Aktualizacja funkcjonowania strony ustawień instruktora współpracującego

Aby poprawić przejrzystość i użyteczność podawanych informacji, wprowadziliśmy zmiany do sposobu wyświetlania udziału w przychodach na stronie ustawień instruktora współpracującego.

Dotychczas konfigurowalny udział w przychodach odzwierciedlał udział każdego instruktora w przychodach netto ze sprzedaży bezpośredniej. Wszystkie przychody instruktorów sumowały się do 50% przychodów netto instruktora ze sprzedaży bezpośredniej. To wyraźnie wskazywało, jak zostaną podzielone przychody netto ze sprzedaży bezpośredniej.

Nie było jednak jasne, co się będzie działo w przypadku sprzedaży w ramach promocji instruktora (przy których instruktorzy otrzymują 97% przychodów netto) ani płatnych kanałów takich jak reklamy czy afilianci (gdzie udział instruktorów w przychodach netto to 25%).

Teraz konfigurowalny udział w przychodach odzwierciedla przychód netto instruktora ze wszystkich sprzedaży. W rezultacie udziały wszystkich instruktorów w przychodach sumują się do 100%.

Jeżeli przed wprowadzeniem tej zmiany udział w przychodach instruktorów współpracujących był wyznaczony przez użytkownika, ustawienia zostały automatycznie dostosowane bez zmian w proporcjach udziałów pomiędzy instruktorami. Na przykład jeżeli w Twoim kursie było trzech instruktorów premium z udziałami w przychodach ustawionymi na 25%, 20% i 5%, udziały te będą teraz odzwierciedlać odpowiednio 50%, 40% i 10%.

Więcej informacji o dodawaniu instruktorów współpracujących i zarządzaniu nimi znajdziesz w Centrum pomocy.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs