Ćwiczenia i sprawdziany

Nie nauczysz się pływać w bibliotece. Musisz wejść do wody i ćwiczyć. Na podobnej zasadzie Twoi uczniowie będą potrzebowali możliwości przećwiczenia tego, czego ich uczysz, i uzyskania oceny swoich umiejętności. Dawanie uczniom możliwości ćwiczenia poprzez wykonywanie zadań oraz sprawdzianów z postępów w nauce pomoże Ci przygotować świetny kurs. 

 • Ćwiczenia to zadania ze wskazówkami, dzięki którym uczniowie mogą zastosować naukę w praktyce. Powinny one być powiązane z Twoim materiałem i autentyczne, tak, żeby odzwierciedlały praktyczne doświadczenia i zastosowania związane z tematem Twojego kursu.
 • Sprawdziany dają osobom uczącym się możliwość wykazania, że osiągnęły one wyznaczone cele nauczania. Mogą być przydatnym narzędziem pozwalającym sprawdzić postępy i zobaczyć, na jakich pojęciach uczestnicy powinni bardziej się skupić.

Choć ćwiczenia i sprawdziany nie są wymaganym elementem kursów Udemy, uwzględnienie ich podnosi jakość szkolenia i często skutkuje większym zadowoleniem uczniów i lepszymi ocenami kursu. Zalecamy umieszczenie w kursie zarówno ćwiczeń, jak i sprawdzianów.

Planowanie ćwiczeń

Dobrą praktyką jest uwzględnianie co najmniej jednego ćwiczenia na dział. Ćwiczenia umieszczaj w takich miejscach kursu, w których jest to sensowne, biorąc pod uwagę to, czego uczysz. Nie musisz grupować ćwiczeń na końcu każdego działu. Opatrz je przejrzystymi tytułami, tak, żeby uczestnicy mogli je łatwo zidentyfikować. Nadawaj ćwiczeniom spójne i konsekwentne nazwy, tak, żeby odbiorcy wiedzieli, czego się spodziewać.

Ogólne porady dotyczące tworzenia ćwiczeń

 • Instrukcje: zapewnij swoim uczniom przejrzyste instrukcje. Mogą one być przedstawione zarówno w formie pisemnej, jak i wideo. Opisz dane ćwiczenie, jego wartość, zadania, jakie mają wykonać uczestnicy, oraz oczekiwany wynik; poinformuj też, jakie materiały będą potrzebne do jego wykonania.
 • Czas: przedstaw uczniom szacowany czas, jaki ćwiczenie powinno zająć. Spróbuj wykonać ćwiczenie samodzielnie i miej na uwadze, że uczestnicy prawdopodobnie będą je wykonywać 2–3 razy dłużej.
 • Przykłady: podaj przykłady. Jeśli podasz przykładowe rozwiązania, uczestnicy mogą ocenić własną pracę, porównując ją z przykładami.
 • Materiały: możesz ułatwić osobom uczącym się wypełnienie danego zadania, dając im przestrzeń do pracy. Może to być szablon, arkusz pracy lub środowisko demonstracyjne.
 • Informacja zwrotna: zapewnij użytkownikom informacje zwrotne. Wspieraj budowanie społeczności i zachęcaj uczestników do udzielania sobie nawzajem informacji zwrotnych. Udostępnij uczestnikom listę z kryteriami wysokiej jakości dla danej pracy. Sprzyja to większej ilości i lepszemu dopasowaniu informacji zwrotnych.

Typy ćwiczeń, jakie możesz przygotować

Ćwiczenie może być czymś, co uczniowie mogą wykonywać na własną rękę. Możesz też posłużyć się naszymi narzędziami:

 • Zadanie
 • Ćwiczenie z kodowania
 • Materiały do pobrania

Oto kilka sprawdzonych metod dla każdego typu:

Zadanie

Zadania to ćwiczenia, które dają uczniom możliwość uzyskania oceny swojej pracy poprzez porównywanie własnych odpowiedzi z Twoimi. To świetny sposób na zadawanie pytań o studia przypadku, umożliwienie uczestnikom reagowania na scenariusze lub znajdowanie i poprawianie błędów.Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań.

Ćwiczenie z programowania

Ćwiczenia z programowania to interaktywne ćwiczenia, które można dodać do kursu programowania; są one wbudowane w Udemy, tak, żeby uczestnicy mogli uzyskać praktyczne doświadczenie w zakresie programowania. Wpisują oni kod bezpośrednio na stronie i uruchamiają funkcje bez potrzeby zmiany programu ani ekranu. Ćwiczenia dają także osobom uczącym się wskazówki, gdzie popełniły błąd, tak, żeby mogły go poprawić i kontynuować pisanie programu.Dowiedz się więcej o ćwiczeniach z programowania dla każdego z języków.

Materiały do pobrania

Dodawanie materiałów do pobrania oraz linków do wykładów to świetny sposób na udostępnianie ćwiczeń w formie arkuszy pracy, szablonów i środowisk demonstracyjnych, a także dokumentacji. Dowiedz się więcej o dodawaniu zasobów do wykładów.

Ogólne wytyczne tworzenia sprawdzianów

Są dwa typy sprawdzianów: kształtujące i podsumowujące. 

 • Sprawdziany kształtujące przeprowadza się w trakcie kursu. Osoby uczące się mogą korzystać z nich, aby sprawdzić, jak dobrze rozumieją tematy omawiane na kursie oraz, jeśli jest taka potrzeba, wrócić do wcześniejszych wykładów. Test na końcu wykładu to przykład sprawdzianu kształtującego. 
 • Sprawdziany podsumowujące robi się na końcu kursu, aby ocenić, czy uczestnicy osiągnęli cele nauki. Przykładem sprawdzianu podsumowującego jest test praktyczny na końcu kursu.

Przy planowaniu swojego kursu pomyśl o kluczowych pojęciach i miejscach, w których dobrze by było sprawdzić wiedzę uczestników za pomocą sprawdzianu kształtującego oraz zmierzyć, w jakim stopniu osiągnęli cele nauki, za pomocą sprawdzianu podsumowującego.

Typy sprawdzianów, które możesz stworzyć

Oto niektóre typy sprawdzianów, które możesz wbudować w swój kurs:

 • Test
 • Test praktyczny
 • Projekt końcowy

Oto kilka sprawdzonych metod dotyczących każdego z typów sprawdzianu:

Test

Testy to sprawdziany wielokrotnego wyboru, które dobrze nadają się do kursów dotyczących wiedzy na temat faktów. Są one świetnym sposobem na to, aby szybko sprawdzić, czy uczestnicy rozumieją to, czego ich uczysz, oraz aby pomóc im zachować wiedzę. Możesz dodać pomiędzy wykładami krótkie listy pytań, aby utrwalić wiedzę i efekty nauczania. Dowiedz się więcej o tworzeniu testów wielokrotnego wyboru.

Test praktyczny

Testy praktyczne są dłuższe i bardziej rozbudowane niż zwykłe testy. Mają one limit czasowy i kończą się oceną. Testy praktyczne przydają się, jeśli Twój kurs ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego. Przygotuj je więc tak, by przypominały rzeczywisty egzamin. Wykorzystaj podobne typy pytań, długość i wymagania do tych z prawdziwego egzaminu, do którego przygotowują się uczniowie (jak np. SAT, GMAT, czy egzaminy do certyfikatów).

Uwaga: możesz też tworzyć kursy z samymi testami praktycznymi. Takie kursy muszą zawierać co najmniej dwa testy praktyczne.Dowiedz się więcej o tworzeniu testów praktycznych.

Projekt końcowy

Projekty końcowe to projekty, które uczestnicy tworzą na zakończenie kursu, przekładając na praktykę wiedzę i umiejętności nabyte w celu stworzenia czegoś, jak na przykład aplikacja internetowa lub prezentacja. Możesz prowadzić użytkowników przez proces tworzenia projektu w trakcie kursu lub dawać im podpowiedzi lub wskazówki, aby stworzyli go na koniec sami. Staraj się, aby projekt końcowy był realistyczny i odzwierciedlał pracę, jaką uczestnik może wykonywać w rzeczywistości. Zachęcaj uczestników do dzielenia się swoimi projektami końcowymi w portfolio online, tak, żeby inni mogli obejrzeć ich prace i wyrazić opinię.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs