Tworzenie konspektu kursu

Aby utworzyć kurs, który osiągnie sukces, musisz podzielić go na sekcje i wykłady, które będą przeprowadzać uczestników przez różne zagadnienia w zorganizowany i przemyślany sposób. Sekcje powinny być zgodne z Twoimi celami edukacyjnymi i zawierać wykłady obejmujące koncepcje i ćwiczenia dla uczestników, dzięki którym osiągną oni te cele. Ogólnie rzecz biorąc każda sekcja powinna odpowiadać jednemu celowi, a poszczególne wykłady dotyczyć pojedynczych zagadnień lub ćwiczeń.

Utwórz konspekt kursu internetowego, w którym będą opisane zaplanowane sekcje i wykłady, w tym ćwiczenia i testy, dzięki którym uczestnicy będą mogli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Podczas tworzenia konspektu zastanów się nad formatem każdego wykładu. Udemy obsługuje wykłady w formacie wideo i tekstowym, testy, ćwiczenia z kodowania, zadania i testy praktyczne.

Zacznij od pobrania naszego szablonu konspektu

Pobierz nasz zalecany szablon konspektu, na podstawie którego możesz utworzyć własny zarys kursu. Następnie wykonaj czynności opisane poniżej i dowiedz się, jak utworzyć podstawy kursu.

Tworzenie konspektu kursu

Pomyśl o swoim kursie jak o historii. Powinien składać się z trzech części: początku, rozwinięcia i zakończenia, które są ze sobą logicznie połączone oraz przedstawiają informacje w jasny i sensowny sposób.

Wstęp

To mniej więcej pierwsze 10 minut Twojego kursu. Jego celem jest zmotywowanie uczestników i przyciągnięcie ich uwagi. Rozpocznij kurs od tych elementów:

  • Wykład wprowadzający: powinien być prosty i trwać 2–4 minuty. Przedstaw się i wyjaśnij, dlaczego jesteś najlepszą osobą, która może poprowadzić taki kurs. Określ, czego uczestnicy mogą oczekiwać, mówiąc im, czego będą się uczyć i co będą potrafili zrobić po ukończeniu kursu.
  • Wykłady instruktażowe: przedstaw temat i wyjaśnij, dlaczego jest on ważny, podczas 1–2 pierwszych wykładów.
  • Zadanie wzbudzające zaangażowanie: od razu zmotywuj uczestników, przydzielając im zadanie w ciągu pierwszych kilku wykładów kursu. Może to być ćwiczenie lub zadanie wymagające refleksji, które zachęci uczestników do nauki.

Rozwinięcie

To główna część Twojego kursu, w ramach której nauczasz tematu, zadajesz zadania i przeprowadzasz testy, aby uczestnicy ćwiczyli i sprawdzali swoją wiedzę. Ta część powinna zawierać sekcje składające się z wykładów, ćwiczeń praktycznych i materiałów referencyjnych:

  • Sekcje: postaraj się, aby każda sekcja spełniała jeden cel edukacyjny. Wszystkie sekcje powinny być ze sobą powiązane, tak aby nauczały wszystkich umiejętności i spełniały wszelkie obietnice przedstawione w założeniach kursu.
  • Wykłady: każda sekcja powinna zawierać tyle wykładów, ile potrzeba, by uczestnicy osiągnęli cel powiązany z sekcją. Na jeden wykład powinna przypadać jedna koncepcja — dzięki temu uczestnikom łatwiej będzie poruszać się po kursie. Filmy nie powinny być długie — idealna długość to maksymalnie 6 minut. W przypadku tematów technicznych wykłady mogą być dłuższe.
  • Ćwiczenia praktyczne i testy: w każdej sekcji powinno znajdować się co najmniej 1 ćwiczenie praktyczne i test. W ten sposób uczestnicy będą mogli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce i sprawdzić, w jakim stopniu osiągnęli cele edukacyjne. Podczas tworzenia konspektu zastanów się, jakie projekty, testy i ćwiczenia możesz wdrożyć w swoim kursie.
  • Materiały referencyjne: nie zapomnij wziąć pod uwagę dodatkowych zasobów, które dodasz do każdej sekcji. Mogą to być np. listy kontrolne, arkusze pracy, szablony, pomoce dydaktyczne, notatki w formacie PDF, kod źródłowy czy dodatkowe linki.

Zakończenie

Mocne zakończenie kursu zmotywuje uczestników do stosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym. Aby osiągnąć taki efekt, podsumuj kluczowe wnioski i podziękuj uczestnikom za wzięcie udziału w kursie:

  • Ostatni wykład: na zakończenie kursu utwórz przynajmniej wykład z gratulacjami, w którym podsumujesz główne wnioski z kursu i podziękujesz uczestnikom za poświęcony czas, pozostawiając ich z poczuciem spełnienia.
  • Wykład bonusowy: jeśli chcesz, po ostatnim wykładzie możesz dodać jeszcze wykład bonusowy. Jest to świetny sposób na promowanie innych kursów lub usług, pamiętaj jednak, by postępować zgodnie z naszymi zasadami i wytycznymi dotyczącymi wykładów bonusowych.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs