Tworzenie ćwiczeń z kodowania: przewodnik dla instruktorów

Użyj funkcji ćwiczeń z kodowania, aby dodać do swojego kursu na Udemy krótkie, skupione na określonym celu ćwiczenie pisania kodu.

Uczestnicy cenią sobie przystępne sposoby ćwiczenia, oceniania i stosowania zdobytej wiedzy. Dodając do swojego kursu ćwiczenia z kodowania, możesz im w wygodny sposób zapewnić ten rodzaj nauki.

 


Często zadawane pytania o ćwiczenia z kodowania

Czym jest ćwiczenie z kodowania?

📖 Ćwiczenie z kodowania to aktywność, w ramach której uczestnicy kursu mogą przećwiczyć stosowanie określonego języka programowania lub jednej z platform. Uczestnicy mogą sprawdzić, w jakim stopniu zrozumieli zagadnienie omawiane podczas kursu, korzystając z mechanizmu automatycznego oceniania.

Jak zacząć?

Przejdź do strony Program nauczania kursu. Kliknij przycisk „+ Element programu kursu”, a potem Ćwiczenie z kodowania. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule centrum pomocy.

Kiedy mam dodać ćwiczenie z kodowania do swojego kursu?

Ćwiczenia z kodowania powinny być dołączone do wszystkich istotnych tematów i umiejętności związanych z kodowaniem, które przedstawiasz w trakcie kursu. Najważniejsze sytuacje, w których należałoby dodać te ćwiczenia praktyczne, to:

 • gdy kurs ma co najmniej jeden cel edukacyjny powiązany z pisaniem kodu
 • gdy zagadnienie nauczane w kursie można ocenić za pomocą ćwiczenia z kodowania

Ile ćwiczeń z kodowania mam dodać do kursu?

Nie ma ograniczeń co do liczby ćwiczeń z kodowania, które można dodać do jednego kursu, ale zalecamy rozproszenie ich po całej jego treści, aby zadania praktyczne były równomiernie rozłożone. Oto kilka pomysłów, jak umieścić ćwiczenia z kodowania w kursie.

 • Umieść co najmniej jedno ćwiczenie z kodowania w każdej sekcji.
 • Zapewnij kilka ćwiczeń dotyczących tego samego celu edukacyjnego. Postaraj się jednak nie dodawać kilku ćwiczeń z kodowania po kolei, chyba że wiążą się one z tym samym celem edukacyjnym.
 • Niektóre sekcje zacznij od ćwiczenia, w którym uczestnik próbuje coś zrobić, poprowadź go do wykładu, który wyjaśnia dane zagadnienie, a następnie umieść kolejne ćwiczenie z kodowania w nowym kontekście, aby mógł spróbować jeszcze raz. Motywuje to uczestników do dowiadywania się, dlaczego powinni nauczyć się tego, co znajduje się w wykładach zawartych w danej sekcji.

Czy mogę zarabiać na stworzonych przez siebie ćwiczeniach z kodowania?

Jeśli Twój kurs jest objęty planem subskrypcyjnym Udemy, czas poświęcony przez uczestników na ćwiczenia z kodowania dolicza się do Twoich przychodów wynikających z zaangażowania użytkowników.

Jakie języki są dostępne w ćwiczeniach z kodowania?

W tej chwili w ćwiczeniach z kodowania możesz korzystac z tych języków: C#, C# 11, C++ 20, przetwarzanie CSV (przy użyciu Pythona), HTML, Java 17 (z JUnit5), Java 11, Java 9, JavaScript ES6, Kotlin, PHP 7, PHP 5, Python 3.10, Python 3.8, Python 3.5, R 3.6, React 16, React 18, Ruby, SciPy 1.4 (NumPy, Pandas, SymPy) i SciKit Learn 0.23, SQL, SQLite 3, Swift 5 oraz Swift 3.

 


Jak stworzyć ćwiczenie z kodowania

Zacznij tworzenie (lub aktualizowanie) swoich ćwiczeń z kodowania od tych kroków: zaplanuj cel i rezultat, stwórz rozwiązanie, nadaj ćwiczeniu ramy i dodaj wskazówki oraz przypadki testowe, które pomogą uczestnikom.

Zaplanuj ćwiczenie z kodowania

Tworzenie ćwiczenia z kodowania zacznij od zdefiniowania jego celu edukacyjnego. Na początek odpowiedz na następujące pytania:

 • Co uczestnik kursu powinien potrafić zrobić, gdy poprawnie wykona to ćwiczenie?
 • Jakie umiejętności to ćwiczenie pomaga rozwijać? Jakie umiejętności ocenia?

Następnie wymyśl problem do rozwiązania w ramach ćwiczenia z kodowania – taki, który pasuje do celów nauczania określonych powyżej. Problem ten powinien być wycinkiem rzeczywistego zadania, z którym mógłby się zmierzyć faktyczny inżynier czy pracownik ds. technicznych.

💡 Wskazówka: Ćwiczenia z kodowania powinny być krótkie.

  • Idealne ćwiczenie powinno dać się wykonać w nie więcej niż 15 minut. To zakres czasowy używany w mikrolearningu, który ułatwia odbiorcom znalezienie czasu na wykonanie zadania.

Zacznij od rozwiązania

Podczas przygotowywania ćwiczenia z kodowania zalecamy planowanie go od końca. Kiedy zatem już ustalisz problem, który ma być przedstawiony w ćwiczeniu, przygotuj całe jego oczekiwane rozwiązanie, w tym plik oceny i plik rozwiązania.

📖 Plik rozwiązania to plik służący jako rozwiązanie przedstawionego opisu problemu. Od uczestników oczekujesz, że stworzą podobny (choć niekoniecznie taki sam) plik rozwiązania dla podanego opisu problemu. Sprawdza on, czy plik oceny (test jednostkowy) jest prawidłowy.

📖 Plik oceny to test jednostkowy sprawdzający, czy rozwiązanie uczestnika faktycznie rozwiązuje problem czy nie. Do sprawdzenia poprawności rozwiązania należy użyć deklaracji asercji.

Aby utworzyć nowe ćwiczenie z kodowania, musisz przesłać plik rozwiązania i plik oceny, które zostaną sprawdzone przez system. Przypominamy: plik rozwiązania służy do sprawdzenia samego pliku oceny, a plik oceny służy do sprawdzenia, czy rozwiązanie uczestnika jest prawidłowe czy nie.

💡 Wskazówka: Generuj przy użyciu AI

W przypadku ćwiczeń w Pythonie, C++, Javie i JavaScripcie w języku angielskim i hiszpańskim teraz przy tworzeniu plików do ćwiczeń można skorzystać z pomocy sztucznej inteligencji zewnętrznej firmy.

 1. Wejdź na stronę programu swojego kursu i rozpocznij tworzenie nowego ćwiczenia z kodowania w Pythonie, C++, Javie lub JavaScripcie.

 2. Po dodaniu tytułu ćwiczenia i celu edukacyjnego na karcie „ Zaplanuj ćwiczenie” przejdź do drugiej karty „Stwórz rozwiązanie”.

 3. Kliknij nowy przycisk „Generuj przy użyciu AI” i dodaj instrukcje do problemu.

 4. Po opisaniu problemu kliknij przycisk „Generuj przy użyciu AI”, a po chwili zobaczysz wygenerowane pliki rozwiązania i oceny do swojego ćwiczenia.

 5. Uważnie sprawdź ćwiczenie i wprowadź niezbędne zmiany, zanim przejdziesz do sekcji „Daj uczestnikom wskazówki”.

Nadaj ramy ćwiczeniu

Następnym po utworzeniu rozwiązania krokiem jest jasne przedstawienie odbiorcom problemu i celu ćwiczenia. Zalecamy następujące kroki:

 1. Opisz, co uczestnik kursu powinien potrafić zrobić, gdy poprawnie wykona to ćwiczenie, oraz w rozwinięciu jakich umiejętności ono pomoże. Odpowiedzi na te pytania powinny być gotowe już na etapie planowania.
 2. Podaj kompletne i zrozumiałe wytyczne do „opisu problemu” zawartego w ćwiczeniu. Zapewnij uczestnikom dość informacji, aby mogli spróbować wykonać ćwiczenie, ale jednocześnie mogli przećwiczyć daną umiejętność (lub zademonstrować, że potrafią wykonać zadanie).
 3. Stwórz plik początkowy.
  📖 Plik początkowy to kod, który jest potrzebny na początku w celu nadania ram ćwiczeniu, aby nakierować uczestnika na docelową umiejętność.

💡 Wskazówka: Ustal jasną i spójną metodę nadawania nazw swoim ćwiczeniom z kodowania.

  • Używaj spójnej i ułatwiającej ich znajdowanie konwencji nazywania wszystkich swoich ćwiczeń. Zaczynaj na przykład nazwę każdego od „Ćwiczenie z kodowania”, aby uczestnicy łatwo mogli znajdować ćwiczenia w treści kursu.

📝 Pamiętaj: tak jak w przypadku wszystkich innych komunikatów dla uczestników Twoich kursów zadbaj o to, aby instrukcje używały dokładnego, gramatycznie prawidłowego i pozbawionego uprzedzeń języka.

Uzupełnij o wskazówki

Przypadki testowe

📖 Test jednostkowy to metoda testowania jednostki – najmniejszego fragmentu kodu, który można logiczne wyizolować z systemu. W większości języków programowania jest to funkcja, procedura, metoda lub właściwość.

Do rozwiązań ćwiczeń z kodowania należy dodawać testy jednostkowe, aby uczestnicy mogli otrzymać informację zwrotną po kliknięciu opcji „Sprawdź rozwiązanie”. Te informacje pomagają użytkownikom w znalezieniu błędów i służą jako potwierdzenie umiejętności, gdy ćwiczenie zostanie prawidłowo wykonane.

Zalecamy stosowanie tych sprawdzonych metod podczas tworzenia testów jednostkowych:

 • Skupiaj się na konkretnym wyniku. Test jednostkowy powinien zawierać tylko jedną asercję logiczną, co oznacza, że powinien sprawdzać tylko jeden wynik testowanego kodu.
 • Testuj kompleksowo. Testy jednostkowe powinny symulować wszystkie zewnętrzne usługi i stany, co oznacza, że testowane są wszystkie wymagane zachowania. Testy jednostkowe wychwytują przypadki szczególne i zapewniają dobre pokrycie testem.
 • Przekazuj informacje w jasny sposób. Nazwa każdego testu powinna informować o tym, czego on dotyczy. Dzięki temu użytkownicy, widząc listę testów, mogą łatwo się po niej poruszać.

Powiązany wykład

Dodaj link do powiązanego wykładu w Twoim kursie, gdzie uczestnicy mogą uzyskać więcej informacji o ćwiczonej umiejętności.

Wskazówki

📖 Wskazówka to podpowiedź kierująca uczestników w stronę prawidłowej odpowiedzi w sytuacji, gdy utkną w jakimś momencie ćwiczenia.

Nazwy przypadków testowych też służą jako podpowiedzi, natomiast sekcja „Wskazówki” powinna skupiać się bardziej na dodatkowych informacjach, nieznajdujących się w instrukcjach ani testach jednostkowych.

Zalecamy stosowanie tych sprawdzonych metod podczas tworzenia wskazówek:

 • Wskazówka powinna pobudzić pamięć użytkownika, by przypomniał sobie określone zagadnienie.
 • Wskazówka powinna dawać część odpowiedzi, ale nie całą.
 • Jeżeli wskazówek jest kilka, powinny one być uporządkowane rosnąco (czyli od drobnych wskazówek do coraz bardziej rozbudowanych), co ma zachęcać użytkowników do samodzielnego szukania rozwiązania.

📝 Uwaga: ponieważ obecnie wskazówki mogą być wyświetlane użytkownikom przez cały czas wykonywania ćwiczenia, używaj obszaru „Wskazówki” do dostarczania dodatkowych informacji mogących pomóc uczestnikowi w ukończeniu ćwiczenia, ale nie podawaj w tym miejscu prawidłowego rozwiązania.

Wyjaśnienie rozwiązania

📖 Wyjaśnienie rozwiązania to dodatkowe objaśnienie prawidłowego rozwiązania ćwiczenia z kodowania.

Wyjaśnienie rozwiązania może przydać się użytkownikom jako potwierdzenie prawidłowości zastosowanego podejścia lub pomóc w zrozumieniu problemów w razie niepowodzenia. Jeżeli uczestnik wykonuje ćwiczenie z kodowania, ale nie do końca rozumie, dlaczego prawidłowy rezultat rozwiązuje określony problem, tutaj możesz to wyjaśnić. Osoby, które prawidłowo wykonały ćwiczenie, ale nie są pewne, dlaczego ich rozwiązanie jest prawidłowe, tu mogą to sprawdzić. Pomoże im to utrwalić zrozumienie ćwiczonego zagadnienia na przyszłość.

Zalecamy stosowanie tych sprawdzonych metod podczas tworzenia wyjaśnień rozwiązań:

 • Ta sekcja może zawierać instrukcje krok po kroku wraz z fragmentami kodu.
 • Do każdego kroku zawsze dodawaj wyjaśnienie, dlaczego należy go wykonać. Pomoże to użytkownikowi zastanowić się nad własnym podejściem i zrozumieć, co trzeba zrobić inaczej przy kolejnej próbie.

 


 

Aby dowiedzieć się więcej o ulepszeniach, które wprowadziliśmy do ćwiczeń z kodowania, przeczytaj ten artykuł w Teaching Center. Jeżeli masz więcej pytań na temat korzystania z ćwiczeń z kodowania, możesz zapoznać się z tym artykułem w centrum pomocy.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs