Cele nauki i ich znaczenie

Zdefiniowanie celów nauki pomoże Ci ustalić oczekiwania względem tego, co powinni umieć Twoi uczniowie po ukończeniu kursu, oraz nadać mu strukturę. 

Osoby uczące się często dokładają dużych starań, by wziąć udział w Twoim kursie. Korzystają z własnego czasu oraz, jeśli zapłacili za kurs, pieniędzy, i oczekują, że w zamian za to czegoś się nauczą. Bardzo ważne jest, aby tworzyć kursy, które odpowiadają potrzebom Twoich idealnych odbiorców. Może chcą oni zdobyć pracę, zwiększyć swoje aktualne kwalifikacje lub zyskać zestaw umiejętności, który pomoże im w ukończeniu jakiegoś projektu.

Cele nauki to deklaracje, które określają, co osoby uczące się będą potrafiły zrobić po ukończeniu Twojego kursu. Powinny one być możliwe do wykazania, czyli uczestnik powinien być w stanie pokazać, czego się nauczył, poprzez działanie; a także możliwe do zmierzenia, co oznacza, że to, czego się nauczą uczestnicy, można zmierzyć poprzez sprawdzian.

Na przykład: „Będziesz w stanie korzystać z techniki Sytuacja-Zachowanie-Wpływ w celu dostarczania swoim współpracownikom konstruktywnych informacji zwrotnych”. Uczestnik kursu mógłby zademonstrować, że osiągnął ten cel nauki, pisząc informację zwrotną przy użyciu tej techniki, a instruktor mógłby zmierzyć postępy, czytając ją.

Przewodnik po tworzeniu celów nauki

Podczas tworzenia swoich celów nauki, najpierw wypisz kluczowe zagadnienia, które powinni zrozumieć uczestnicy, lub umiejętności, których mają się nauczyć, aby zyskać biegłość w temacie kursu. 

Następnie określ, jaki poziom zrozumienia odbiorcy powinni wykazywać w przypadku tych zagadnień lub umiejętności. Taksonomia Blooma to często używany podział, który opisuje 6 poziomów zrozumienia: zapamiętanie, zrozumienie, zastosowanie, analiza, ocena, tworzenie.

Użyj opisowego czasownika, który odpowiada danemu poziomowi zrozumienia, aby wytłumaczyć, co będą umieli zrobić uczestnicy, i zapisz swój cel nauki. 

Aby pomóc Ci zacząć, przedstawiamy wzór, z którego możesz skorzystać, tworząc swoje cele nauki:

  1. Zidentyfikuj zagadnienie lub umiejętność, którą mają poznać osoby uczące się. Przykład: funkcja „suma” w Excelu
  2. Zidentyfikuj poziom zrozumienia, który chcesz, żeby wykazywali. Według taksonomii Blooma istnieje 6 poziomów zrozumienia: zapamiętanie, zrozumienie, zastosowanie, analiza, ocena, tworzenie. Przykład: zastosowanie funkcji sumy, aby dodać do siebie liczby w kolumnie
  3. Wybierz działanie, które można zademonstrować i zmierzyć na danym poziomie nauki. Przykład: użycie funkcji „suma”.
  4. Dodaj kryteria, aby wskazać, jak lub kiedy będzie możliwe wykazanie wyniku nauki, aby dać odbiorcom pewien kontekst. Przykład: wykorzystanie funkcji „suma” w Excelu, by dodać kwoty sprzedażowe z kwartału.

Wykorzystaj cele nauki do nadania kursowi struktury

Cele nauki nie powinny być postrzegane jako lista działań lub zagadnień, które obejmuje kurs. Powinny to być raczej działania, które uczestnik kursu może wykonać, aby pokazać, że się czegoś nauczył.

Stwórz tyle celów nauki, ilu potrzeba do pokazania, co po ukończeniu kursu będą potrafić jego uczestnicy. Pamiętaj, że powinny być one realistyczne. Twoje cele nauki powinny precyzyjnie opisywać treści, które obejmuje Twój kurs. Następnie stwórz zarys kursu w oparciu o te cele.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs
Simple light-blue outline icon of a tool inside system window

Pomoc techniczna

Dowiedz się wszystkiego — od przesyłania kursów po tworzenie kuponów.
Simple red outline icon of silhoutte of two people

Społeczność instruktorów

Dołącz do naszej globalnej społeczności instruktorów — pytaj o rady i czerp inspirację!
Simple orange outline icon of a roman pillar strcuture representing foundational support

Zaufanie i bezpieczeństwo

Dowiedz się o zasadach, dzięki którym dbamy o bezpieczeństwo społeczności.