Co nowego w ćwiczeniach z kodowania

Naszym zdaniem nauka idzie lepiej, gdy coś robisz, a nie tylko oglądasz.Zaktualizowaliśmy więc nasze ćwiczenia z kodowania, dodając długo wyczekiwane funkcje. Zapoznaj się z naszym oficjalnym przewodnikiem, w którym znajdziesz wskazówki na temat tworzenia ćwiczeń z kodowania.

 

Ćwiczenia z kodowania to krótkie, interaktywne ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy kursów mogą spróbować kodowania w praktyce. Wiemy, że uczestnicy chcą nie tylko filmów, ale cenią sobie również praktykę. Wiemy też, że chcecie im ją zapewniać. Na podstawie Waszych opinii wprowadziliśmy udoskonalenia w zakresie wyglądu, funkcjonalności i danych, dzięki czemu możecie udostępniać uczestnikom Waszych kursów unikalne metody praktycznej nauki i oceniać poziom zrozumienia tematu.

 

W tym artykule zamieszczamy podsumowanie zmian, które wprowadziliśmy w ćwiczeniach z kodowania w Udemy. Poniżej znajdziecie najnowsze informacje.

 


Sierpień 2023

Opublikowaliśmy zaktualizowaną wersję raportu Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń, która skupia się na dostarczaniu instruktorom większej ilości danych i statystyk dotyczących tego, jak uczestnicy kursów korzystają z ćwiczeń z kodowania. Raport pozwala sprawdzić, ilu uczestników wyświetliło ćwiczenie z kodowania, ilu podjęło próbę jego wykonania i ilu ukończyło je z powodzeniem, a także ile czasu uczestnicy spędzili przy tym ćwiczeniu. Oto co nowego zawiera ten raport:

 

Podsumowanie kursu z ćwiczeniem z kodowania

Wszystkie dane dotyczące ćwiczeń z kodowania z danego kursu dostępne w jednym miejscu. Na tej stronie można sprawdzić łączny czas poświęcony na udział w ćwiczeniach z kodowania w wybranym kursie i porównać najważniejsze parametry pomiędzy poszczególnymi ćwiczeniami.

Dodatkowe praktyczne dane

W odpowiedzi na opinie, które otrzymaliśmy po wprowadzeniu tej funkcji, dodaliśmy do lejka skuteczności wartości średnie i procentowe (wyświetlenia, próby wykonania i pomyślne ukończenia) dla ćwiczeń z kodowania. Udostępniając te dodatkowe wartości, liczymy na to, że będziecie mogli wprowadzić zmiany w tych ćwiczeniach, z którymi uczestnicy nie mogą sobie poradzić.

 

Nowe udoskonalenia ćwiczeń z kodowania

W tym miesiącu rozwinęliśmy istniejące możliwości i przydatność ćwiczeń, dodając nowe języki i poszerzając dostęp do tej funkcji.

 

Dodanie do biblioteki języków React 18

React to jeden z najpopularniejszych języków na Udemy – uczą się go setki tysięcy osób. W związku z tym poszerzyliśmy bibliotekę języków dostępnych w ćwiczeniach z kodowania o React 18, aby uczestnicy kursów mogli ćwiczyć w najbardziej aktualnym i przydatnym języku.

 

Integracja AI w ćwiczeniach z kodowania w JavaScripcie

Poszerzyliśmy działanie funkcji „Generuj przy użyciu AI” tak, aby pomagała ona teraz w tworzeniu kodu rozwiązania, przypadków testowych i logiki oceniania w ćwiczeniach z kodowania w JavaScripcie. Dodatkowo planujemy wprowadzić ją także w ćwiczeniach w języku hiszpańskim.

 

Funkcja „Uruchom kod”

Uczestnicy mogą teraz sprawdzać odpowiedzi przed ich przesłaniem, korzystając z przycisku „Uruchom kod” w ćwiczeniach z kodowania w Pythonie i JavaScripcie. Funkcja ta daje uczestnikom możliwość sprawdzenia danych wyjściowych i wprowadzenia poprawek przed przesłaniem gotowego ćwiczenia, podobnie jak robiliby to w rzeczywistej sytuacji.

Po miesiącach prac nad ulepszaniem ćwiczeń z kodowania spowalniamy tempo wprowadzania w nich zmian, abyście mieli czas na wykorzystanie ich obecnej wersji, a my na skupienie się na innych usługach. Będziemy na bieżąco publikować informacje o dalszych zmianach. Tymczasem zajrzyjcie do przewodnika dla instruktorów i zacznijcie tworzyć ćwiczenia z kodowania już dziś!

 


Czerwiec 2023

W zeszłym miesiącu ogłosiliśmy wprowadzenie kilku udoskonaleń procesu tworzenia ćwiczeń z kodowania, dzięki którym udostępnianie uczestnikom kursów interaktywnych zadań praktycznych jest jeszcze prostsze. Dodatkowo z przyjemnością informujemy, że według naszych danych kursy w Udemy Business zawierające ćwiczenia z kodowania mają o 90% wyższą liczbę zapisów niż porównywalne kursy bez tych ćwiczeń. Mimo wszystko tworzenie ćwiczeń z kodowania to tylko jeden z aspektów skutecznych ćwiczeń. Rozumiemy, że chcecie wiedzieć, w jaki sposób ćwiczenia z kodowania pomagają uczestnikom kursów uczyć się wydajniej.

Dlatego, oprócz uwzględnienia w raporcie o wydajności wskaźników zaangażowania w kurs, wprowadzamy nowy raport Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń, którego celem jest obecnie dostarczanie instruktorom większej ilości danych i spostrzeżeń na temat interakcji uczestników kursów z ćwiczeniami z kodowania.

Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń – funkcje

Opcje filtrowania: zagłęb się w Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń do poziomu ćwiczeń z kodowania w danym kursie i wybierz zakres dat obejmujący ostatnie 7 lub 30 dni, a nawet 12 miesięcy. W przypadku kursów umieszczonych w Udemy Business będziesz mieć możliwość zawężenia wyświetlanych danych tak, by obejmowały tylko użytkowników z organizacji.

Lejek skuteczności: zobacz, ilu uczestników wyświetla i uruchamia testy oraz z powodzeniem kończy każde z ćwiczeń, co pozwoli Ci ustalić, w których miejscach użytkownicy mają problemy lub rezygnują. Na podstawie tych danych możesz znajdować okazje do ulepszeń, wprowadzać korekty i zapewniać odpowiedni poziom wskazówek.

Poświęcony czas: zobacz łączną liczbę minut poświęconych przez uczestników na dane ćwiczenie z kodowania. Początkowo funkcja ta będzie dostępna tylko w przypadku pojedynczych ćwiczeń, ale w najbliższych tygodniach udostępnimy możliwość wyświetlania danych dotyczących wszystkich ćwiczeń z kodowania w wybranym kursie. Przypominamy, że czas poświęcony przez uczestników kursów w Udemy Business na ćwiczenia z kodowania jest doliczany do przychodów wynikających z zaangażowania użytkowników.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń i podzielenia się wrażeniami. Jesteśmy bardzo ciekawi, co instruktorzy myślą o tym nowym raporcie! To pierwszy na te stronie materiał związany z ćwiczeniami w formie innej niż wideo, ale w przyszłości zamierzamy ten raport poszerzać.

Wkrótce

Podsumowanie kursu z ćwiczeniami z kodowania: pod koniec czerwca raport Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń zacznie przedstawiać łączny czas poświęcony na wszystkie ćwiczenia z kodowania w danym kursie. Dodatkowo nowa tabela z danymi o skuteczności pozwoli łatwo porównywać kluczowe wskaźniki w różnych ćwiczeniach z kodowania w ramach wybranego kursu.

Funkcja „Uruchom kod” dla uczestników: w najbliższych tygodniach w ćwiczeniach z kodowania w Pythonie wprowadzimy także przycisk „Uruchom kod”. Ta opcja pozwoli uczestnikom na uruchomienie napisanego przez nich kodu i zobaczenie wyniku przed przesłaniem kodu do sprawdzenia. O tę funkcję prosili tak instruktorzy, jak i uczestnicy kursów.

W naszym odczuciu te aktualizacje — a także te, które wprowadziliśmy w zeszłym roku — znacząco ulepszyły narzędzie do ćwiczeń z kodowania zarówno z perspektywy instruktorów, jak i użytkowników. Zamierzamy sukcesywnie dodawać nowe języki oraz wprowadzać kolejne udoskonalenia i monitorować narzędzie pod kątem niezbędnych modyfikacji. Ogólnie jednak to już koniec dużych zmian w wyglądzie i funkcjach związanych z ćwiczeniami z kodowania. Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzonym przez nas ulepszeniom łatwiej i skuteczniej będzie można tworzyć angażujące treści interaktywne i teraz, i w kolejnych latach.Nie przestawaj kodować.

 


Maj 2023

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu kilku nowych funkcji i ulepszeń w naszym narzędziu ćwiczeń z kodowania. Dzięki tym zmianom powinno lepiej się korzystać z narzędzia zarówno instruktorom, jak i uczestnikom. Ułatwiają one tworzenie ćwiczeń, a ich wykonywanie jest teraz bardziej angażujące. Przyjrzyjmy się tym aktualizacjom bliżej:

Tworzenie ćwiczeń z kodowania

Nowy proces tworzenia krok po kroku ze wskazówkami w usłudze

Przeprojektowaliśmy i uprościliśmy proces tworzenia ćwiczeń z kodowania, stosując rekomendowaną przez nasz zespół ds. dydaktyki i projektowania „strategię projektowania od końca”. Jak tworzyć ćwiczenia z kodowania, dowiesz się z naszego przewodnika dla instruktorów. Dzięki tym zmianom tworzenie ćwiczeń ma stać się bardziej intuicyjne i ułatwiać tworzenie dla uczestników wartościowych okazji do stosowania wiedzy w praktyce. 

Aby ułatwić stosowanie nowej procedury, przygotowaliśmy wyskakujące instrukcje z linkami do przydatnych zasobów. Dla osób szukających inspiracji dodajemy również pulę przykładowych ćwiczeń z kodowania, które instruktorzy mogą przejrzeć, klikając „Wyświetl przykłady” na stronie tworzenia rozwiązania.

Integracja AI w ćwiczeniach z kodowania w Pythonie, C++ i Javie

Zintegrowaliśmy technologię AI zewnętrznej firmy z narzędziem do tworzenia ćwiczeń z kodowania w Pythonie, C++ i Javie. Funkcja „Generuj przy użyciu AI” tworzy dla ćwiczeń w tych językach kod rozwiązania, przypadki testowe i logikę oceniania. Instruktorzy mogą następnie sprawdzić, poprawić i dostosować wygenerowane przez AI treści, aby doszlifować swoje ćwiczenie. W tej chwili funkcja ta dostępna jest tylko w ćwiczeniach po angielsku, ale w najbliższych tygodniach dodamy więcej języków.

Raporty o skuteczności

Spostrzeżenia dotyczące wydajności ćwiczeń z kodowania

Od dziś w sekcji Zaangażowanie w kurs w raporcie wydajności dostępne są dane analityczne związane bezpośrednio z ćwiczeniami z kodowania. Obejmują informacje o tym, ile razy ćwiczenie zostało wyświetlone, porzucone i pomyślnie ukończone przez uczestników. Chcemy, aby te dzięki tym spostrzeżeniom instruktorzy mogli lepiej pomagać uczestnikom w osiąganiu celów edukacyjnych.

Oprócz tych wskaźników w czerwcu uruchomimy nową stronę Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń. Więcej informacji o tych dodatkowych raportach znajduje się w sekcji „Nadchodzące” poniżej.

Ulepszenia we wskazówkach dla uczestników

Kilka powiązanych wykładów

W odpowiedzi na otrzymane komentarze udoskonaliliśmy w ćwiczeniach z kodowania funkcję powiązanych wykładów. Teraz w jednym ćwiczeniu można podawać linki do kilku wykładów. Daje to uczestnikom szerszy kontekst i dodatkowe informacje pozwalające wybrać odpowiednie podejście do problemu.

Oparte na próbach wskazówki i wyjaśnienia rozwiązań

Wcześniej uczestnicy mogli w dowolnym momencie wyświetlać wskazówki i wyjaśnienia rozwiązań. Teraz będą one ukryte do momentu, gdy uczestnik podejmie trzy nieudane próby rozwiązania. Liczymy na to, że dzięki temu uczestnicy rzeczywiście będą testować swoją wiedzę i nabierać praktyki.

Nadchodzące

Tworzenie ćwiczeń z kodowania: więcej języków z AI

W najbliższych tygodniach do narzędzia integracji z AI dodamy jeszcze więcej języków. Obejmie to zarówno języki inne niż angielski, jak i udostępnienie tej funkcji dla kolejnych popularnych języków programowania.

Planujemy wykorzystywać AI, by pomagać instruktorom w jak najskuteczniejszym nauczaniu. Więcej informacji o naszym podejściu do AI można przeczytać tutaj.

Raporty wydajności: uruchomienie strony Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń

W czerwcu uruchomimy stronę Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń, która pozwoli poznać szczegółowe informacje o pojedynczym ćwiczeniu z kodowania. Na tej stronie będzie można:

 • Zobaczyć lejek obrazujący, ilu uczestników wyświetliło, rozpoczęło i ukończyło ćwiczenie
 • Wyświetlić minuty wykorzystania i liczbę zapisów na kursy w Udemy Business
 • Filtrować według zakresów dat: ostatnich 7 dni, 30 dni, roku, całego czasu

Wypróbujcie te nowe funkcje i podzielcie się opinią. Stale pracujemy nad ulepszaniem ćwiczeń z kodowania, opierając się na informacjach uzyskiwanych od społeczności instruktorów Udemy. Nie przestawajcie kodować.

 


Kwiecień 2023

W Udemy stawiamy sobie za cel tworzenie funkcji i narzędzi, które ułatwiają tworzenie jak najlepszych ćwiczeń dla uczestników kursów. Z przyjemnością ogłaszamy wprowadzenie nowej funkcji, która ułatwi tworzenie ćwiczeń z kodowania. Jeśli chodzi o ćwiczenia w Pythonie, C++ i Javie, teraz przy tworzeniu plików ćwiczeń można skorzystać z pomocy sztucznej inteligencji zewnętrznej firmy.

Funkcja jest dostępna tylko w ćwiczeniach po angielsku, ale w najbliższych tygodniach planujemy dodanie kolejnych języków.

W przeszłości instruktorzy zgłaszali, że tworzenie kodu rozwiązania i testowanie wymaga sporo czasu i wysiłku. Z przyjemnością ogłaszamy udostępnienie technologii generatywnej sztucznej inteligencji, która ograniczy nakład pracy i pozwoli skupić się na tworzeniu lepszych, liczniejszych ćwiczeń.

Już dziś możecie wypróbować nowe możliwości, wykonując te instrukcje:

 1. Wejdź na stronę programu swojego kursu i rozpocznij tworzenie nowego ćwiczenia z kodowania w Pythonie, C++ lub Javie.
 2. Tak jak zwykle, dodaj początkowy problem, wskazówki i kod początkowy w polu instrukcji.
 3. Kliknij przycisk „Generuj przy użyciu AI” na początku sekcji plików — po chwili zobaczysz wygenerowane pliki rozwiązania i oceny do swojego ćwiczenia.
 4. Dokładnie sprawdź materiały i wprowadź ewentualne zmiany, aby ćwiczenie było bezbłędne.
 5. Wybierz, które części kodu początkowego chcesz zachować, aby ułatwić uczestnikom kursu rozpoczęcie zadania.
 6. Gdy efekty będą zadowalające, kliknij „Zapisz” i „Opublikuj”, aby udostępnić ćwiczenie uczestnikom kursu.

Wypróbujcie tę funkcję i dajcie nam znać, co o niej myślicie, używając przycisku „Podziel się opinią”.

Ta nowa funkcja wykorzystująca generatywną sztuczną inteligencję to tylko jedno z wielu udoskonaleń, które planujemy wprowadzić w procesie tworzenia ćwiczeń z kodowania. W przyszłym miesiącu wdrożymy dodatkowe usprawnienia, między innymi nowy proces tworzenia krok po kroku, analizę zachowań uczestników kursów i powiązane udoskonalenia funkcji wykładów. Spodziewajcie się kolejnych informacji o wprowadzanych udoskonaleniach.

 


Marzec 2023

Minął już miesiąc od premiery nowej wersji ćwiczeń z kodowania i bardzo się cieszymy, że to Wy wraz z uczestnikami Waszych kursów jesteście autorami większości zmian! Aby poinformować jak największą liczbę zainteresowanych osób o wprowadzonych ulepszeniach, na początku tego tygodnia wdrożyliśmy kompleksową kampanię marketingową, w której znalazły się te elementy:

Nowy film o usłudze

Stworzyliśmy nowy film o ćwiczeniach z kodowania prezentujący to narzędzie i jego nowe możliwości. Film został udostępniony na naszych platformach w mediach społecznościowych i będzie wykorzystywany do przedstawiania usługi uczestnikom kursów na Udemy.com

Strona główna

Przygotowaliśmy nowy sposób działania strony głównej dla użytkowników zainteresowanych kursami związanymi z technologiami. Kieruje ich ona na stronę wyszukiwania kursów z ćwiczeniami z kodowania.

Wyskakujące okienko na stronie głównej dla użytkowników Udemy Business

Powiadomiliśmy wszystkich angielskojęzycznych użytkowników Udemy Business, którzy w ciągu ostatniego roku wzięli udział w kursie z ćwiczeniami z kodowania, wyświetlając im wyskakujące okienko na stronie głównej. 

Media społecznościowe

Aby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i zwiększyć liczbę odwiedzin na naszej stronie, opublikowaliśmy posty na Instagramie, Twitterze, LinkedInie i Facebooku.

E-mail

Wysłaliśmy e-maila do uczestników zapisanych na kurs, w którym są ćwiczenia z kodowania, zachęcający do wzięcia udziału w jednym z takich kursów i wypróbowania nowych funkcji.

Bardzo nas cieszy, że nasi użytkownicy pozytywnie reagują na tę kampanię marketingową. Na najbliższe miesiące przygotowujemy kolejne aktualizacje usług oraz dodatkowe narzędzia, które pozwolą Wam jeszcze lepiej wykorzystywać ćwiczenia z kodowania.

Chcesz dodać ćwiczenie z kodowania do swojego kursu? Mamy przewodnik, który pomoże Ci tworzyć skuteczne i zajmujące ćwiczenia. Nie przestawajcie kodować.

 


Luty 2023

Z przyjemnością informujemy, że niektóre z od dawna oczekiwanych zmian w ćwiczeniach z kodowania obwiązują od dziś. Te aktualizacje dadzą Wam więcej okazji do angażowania uczestników w przydatny dla nich sposób i pomagania im wynieść jeszcze więcej z ćwiczeń pisania kodu. Dowiedz się więcej, czytając dalej, i utwórz własne ćwiczenie, korzystając z przygotowanego przez nas Przewodnika dla instruktorów po tworzeniu ćwiczeń z kodowania.

Co się zmieniło?

W ciągu ostatnich miesięcy intensywnie pracowaliśmy nad wprowadzeniem zmian wynikających z opinii, które otrzymaliśmy od uczestników kursów i od Was, aby stworzyć lepsze ćwiczenia z kodowania. Instruktorzy tacy jak Jose Portilla już wykorzystują nowe funkcje ćwiczeń w swoich nastawionych na praktykę kursach. Podczas testów wersji beta nowe ćwiczenia podniosły zadowolenie instruktorów do ~90% i zwiększyły liczbę zadań poprawnie ukończonych przez uczestników. 

Interfejs uczestnika przypominający IDE

Ulepszone ćwiczenia z kodowania zawierają bardziej realistyczne środowisko kodowania, które wiernie symuluje zintegrowane środowisko programistyczne (IDE). Dzięki temu uczestnicy mogą brać udział w zadaniach odzwierciedlających rzeczywistość, co może okazać się przydatne w ich bieżącej lub przyszłej pracy. Ponadto teraz uczestnicy będą widzieli wszystkie przypadki testowe i będą mogli użyć ich, aby poznać szczegóły błędów i dowiedzieć się, dlaczego ich kod nie działa.

Nowe funkcje wskazówek

Nowy wygląd to tylko jedna ze zmian. Wprowadziliśmy też następujące funkcje, które mają pomóc uczestnikom kursów: 

 • Wskazówki: możliwość zamieszczania wskazówek, przypomnień i przydatnych linków, które pomogą użytkownikom w poprawnym wykonywaniu ćwiczeń.

 • Powiązany wykład: możliwość dodania powiązanego wykładu, aby uczestnicy mogli do niego zajrzeć i uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak podejść do danego problemu.

 • Wyjaśnienie rozwiązania: możliwość dodania szczegółowego wyjaśnienia przedstawiającego główne zagadnienia, aby pomóc uczestnikom w zrozumieniu rozwiązania.

Poszerzona biblioteka języków

Rozszerzyliśmy bibliotekę języków, dodając do niej C# 11 i SQLite 3, dzięki czemu obecnie obsługiwane są już 22 języki programowania. Wybraliśmy tę języki, ponieważ o C# 11 najczęściej prosili użytkownicy podczas testów wersji beta i pytani przez nas instruktorzy. SQLite 3 daje instruktorom uczącym SQL dodatkową możliwość tworzenia ćwiczeń z kodowania, szczególnie jeśli chcą uniknąć niektórych ograniczeń, jakie ma baza danych SQL AlaSQL.

