Quay lại Udemy

How we’re expanding our presence in Vietnam | Cách chúng tôi tăng sự hiện diện của Udemy tại Việt Nam

 

How we’re expanding our presence in Vietnam

As part of our ongoing commitment to improve lives through learning, we’re always looking for ways to grow our global community and help you reach more learners. As a part of this effort, in August we announced our strategic partnership with FUNiX, the leading online education platform in Vietnam. Together we will provide an “unprecedented opportunity for millions of Vietnamese learners to acquire the most in-demand skills in both Vietnam and the global market.”

 

Building on this new partnership, here’s what we’re doing to better support Vietnamese-speaking learners and instructors on Udemy:

  • Starting mid-November, we’ll add the Vietnamese currency, Dong, to our platform. It will be the default currency for learners in Vietnam. You can see it as a currency option on the course management pricing page and the price tier matrix. In 2023, we’re exploring offering learners a Vietnamese local payment method as well.
  • By the end of the year, we aim to launch a Vietnamese language version of our site. We’ll follow with Vietnamese versions of Udemy Business and our Help Center in 2023. 

 

We hope these improvements make it even easier for learners and instructors in Vietnam to connect through knowledge and access courses around the world.

 


 

Cách chúng tôi tăng sự hiện diện của Udemy tại Việt Nam

Với cam kết không ngừng cải thiện cuộc sống của mọi người thông qua việc học tập, chúng tôi luôn tìm cách phát triển cộng đồng Udemy toàn cầu và giúp bạn tiếp cận nhiều học viên hơn. Để thực hiện nỗ lực đó, trong tháng 8, chúng tôi đã công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược với FUNiX, nền tảng giáo dục online hàng đầu tại Việt Nam. Cùng với FUNiX, chúng tôi sẽ mang lại “cơ hội chưa từng có cho hàng triệu học viên Việt Nam, giúp họ học hỏi những kỹ năng có nhu cầu lớn nhất ở cả Việt Nam và thị trường toàn cầu”.

 

Dựa trên nền tảng quan hệ hợp tác mới này, dưới đây là những việc chúng tôi đang làm để hỗ trợ tốt hơn cho các học viên và giảng viên nói tiếng Việt trên Udemy:

  • Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ thêm đơn vị tiền tệ Việt Nam là Đồng vào nền tảng Udemy. Đây sẽ là đơn vị tiền tệ mặc định cho học viên ở Việt Nam. Bạn có thể thấy một tùy chọn tiền tệ là Đồng Việt Nam trên trang mức giá quản lý khóa học và bảng thang giá. Trong năm 2023, chúng tôi cũng sẽ tìm cách cung cấp phương thức thanh toán nội địa cho học viên Việt Nam.
  • Ngoài ra, chúng tôi dự định ra mắt phiên bản tiếng Việt cho trang web Udemy vào cuối năm nay. Sau đó, chúng tôi sẽ ra mắt phiên bản tiếng Việt cho Udemy Business và Trung tâm trợ giúp vào năm 2023 

 

Chúng tôi hy vọng những cải tiến này sẽ giúp các học viên và giảng viên ở Việt Nam dễ dàng kết nối hơn, thông qua kiến thức và cơ hội tiếp cận các khóa học trên khắp thế giới.

Bạn đã sẵn sàng tạo khóa học của mình chưa? Hãy bắt đầu nào!

Tạo một khóa học