Informacje o Udemy Business

Dzięki Udemy Business (UB) organizacje mogą sprostać największym wyzwaniom związanym z kadrą, szkoląc swoich pracowników na kursach Udemy. Wśród naszych klientów znajdują się takie firmy jak Adidas, PayPal, Barclays, Lyft, Bloomingdales, Pinterest, Accenture, Ernst & Young, i wiele innych.

Program Udemy Business zapewnia klientom pakiet subskrypcji na wyselekcjonowane kursy Udemy. Kursy te wybierane są przede wszystkim ze względu na dopasowanie do potrzeb firmy i wysokie oceny. Instruktorzy zaangażowani w program Udemy Business zyskują dodatkowe źródło dochodów oraz wyjątkową możliwość promowania swojej marki wśród nowej publiczności biznesowej.

Jak wziąć udział w programie

Podczas dodawania kursów do kolekcji Udemy Business stosujemy wiele kryteriów. Wybieramy wyłącznie takie kursy, których instruktorzy zapisali się do programu Udemy Business. Przy wyborze kierujemy się opiniami uczestników, których wyznacznikiem są najnowsze oceny kursu. Najwyżej oceniane kursy dodajemy do kolekcji. Bierzemy też pod uwagę takie czynniki jak zapotrzebowanie klientów na poszczególne treści i zgodność z naszą ogólną strategią.

Tematy, na które jest największy popyt

Cały czas pracujemy nad poszerzeniem naszej kolekcji treści, a klienci regularnie proszą o uwzględnienie w niej konkretnych tematów.

Sprawdź, jakich treści poszukujemy obecnie. Uwaga: dopisek (Int/Adv) przy nazwie tematu oznacza, że szukamy kursów na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Udział w przychodach z Udemy Business

Program Udemy Business oparty jest na modelu subskrypcji, dlatego nie istnieje jednolita lista cen za dostępne w nim kursy, a udział w przychodach rozkłada się inaczej niż zazwyczaj.

Każdego miesiąca uzyskujemy stałą pulę przychodu z opłat wnoszonych przez klientów biznesowych. 25% tej kwoty przekazujemy instruktorom wybranym do udziału w programie. Aby obliczyć miesięczny udział instruktorów w przychodach, dzielimy całkowitą wartość puli przychodów przez całkowitą liczbę minut obejrzanych przez wszystkich subskrybentów Udemy Business w danym miesiącu. Następnie ta kwota „za minutę” zostaje pomnożona przez całkowitą liczbę minut, którą uczestnicy poświęcili na kursy poszczególnych instruktorów, co pozwala ustalić ich udział w zyskach.

Na przykład, jeśli uczestnicy programu Udemy Business poświęcą 100 minut na kursy z kolekcji Udemy Business w danym miesiącu, z czego 5 minut na Twoje kursy, Twój udział w zyskach będzie równy 5% wartości puli przychodów instruktorów na ten miesiąc.

Dowiedz się więcej o sposobie wynagradzania instruktorów za kursy, które są częścią kolekcji Udemy Business.

Jeśli chcesz zaproponować konkretny kurs do programu Udemy Business lub masz jakieś pytania, wyślij nam wiadomość na adres [email protected].

Zostań instruktorem już teraz

Do dzieła