Stwórz konspekt kursu

Aby sprawnie i efektywnie stworzyć dobry kurs, zbuduj jego strukturę w oparciu o cele, jakie ma on zrealizować. Zaplanuj, co i w jaki sposób omówisz w każdej sekcji i w każdym wykładzie Twojego kursu. Zasadniczo każda sekcja powinna odpowiadać jednej konkretnej umiejętności, której uczysz.

Podczas opracowywania konspektu zastanów się nad formą każdego wykładu.

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby dowiedzieć się, jak stworzyć podstawy swojego kursu. Zapewniamy informacje, materiały i szablony, które są potrzebne do rozpoczęcia tworzenia kursu.

Wykorzystaj polecane przez nas szablony

Możesz pobrać szablon w formie arkusza, skopiować go i na jego podstawie stworzyć własny konspekt kursu.

Stwórz własny szablon

Twój kurs składa się z 3 części — wprowadzenia, rozwinięcia i wniosków. Dostępne są najlepsze praktyki dotyczące każdej z nich.

Wprowadzenie

To w przybliżeniu pierwsze 15 minut Twojego kursu. Celem rozpoczęcia kursu jest zmotywowanie i zainteresowanie uczestników. Rozpocznij kurs w następujący sposób:

  • Wykład wprowadzający: nie powinien być dłuższy niż 2–4 minuty. Przedstaw się i wyjaśnij, dlaczego jesteś najodpowiedniejszą osobą do poprowadzenia tego kursu. Sformułuj właściwe oczekiwania, powiedz uczestnikom kursu, czego się na nim nauczą i co będą potrafić po jego zakończeniu.
  • Szybkie korzyści: podczas jednego z pierwszych trzech wykładów zapewnij uczestnikom kursu „szybką korzyść”. Może to być ćwiczenie lub zadanie zmuszające do refleksji, które pozwoli uczestnikom kursu przygotować się do szkolenia lub przećwiczyć to, czego się już nauczyli, i zająć się od razu materiałem.
  • Wykłady instruktażowe: przedstaw temat kursu w ciągu pierwszych dwóch wykładów.

Rozwinięcie

Jest to główna część kursu, podczas której będziesz uczyć na dany temat i ćwiczyć z uczestnikami, tak aby nabyli umiejętności, których chcą opanować na zakończenie kursu. Ta część powinna zawierać sekcje składające się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz materiałów referencyjnych:

  • Sekcje: postaraj się, aby w jednej sekcji zaprezentować jedną nową i istotną umiejętność. Upewnij się, że przygotowane przez Ciebie sekcje obejmują łącznie wszystkie umiejętności, które zostały wymienione w celach kursu.
  • Wykłady: każda sekcja powinna składać się najlepiej z 3–5 wykładów. Prezentuj po jednym zagadnieniu na wykład i daj uczestnikom kursu możliwość robienia postępów co kilka wykładów. Zwykle nagranie nie powinno trwać dłużej niż od 2 do 6 minut. Aby nagrać film, który przyniesie zamierzony rezultat, wybierz właściwy format wykładu w oparciu o typ treści, jakie zamierzasz zaprezentować.
  • Ćwiczenia praktyczne: zamieszczaj co najmniej 1 ćwiczenie praktyczne w każdej sekcji, aby uczestnicy kursu mieli okazję przećwiczyć umiejętność / zdobytą wiedzę z danej sekcji. W trakcie tworzenia konspektu zastanów się nad różnego rodzaju projektami, quizami i ćwiczeniami, które można by włączyć w kurs, aby pomóc jego uczestnikom używać w praktyce nową zdobytą wiedzę.
  • Materiały referencyjne: nie zapomnij wspomnieć o wszelkich dodatkowych źródłach, które chcesz zamieścić w każdej z sekcji, jak np. listy kontrolne, arkusze, szablony, pomoce wizualne, notatki w formacie PDF czy dodatkowe linki.

Wnioski

Na koniec kursu przygotuj coś specjalnego, aby uczestnicy poczuli się w pewien sposób wynagrodzeni. Uczestnicy kursu, którzy czują się wynagrodzeni i usatysfakcjonowani, zazwyczaj wystawiają pozytywne recenzje. Aby stworzyć skuteczne zakończenie, możesz zamieścić na końcu wykład bonusowy:

  • Ostatni wykład: na zakończenie kursu koniecznie zamieść wykład z gratulacjami. Istnieje jednak wiele innych kreatywnych pomysłów na przeprowadzenie ostatniego wykładu, dzięki którym uczestnicy zakończą kurs zadowoleni i spełnieni.
  • Wykład bonusowy: to ostatni wykład w ramach kursu, zazwyczaj następujący po wykładzie podsumowującym kurs. To moment, w którym możesz zareklamować inne kursy i produkty. Upewnij się jednak, że postępujesz zgodnie z naszymi zasadami i wytycznymi dotyczącymi wykładu bonusowego.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs
Simple light-blue outline icon of a tool inside system window

Pomoc techniczna

Dowiedz się wszystkiego — od przesyłania kursów po tworzenie kuponów.
Simple red outline icon of silhoutte of two people

Społeczność instruktorów

Dołącz do naszej globalnej społeczności instruktorów — pytaj o rady i czerp inspirację!
Simple orange outline icon of a roman pillar strcuture representing foundational support

Zaufanie i bezpieczeństwo

Dowiedz się o zasadach, dzięki którym dbamy o bezpieczeństwo społeczności.