Ortak eğitmen ayarları sayfasında kullanılabilirlik güncellemeleri

Anlaşılırlığı ve kullanılabilirliği iyileştirmek için ortak eğitmen ayarları sayfasında gelir paylaşımını görüntüleme şeklimizde değişiklikler yaptık.

Önceden, yapılandırılabilir gelir payı, her eğitmenin “organik” satışlardaki net gelir payını temsil ediyordu. Böylece, tüm eğitmenlerin gelir payları, organik satışlar için eğitmenin net gelirinin payı olan %50’ye ulaştı.

Bu, net gelirin organik bir satış için nasıl bölüneceğini açıkça gösterdi. Bununla birlikte, eğitmen promosyonları (Net gelirin %97’sini eğitmenler alır) veya Reklamlar ve İş Ortaklıkları gibi ücretli kanallar (Net gelirin %25’ini eğitmenler alır) aracılığıyla yapılan satışlarda ne olacağını açıkça belirtilmiyordu.

Şimdi, yapılandırılabilir gelir paylaşımı, tüm satışlar için  eğitmen  net gelirinin payını temsil eder.  Yani, tüm eğitmenlerin gelir paylarının toplamı %100’dür.

Bu değişiklikten önce ortak eğitmen gelir payları belirlediyseniz ayarlarınız eğitmenler arasındaki orantılı paylaşımlarda herhangi bir değişiklik olmaksızın otomatik olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, daha önce kursunuzda gelir payları %25, %20 ve %5 olarak ayarlanmış üç üst düzey eğitmen varsa bu paylar şimdi sırasıyla %50, %40 ve %10’u yansıtacaktır.

Destek Merkezi‘nde ortak eğitmen ekleme ve yönetme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kursunuzu oluşturmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım!

Kurs oluşturun