh thay đổi cuộc sống thông qua học tập bằng cách tập hợp một cộng đồng những giảng viên chia sẻ kiến thức chuyên môn thực tế của họ trên nền tảng Udemy để giúp học viên phát huy tiềm năng và tạo ra khả năng cho chính họ và cho người khác.

Chúng tôi biết gần đây chúng tôi đã nói rất nhiều về Trí tuệ nhân tạo (AI) và chúng tôi nhận ra rằng những tiến bộ gần đây đã tạo ra nhiều thay đổi trên thế giới. Cam kết của chúng tôi trong việc giúp bạn chia sẻ kiến thức vẫn như cũ. Chúng tôi đã thiết lập bộ nguyên tắc này để giúp hướng dẫn chúng tôi khi đưa ra quyết định về nội dung và cách thức chúng tôi xây dựng cũng như giải quyết các câu hỏi và mối quan ngại mà chúng tôi đã nghe trực tiếp từ cộng đồng giảng viên.

1. Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Cổng khóa học của chúng tôi là một thành công chung với những giảng viên. Mặc dù chúng tôi tin rằng các dịch vụ AI tạo sinh (GenAI) của chúng tôi có nhiều tiềm năng tích cực cho cả Udemy và giảng viên, nhưng quyết định có tham gia hay không là do bạn quyết định. Chúng tôi sẽ đưa ra lựa chọn không tham gia hằng năm đối với những giảng viên chọn loại trừ nội dung của họ khỏi việc sử dụng trong các dịch vụ GenAI mới của chúng tôi hoặc để đào tạo các mô hình GenAI.

2. Chúng tôi sử dụng AI một cách có trách nhiệm và để hỗ trợ sứ mệnh của mình.

GenAI nên hỗ trợ con người và kiến thức của con người chứ không phải làm lu mờ chúng. Từ việc hướng dẫn các học viên và tổ chức tiếp cận các kỹ năng cụ thể mà họ cần cho đến việc cung cấp cho giảng viên các công cụ để tạo ra giải pháp học tập nhanh hơn, mục đích của chúng tôi đối với GenAI là làm cho việc học và giảng dạy được cá nhân hóa, dễ tiếp cận và hiệu quả hơn cho tất cả mọi người. AI là một nguồn tài nguyên đang phát triển và chúng tôi muốn tiếp tục khám phá các phương pháp cũng như khả năng mới nổi để mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi: học viên, giảng viêndẫn và tổ chức. Để hỗ trợ con đường phía trước của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục minh bạch và thu thập ý kiến đóng góp của giảng viên trước các lần ra mắt quan trọng để cộng đồng nhận xét cách thức và nội dung chúng tôi xây dựng.

3. Chúng ta cùng nhau chiến thắng.

Các dịch vụ GenAI của chúng tôi được thiết kế để tăng mức độ tương tác, giúp học viên và giảng viên đạt được nhiều kết quả mong muốn hơn. Nếu các dịch vụ GenAI mới bắt nguồn từ nội dung của giảng viên mang lại nguồn doanh thu mới thì các khoản thanh toán cho giảng viên sẽ được tính vào mô hình doanh thu. Khi chúng tôi hiểu rõ hơn về cách học viên và admin tương tác với những dịch vụ này, chúng tôi có thể tạo ra các phương pháp phân bổ mới để phù hợp hơn với việc sử dụng nội dung của giảng viên. Cuối cùng, chúng tôi muốn các ưu đãi của chúng tôi và chương trình khích lệ của giảng viên phải phù hợp với nhau. Nói cách khác: Khi Udemy thắng, giảng viên cũng thắng.

Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng chung mà chúng tôi có thể xây dựng và giá trị mà các tính năng GenAI mới của chúng tôi có thể mang lại cho học viên, giảng viên và tổ chức. Tại Udemy, chúng tôi hiểu rằng giảng viên có thể lựa chọn làm việc với chúng tôi và vai trò của chúng tôi là đảm bảo bạn tin tưởng vào cách tiếp cận, tầm nhìn và sứ mệnh chung của chúng tôi để bạn có thể tiếp tục mối quan hệ hợp tác này — và điều đó bao gồm cả việc chọn tham gia vào một Tương lai hỗ trợ AI. 

Bạn đã sẵn sàng tạo khóa học của mình chưa? Hãy bắt đầu nào!

Tạo một khóa học