Informacje o Udemy Business

Dzięki Udemy Business organizacje mogą rozwijać swoją działalność i umiejętności pracowników przez korzystanie z najlepiej ocenianych kursów dotyczących tematów, które są im potrzebne do rozwoju i wprowadzania innowacji. PepsiCo, Intuit, Booz Allen Hamilton, Volkswagen i wielu innych liderów branżowych polega na Udemy w kwestii podnoszenia kwalifikacji pracowników i nadążania za zmianami. Dowiedz się więcej o tym, jak Udemy Business pomaga klientom spełnić potrzeby edukacyjne (tekst w języku angielskim).

Oprócz funkcji administracyjnych i innych usług Udemy Business oferuje klientom też pakiet subskrypcji z wybranymi kursami Udemy. Kursy zawarte w Udemy Business zostały wybrane głównie ze względu na ich przydatność dla firmy i pozytywne reakcje uczestników. Instruktorzy uwzględnieni w Udemy Business zyskują wyjątkową widoczność swojej marki w oczach odbiorców biznesowych, a także dodatkowe źródło przychodu.

Jak wziąć udział w programie

Stosujemy wiele kryteriów oceny kursów dodawanych do kolekcji Udemy Business. Nasz zespół zajmujący się strategią dotyczącą treści dobiera najbardziej odpowiednie tematy z różnych dziedzin dla osób uczących się w celach zawodowych. Potem wybieramy kursy dotyczące tych tematów na podstawie jakości, którą określamy na bazie opinii kursantów (niedawne oceny kursu i zaangażowanie) oraz dopasowania dla osób uczących się w pracy. W kolekcji są gromadzone kursy z najlepszym dowodem społecznym i dopasowaniem do zawodu z każdej tematyki.

Otrzymasz powiadomienie, jeśli zespół selekcjonujący treści uzna, że Twoje materiały mogą dobrze pasować do kolekcji.

Uwzględniamy tylko kursy od instruktorów, którzy zapisali się do programu Udemy Business. Pamiętaj, że uczestnictwo w programie oznacza, że zgadzasz się umieszczać wszelkie objęte nim treści wyłącznie na platformie Udemy. Więcej informacji o wyłączności znajdziesz w sekcji 3.2 Polityki w zakresie promocji.

 

Tematy, na które jest największy popyt

Cały czas pracujemy nad poszerzeniem naszej kolekcji treści, a klienci regularnie proszą o uwzględnienie w niej konkretnych tematów. Priorytetowo sprawdzamy kursy z tematów bezpośrednio zgłaszanych przez klientów lub co do których mamy inne sygnały o niezaspokojonym popycie wśród klientów Udemy Business oraz kursy w języku innym niż angielski na tematy zawodowe/techniczne.

Możesz sprawdzić, w jakich konkretnych tematach w języku angielskim poszukujemy nowych treści. Zwróć uwagę na poziom instrukcji – Początkujący, Średnio zaawansowany, Ekspert lub Wszystkie poziomy – aby dopasować swoje treści do konkretnej grupy użytkowników, na której nam zależy. W przypadku języków innych niż angielski zachęcamy do tworzenia wysokiej jakości treści na różnorodne tematy zawodowe z różnych poziomów.  

 

Udział w przychodach z Udemy Business

W Udemy Business instruktorzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie zaangażowania ich uczniów, a nie zapisów czy zakupów.

Co miesiąc Udemy przekazuje 25% miesięcznych przychodów z subskrypcji klientów Udemy Business do puli przychodów instruktorów. Udział każdego z instruktorów w tej kwocie jest równy jego udziałowi we wszystkich minutach wykorzystanych przez użytkowników we wszystkich kursach Udemy Business. Na przykład jeżeli 2% wykorzystania ze wszystkich kursów Udemy Business w danym miesiącu przypadło na Twoje kursy, otrzymasz 2% puli przychodów instruktorów z tego miesiąca.

 

Przychody z Udemy Business są raportowane około siedmiu dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca. Na przykład zarobki z Udemy Business za maj są zwykle raportowane 7 dnia roboczego w czerwcu.

Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskać przychody za uwzględnienie Twoich treści w kolekcji Udemy Business.

Zostań instruktorem już teraz

Do dzieła