Quay lại Udemy

Thiết lập thông báo tự động cho học viên

Bạn sẽ nhận được lời nhắc tạo thông báo tự động trước khi gửi khóa học của bạn cho chúng tôi xem xét. Mặc dù thông báo này là tùy chọn, nhưng đây là một cách tuyệt vời để tương tác với học viên của bạn bằng cách chào mừng họ đến với khóa học và chúc mừng họ sau khi hoàn thành khóa học. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn tạo thông báo hiệu quả cho học viên.

Trước khi bạn bắt đầu

Hãy ghi nhớ các điểm quan trọng sau đây cho cả thông báo chào mừng và chúc mừng của bạn:

  • Đừng quên nêu tên khóa học của bạn trong thông báo để giúp học viên nhận định rõ thông tin
  • Việc quảng bá khóa học khác của bạn hoặc tài nguyên bên ngoài là đi ngược lại nguyên tắc của Udemy
  • Khi tạo thông báo tự động, hãy nhớ không nên viết nội dung quá thân mật. Không giống như thông báo quảng cáo và giảng dạy, bạn không nên đưa tên học viên vào thông báo tự động

Thông báo chào mừng

Thông báo này được gửi đến học viên ngay khi họ ghi danh vào khóa học của bạn. Hãy sử dụng thông báo này để:

  • Chào mừng học viên và bày tỏ lòng biết ơn của bạn khi họ ghi danh
  • Chia sẻ thông tin thú vị về bản thân bạn để làm cho nội dung thông báo gần gũi hơn
  • Tạo hứng thú cho học viên bằng cách cho họ biết những gì họ sẽ đạt được khi tham gia khóa học
  • Khuyến khích học viên tham gia và cho họ biết rằng họ có thể đặt câu hỏi trên diễn đàn thảo luận

Thông báo chúc mừng

Thông báo này được gửi đi sau khi học viên hoàn thành khóa học của bạn. Hãy thêm nội dung sau đây vào thông báo:

  • Bày tỏ mức độ tự hào của bạn về thành tích học tập mà họ đạt được
  • Giải thích bước tiếp theo và làm nổi bật các ứng dụng của khái niệm mà bạn đã dạy trong khóa học
  • Khuyến khích học viên đào sâu nghiên cứu hơn nữa về chủ đề khóa học

Bạn đã sẵn sàng tạo khóa học của mình chưa? Hãy bắt đầu nào!

Tạo một khóa học