Konfigurowanie automatycznych wiadomości do uczestników kursu

Przed przesłaniem kursu do sprawdzenia zobaczysz monit o utworzenie automatycznych wiadomości. Co prawda są one opcjonalne, ale stanowią znakomity sposób nawiązania kontaktu z uczestnikami, powitania ich na kursie i pogratulowania im po jego ukończeniu. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci utworzyć skuteczne wiadomości dla uczestników Twoich kursów.

Zanim zaczniesz

Pamiętaj, aby zarówno w wiadomości powitalnej, jak i w gratulacjach, zawrzeć te dwa istotne elementy:

  • Zadbaj o to, by w wiadomościach znalazła się nazwa Twojego kursu, co da kontekst ich odbiorcom
  • Promowanie innych swoich kursów i zasobów zewnętrznych jest niezgodne z wytycznymi Udemy
  • Pamiętaj, że automatyczna wiadomość nie powinna być zbyt osobista Nie powinno się w niej znajdować imię i nazwisko uczestnika kursu (w przeciwieństwie do ogłoszeń promocyjnych i edukacyjnych)

Wiadomość powitalna

Jest ona wysyłana do uczestników zaraz po tym, jak zapiszą się na kurs. Użyj tej wiadomości do:

  • Powitania uczestników kursu i wyrażenia wdzięczności za wyrażone zainteresowanie
  • Podzielenia się interesującą informacją o sobie w celu nadania wiadomości bardziej osobistego charakteru
  • Zmotywowania uczestników do nauki poprzez przekazanie im informacji, co osiągną dzięki kursowi
  • Zachęcenia uczestników kursu do aktywnego uczestnictwa i poinformowania ich, że mogą zadawać pytania na forum dyskusyjnym

Wiadomość gratulacyjna

Jest ona wysyłana uczestnikom kursu po jego ukończeniu. Postaraj się zawrzeć w niej następujące elementy:

  • Wyraź swoją dumę z osiągnięć uczestników kursu
  • Objaśnij kolejne kroki i przedstaw zastosowania poruszonych kwestii
  • Zachęć uczestników do dalszego zdobywania wiedzy na dany temat

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs