Tworzenie celów edukacyjnych

Czym są cele edukacyjne?

Cele edukacyjne to konkretne deklaracje, które określają, co osoby uczące się będą potrafiły zrobić i jakie umiejętności zdobędą po ukończeniu Twojego kursu. Powinny one być możliwe do wykazania, czyli uczestnik powinien być w stanie pokazać, czego się nauczył, poprzez działanie; a także możliwe do zmierzenia, co oznacza, że to, czego się nauczą uczestnicy, można zmierzyć poprzez sprawdzian.

Na przykład: „Używanie ram «sytuacja, zachowanie, wpływ» do przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych współpracownikom”. Uczestnik kursu mógłby sam zademonstrować, że osiągnął ten cel, pisząc informację zwrotną przy użyciu tej techniki, a instruktor mógłby zmierzyć lub ocenić umiejętności uczestnika, czytając to, co uczestnik napisał.


Dlaczego cele edukacyjne są ważne?

Cele edukacyjne mają kluczowe znaczenie dla pozycjonowania kursu wśród potencjalnych uczestników i powinny stanowić podstawę treści kursu. Wyświetlane są one jako wypunktowana lista na stronie docelowej kursu oraz w okienku podręcznym, gdy użytkownik najedzie kursorem na stronę główną lub stronę wyszukiwania. Mogą one stanowić pierwsze informacje, które widzą uczestnicy. Powinny zatem oferować możliwość natychmiastowego zrozumienia, jakich umiejętności mogą oni oczekiwać od kursu. Oto ich zadania:

 • Zapewnienie jasności uczestnikom: cele edukacyjne są w pewnym sensie jak spojrzenie w przyszłość. Pokazują one to, co uczestnik powinien umieć po ukończeniu kursu. Powinny one jednak również informować o poziomie umiejętności, jaki muszą posiadać uczestnicy, aby to osiągnąć. Uczestnicy poświęcają swój czas i (często) pieniądze w nadziei, że w zamian zdobędą umiejętności. Tak więc dobrze napisane cele edukacyjne pomogą im zdecydować, czy kurs jest odpowiedni dla nich i ich własnych celów zawodowych. Więcej informacji na temat definiowana idealnej grupy odbiorców możesz przeczytać w naszym przewodniku poświęconym określaniu odbiorców.
 • Przedstawienie zarysu treści kursu: cele edukacyjne pomagają również w ustrukturyzowaniu zarówno całego kursu, jak i poszczególnych sekcji, wykładów i ćwiczeń praktycznych. Używanie ich w treści kursu pomaga w stopniowym budowaniu treści i zwykle prowadzi do lepszych efektów nauki wśród uczestników. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym przewodniku poświęconym konspektowi kursu.


Spraw, by Twój kurs był atrakcyjny dzięki celom edukacyjnym na stronie docelowej kursu.

Utwórz co najmniej cztery cele edukacyjne dla swojego kursu, które będą widoczne dla potencjalnych uczestników w sekcji „Czego się nauczysz” na stronie docelowej kursu.

Tworząc cele edukacyjne kursu na stronę docelową kursu, postaraj się w dokładny i przekonujący sposób opisać umiejętności i korzyści, jakich uczestnicy mogą oczekiwać w wyniku wzięcia udziału w kursie.Potrzebujesz wystarczającej liczby celów edukacyjnych, aby kompleksowo omówić to, co jest zawarte w kursie, ale nie tak wielu, aby potencjalny uczestnik mógł je przeoczyć. Upewnij się, że Twoje cele edukacyjne są zakorzenione w zadaniach, umiejętnościach lub celach, które Twoi uczestnicy naprawdę chcą osiągnąć. Unikaj upychania słów kluczowych, składania nadmiernych obietnic czy określania niejasnych celów. 

Wskazówka: spróbuj wyobrazić sobie siebie jako potencjalnego uczestnika kursu i sprawdź cele edukacyjne innych kursów, które są podobne do Twojego. Co zdecydowałoby o Twoim wyborze jednego kursu zamiast drugiego? 


Oprzyj swoje cele edukacyjne na zasadach projektowania nauki

Możesz wykorzystać ramy, takie jak taksonomia Blooma, aby opracować cele edukacyjne, które obejmują szereg poziomów poznawczych, od podstawowego przypominania sobie faktów po myślenie wyższego rzędu, takie jak analiza i ocena. 

Zastanów się, jaki poziom zrozumienia lub znajomości tematu ma Twój idealny uczestnik i odpowiednio opracuj cele edukacyjne. 

Taksonomia Blooma zawiera sześć różnych poziomów poznawczych. Postaraj się wybrać najbardziej odpowiednie do danego wykładu lub ćwiczenia: 

 1. Zapamiętywanie: zdolność do przywoływania lub rozpoznawania informacji, takich jak fakty, terminy i podstawowe pojęcia bez zrozumienia podstawowych pojęć
 2. Rozumienie: umiejętność wyjaśniania pomysłów i koncepcji
 3. Zastosowanie: umiejętność zastosowania materiału w nowych sytuacjach
 4. Analiza: zdolność do tworzenia powiązań między ideami
 5. Ocena: umiejętność dokonywania osądów w oparciu o kryteria i normy
 6. Tworzenie: zdolność do tworzenia nowych dzieł lub pomysłów na podstawie już istniejących

Jako prosty przykład wyobraźmy sobie podstawowy kurs geometrii. Na poziomie rozumienia celem edukacyjnym może być: „Umiejętność obliczania pola trójkątów, kwadratów i okręgów”.

Wskazówka: ludzie odwiedzają platformę Udemy zarówno w celu nauki pojęć, jak i konkretnych umiejętności – warto więc wspomnieć o tych umiejętnościach w celach kursu.W naszym przykładzie kursu z geometrii uczeń matematyki może wziąć w nim udział, aby zrozumieć koncepcję obszarów figur, a także umiejętności ich obliczania.


Znaczenie specyficzności, autentyczności i realizmu

Upewnij się, że Twoje cele edukacyjne są zakorzenione w zadaniach lub celach, które Twoi uczestnicy naprawdę chcą osiągnąć. Unikaj pułapek upychania słów kluczowych, składania nadmiernych obietnic czy określania niejasnych celów. 

Na przykład, na potrzeby naszego przykładu kursu „geometria podstawowa”, porównaj te dwa cele edukacyjne: 

 • Używanie wszystkich wzorów geometrycznych, aby przejść od początkującego do absolutnego mistrza w dziedzinie figur.
 • Używanie podstawowych wzorów geometrycznych do obliczania pola powierzchni figury, a także przeciwprostokątnej trójkąta i obwodu koła.

Drugi jest zarówno konkretny, jak i realistyczny, podczas gdy pierwszy jest niejasny i obiecujący zbyt wiele. Staraj się, aby Twoje cele edukacyjne były bardziej zbliżone do drugiego. 


Jak pisać skuteczne cele edukacyjne kursu

Skuteczne cele edukacyjne są jasne, konkretne, mierzalne, osiągalne i istotne dla uczestników. Powinny być zorientowane na działanie, zgodne z treścią kursu i recenzjami oraz napisane jasnym, zrozumiałym językiem.

Możesz skorzystać z tego procesu, aby rozpocząć:

 1. Zidentyfikuj zagadnienie lub umiejętność, którą mają poznać uczestnicy kursu. Przykład: przeciwprostokątna trójkąta
 2. Zidentyfikuj poziom poznawczy, który chcesz, żeby wykazywali uczestnicy. Według taksonomii Blooma istnieje 6 poziomów zrozumienia: zapamiętanie, zrozumienie, zastosowanie, analiza, ocena, tworzenie. W tym przykładzie wybierzemy „zastosowanie”.
 3. Wybierz działanie, które można zademonstrować i zmierzyć na danym poziomie nauki. Przykład: obliczanie przeciwprostokątnej za pomocą twierdzenia Pitagorasa.
 4. Dodaj kryteria, aby wskazać, jak lub kiedy będzie możliwe wykazanie wyniku nauki, aby dać odbiorcom pewien kontekst. Przykład: obliczanie przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego na potrzeby prostego schematu konstrukcyjnego.


Podsumowanie 

 • Cele edukacyjne to specyficzne, mierzalne deklaracje, które określają, co osoby uczące się będą potrafiły zrobić po ukończeniu Twojego kursu.
 • Skuteczne cele edukacyjne są jasne, osiągalne i istotne, i unikają pułapek takich jak nadmierne obietnice lub niezrozumiały język. 
 • Stwórz cele edukacyjne kursu na swoją stronę docelową kursu, które dokładnie pozycjonują kurs i jego korzyści dla potencjalnych uczestników.
 • Wykorzystaj cele nauczania, aby pomóc nakreślić sekcje kursu, wykłady i ćwiczenia praktyczne w celu ulepszenia struktury treści i wrażeń uczestników.
 • Korzystaj z ram takich jak taksonomia Blooma, aby tworzyć cele, które są zgodne z różnymi poziomami poznawczymi, od podstawowego zapamiętywania po myślenie wyższego rzędu.


Więcej zasobów

 

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs