Quay lại Udemy

Hướng dẫn tạo bài kiểm tra thực hành dành cho giảng viên

Các bài kiểm tra thực hành của Udemy là các bài đánh giá trong tiến trình nhằm phản ánh trải nghiệm thi lấy chứng chỉ cho học viên khi họ hoàn thành một khóa học hoặc tham gia một khóa học chỉ có bài kiểm tra thực hành. Các bài kiểm tra thực hành mang đến cho học viên cơ hội thực hành các chiến lược làm bài kiểm tra, hiểu rõ mức độ sẵn sàng của họ cho kỳ thi và giúp họ quyết định những việc cần làm tiếp theo để luyện thi chứng chỉ. Bài kiểm tra thực hành cũng mang đến cho bạn cơ hội cung cấp phản hồi có thể mở rộng về bài tập của học viên để học viên có thể cải thiện mức độ sẵn sàng của họ cho kỳ thi lấy chứng chỉ.

Lưu ý: Bạn có thể tùy ý lựa chọn cách bạn muốn tạo các bài kiểm tra thực hành nhưng chúng tôi sẽ phác thảo những điều sau đây để bạn biết được khái niệm bài kiểm tra thực hành và tiếp tục cải thiện cũng như xây dựng công cụ dựa trên những giả định này.

Tại sao tôi nên thêm bài kiểm tra thực hành vào khóa học của mình?

Bạn có thể mang lại trải nghiệm học tập hấp dẫn và hiệu quả hơn bằng cách đưa bài kiểm tra thực hành vào các khóa học luyện thi chứng chỉ của bạn. Chúng tôi đang nhận thấy ngày càng nhiều học viên tham gia Udemy để luyện thi lấy chứng chỉ và huy hiệu (ví dụ: AWS, Microsoft Azure, PMP) nhằm chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi nghề nghiệp hoặc thể hiện kiến thức của họ với các nhà tuyển dụng hiện tại. Do đó, nên đưa bài kiểm tra thực hành vào các khóa học mà bạn muốn mang đến cho học viên cơ hội thực hành cho kỳ thi chứng chỉ (hoặc loại bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa khác) trong một môi trường đích thực mô phỏng trải nghiệm kỳ thi.


 

Cách tạo một bài kiểm tra thực hành

1.  Tải xuống và sử dụng kế hoạch chi tiết của kỳ thi chứng chỉ để phác thảo các lĩnh vực của kỳ thi chứng chỉ

 • Bao gồm các loại câu hỏi (trắc nghiệm một đáp án, trắc nghiệm nhiều đáp án và điền vào chỗ trống) phản ánh những câu hỏi có trong bài thi chứng chỉ thật.
 • Số lượng câu hỏi trong Bài kiểm tra thực hành phải tương tự như bài thi chứng chỉ thật.
 • Mỗi câu hỏi phải được điều chỉnh theo một lĩnh vực trong kế hoạch chi tiết của kỳ thi chứng chỉ. Điều này sẽ cho phép học viên hiểu rõ hơn những lĩnh vực nào cần tập trung vào khi họ xem báo cáo điểm của mình. 
 • Mỗi câu hỏi cũng phải được điều chỉnh theo LO từ kế hoạch chi tiết của kỳ thi chứng chỉ. 

2. Tạo từng câu hỏi kiểm tra thực hành, đảm bảo phù hợp với kế hoạch chi tiết của kỳ thi chứng chỉ.

Đối với mỗi câu hỏi:

 1. Chọn lĩnh vực (trong công cụ bài kiểm tra thực hành) từ kế hoạch chi tiết của kỳ thi chứng chỉ mà mục được điều chỉnh theo. 
 2. Điều chỉnh mục này với mục tiêu học tập từ kế hoạch chi tiết của kỳ thi chứng chỉ.
  Lưu ý: Ở trạng thái hiện tại, không thể chỉ ra mục tiêu học tập trong công cụ bài kiểm tra thực hành. Tuy nhiên, đây vẫn là phương pháp tốt nhất để tạo ra các bài kiểm tra thực hành chất lượng cao.
 3. Viết câu hỏi. Câu hỏi phải giống với các mục trong bài thi chứng chỉ thật, liên quan đến loại câu hỏi, mức độ khó, định dạng câu hỏi và độ dài câu hỏi. Ngoài ra, câu hỏi nên:
  • Dễ tiếp cận: Các mục phải tuân theo các nguyên tắc đã biết về hỗ trợ tiếp cận. Lưu ý: Xem thêm thông tin về hỗ trợ tiếp cận
  • Bao hàm:  Các mục nên sử dụng bối cảnh kinh doanh có liên quan trên toàn cầu, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, tránh đặt tên, tránh khuôn mẫu và nên sử dụng đại từ trung lập về giới tính (“họ”). 
  • Dễ đọc: Các mục phải ngắn gọn, chỉ bao gồm các chi tiết cần thiết để trả lời câu hỏi và sử dụng ngôn ngữ đơn giản thường dùng nhất có thể 
  • Công bằng về mặt kỹ thuật:  Các mục chỉ nên sử dụng những thuật ngữ mà tất cả học viên tham gia bài đánh giá đều phải biết.
 4. Viết các lựa chọn đáp án (cả đúng và sai).
  Hãy nhớ rằng các lựa chọn đáp án phải có câu trả lời đúng về mặt kỹ thuật và không thể đoán được (học viên không thể đoán câu trả lời đúng nếu không biết nội dung) và rõ ràng (các mục nên sử dụng hiệu ứng khung tích cực và đơn giản). Ngoài ra, số lượng lựa chọn đáp án cho mỗi mục phải phản ánh bài thi chứng chỉ thật.
 5. Viết phần giải thích đáp án.
  Mỗi câu hỏi phải có lời giải thích chi tiết và đưa ra lý do rõ ràng, chính xác cho mỗi lựa chọn đáp án. Giải quyết mọi quan niệm sai lầm liên quan đến các lựa chọn không chính xác.

  • Đối với các câu hỏi trắc nghiệm một đáp án và nhiều đáp án, cách tốt nhất là đưa ra lời giải thích cho mỗi lựa chọn đáp án để giải thích tại sao đáp án đó đúng hoặc sai.
  • Đối với câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án, trường “giải thích tổng thể” cũng có thể được sử dụng để tạo mối liên hệ giữa các lựa chọn đáp án đúng.
  • Đối với câu hỏi điền vào chỗ trống, cần cung cấp một đáp án cho toàn bộ câu hỏi.
   Lưu ý quan trọng: Mọi giải thích được tạo bằng AI đều phải được xem xét và chỉnh sửa để đảm bảo rằng chúng chính xác và có chất lượng cao.
 6. Thêm các nguồn tài liệu liên quan mà học viên có thể khám phá để học các kỹ năng và nội dung trong câu hỏi.
  Học viên cần được cung cấp các nguồn tài liệu chất lượng cao (bao gồm các bài giảng và/hoặc tài liệu tham khảo) cho mỗi câu hỏi để họ có thể học được nội dung và kỹ năng cần thiết để trả lời câu hỏi. Điều này sẽ cho phép họ viên học hỏi từ những sai lầm của mình, giúp cải thiện kết quả học tập.

3. Xem lại bài kiểm tra thực hành sau khi bạn tạo xong.

 1. Trước tiên, hãy quay lại và kiểm tra xem tất cả các lĩnh vực trong bài thi chứng chỉ đã được đề cập hay chưa. Đồng thời, hãy kiểm tra xem tất cả LO từ kế hoạch chi tiết của bài thi chứng chỉ đã được đề cập trong Bài kiểm tra thực hành hay chưa (lý tưởng nhất là có trọng số tương tự như trọng số trong bài thi chứng chỉ).
 2. Xem trước bài kiểm tra thực hành của bạn và làm bài thi đầy đủ. Tại thời điểm này, hãy xem xét và tìm kiếm bất kỳ lỗi nào.

4. Xuất bản


Những điều cần cân nhắc

So sánh hoạt động học tập tương tác: Bài kiểm tra thực hành so với Trắc nghiệm

Trong trường hợp bạn tò mò về sự khác biệt giữa bài kiểm tra thực hành và trắc nghiệm, chúng tôi đã tạo bảng sau đây để so sánh hai trải nghiệm học tập tương tác này.

Bài kiểm tra thực hành Trắc nghiệm
Mục tiêu Giúp học viên luyện tập trả lời các câu hỏi luyện thi chứng chỉ.  Giúp học viên kiểm tra sự hiểu biết của mình về các mục tiêu học tập khác nhau trong khi hoàn thành khóa học. 
Định nghĩa Trải nghiệm thực hành kèm các chức năng đánh giá trong tiến trình dành cho học viên khi họ hoàn thành khóa học hoặc tham gia một khóa học chỉ có bài kiểm tra thực hành Đánh giá trong tiến trình trong suốt khóa học 
Trải nghiệm của học viên sau thực hành Học viên được cung cấp một báo cáo điểm sau khi hoàn thành toàn bộ Bài kiểm tra thực hành, bao gồm điểm của học viên (được chia theo lĩnh vực) cùng với lời giải thích và (các) nguồn tài liệu cho mỗi câu hỏi Học viên được cung cấp đáp án đúng và lời giải thích sau khi trả lời từng câu hỏi và điểm số cuối cùng khi kết thúc trắc nghiệm
Giới hạn thời gian Trải nghiệm có tính thời gian cho học viên; thường tương đối dài để phản ánh các bài thi chứng chỉ của bên thứ ba Không phải là một trải nghiệm có tính thời gian cho học viên; thường tương đối ngắn 
Các loại câu hỏi được sử dụng Trắc nghiệm một đáp án, trắc nghiệm nhiều đáp án và điền vào chỗ trống Trắc nghiệm một đáp án
Nội dung liên quan Giảng viên có thể lựa chọn bài giảng và/hoặc tài liệu tham khảo để hỗ trợ học viên tìm hiểu nội dung và kỹ năng cần thiết để trả lời câu hỏi Giảng viên chỉ được chọn một bài giảng liên quan để hỗ trợ học viên học các nội dung và kỹ năng cần thiết để trả lời câu hỏi
Điều chỉnh kế hoạch chi tiết của bài kiểm tra Giảng viên có thể điều chỉnh từng câu hỏi theo một lĩnh vực hiển thị trong báo cáo của học viên sau kỳ thi Các câu hỏi không được điều chỉnh theo lĩnh vực
Giải thích đáp án Đối với các câu hỏi trắc nghiệm một đáp án hoặc trắc nghiệm nhiều đáp án, giảng viên có thể đưa ra lời giải thích cho mỗi lựa chọn đáp án và/hoặc viết một lời giải thích cho toàn bộ câu hỏi Đối với các câu hỏi trắc nghiệm một đáp án, giảng viên có thể đưa ra lời giải thích cho mỗi lựa chọn đáp án
Đưa vào khóa học Bài kiểm tra thực hành có thể xuất hiện xuyên suốt khóa học hoặc vào cuối một khóa học thông thường (giới hạn: 2) hoặc được đưa vào như một khóa học chỉ có bài kiểm tra thực hành (giới hạn: 6). Giảng viên chỉ có thể bao gồm bài trắc nghiệm trong suốt khóa học.

Bạn đã sẵn sàng tạo khóa học của mình chưa? Hãy bắt đầu nào!

Tạo một khóa học