Po co mam tworzyć ćwiczenia z kodowania do swojego kursu?

Z naszych badań wynika, że uczestnicy oczekują od kursów czegoś więcej niż tylko filmy na żądanie. Chcą też mieć możliwość ćwiczenia i testowania tego, czego się nauczyli. Umieszczenie w kursie ćwiczeń z kodowania podnosi jego jakość, co może zwiększyć zaangażowanie odbiorców.

Dodatkowo jeśli Twój kurs jest objęty planem subskrypcyjnym Udemy, czas poświęcony przez uczestników na ćwiczenia z kodowania dolicza się do Twoich przychodów wynikających z zaangażowania użytkowników.

Jak stworzyć ćwiczenie z kodowania?

Niezależnie od tego, czy tworzysz nowe ćwiczenie z kodowania, czy ulepszasz istniejące, nasz Przewodnik dla instruktorów po tworzeniu ćwiczeń z kodowania zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz. Odpowiada na niektóre często pojawiające się pytania na temat tych ćwiczeń oraz szczegółowo omawia zalecane przy ich tworzeniu kroki: planowanie celu i rezultatu, tworzenie rozwiązania, nadawanie ćwiczeniu ram i dodawanie wskazówek i przypadków testowych, które mają pomóc uczestnikom. 

Jeżeli szukasz wskazówek co do tego, jak uzyskać dostęp do ćwiczeń z kodowania i jak się po nich poruszać, zajrzyj do centrum pomocy.

Skąd uczestnicy kursów dowiedzą się o ulepszonych ćwiczeniach z kodowania?

Uczestnicy mają dostęp do nowych ćwiczeń z kodowania już od dziś, natomiast szerzej zaczniemy promować te zmiany za 2–3 tygodnie. Da to instruktorom czas na stworzenie nowych ćwiczeń lub dodanie wskazówek do już istniejących. O zmianach będziemy informować uczestników zapisanych na kurs zawierający ćwiczenia z kodowania; będziemy też promować je w mediach społecznościowych i na stronie Udemy.com 

Co jeszcze zmieni się w ćwiczeniach z kodowania?

Poza opisanymi tu udoskonaleniami pracujemy także nad usprawnieniem procesu tworzenia ćwiczeń z kodowania, aby ułatwić instruktorom ich przygotowywanie. Będziemy także utrzymywać działanie narzędzia, monitorować je pod kątem błędów, a także aktualizować języki programowania, by ćwiczenia z kodowania zawsze były aktualne.

 


Listopad 2022

Publikując w tym roku ulepszenia w ćwiczeniach z kodowania, wspominaliśmy, że planujemy większe zmiany. Dziś z przyjemnością informujemy, że będziemy je wprowadzać w najbliższych miesiącach. Opisane niżej funkcje stworzyliśmy po otrzymaniu od społeczności instruktorów opinii, że największym problemem dotyczącym ćwiczeń z kodowania jest niewygodna z punktu widzenia uczestników obsługa oraz brak wskazówek i porad podczas wykonywania ćwiczeń. Mamy nadzieję, że rozwiążemy te problemy, wprowadzając następujące zmiany:  

Ulepszony interfejs uczestnika

Dla uczestników kursów najbardziej wartościowe są ćwiczenia, które jak najbardziej przypominają rzeczywiste sytuacje, w których mogą się znaleźć poza kursem. Gdy to zostanie dobrze zrealizowane, dużo łatwiej jest im zastosować nabyte podczas ćwiczeń umiejętności w bieżącej lub przyszłej pracy. Nasz nowy interfejs dla uczestników ćwiczeń z kodowania wiernie symuluje zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), co pozwala na skuteczne ćwiczenie zadań odzwierciedlających rzeczywistość. 

Nowe funkcje wskazówek

Obecnie, gdy uczestnicy nie wiedzą, co w jakimś momencie zrobić podczas ćwiczenia z kodowania, instruktorom trudno jest im pomóc. W ulepszonej wersji tych ćwiczeń wprowadzimy następujące funkcje, które ułatwią instruktorom udzielanie pomocy uczestnikom: 

 • Wskazówki: instruktorzy będą mogli dołączać wskazówki i przypomnienia, aby pomóc uczestnikom ukończyć wykonywane ćwiczenie.
 • Powiązany wykład: instruktorzy będą mogli dodać powiązany wykład, aby uczestnicy mogli do niego zajrzeć i uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak podejść do danego problemu. 

 

Kompleksowe odpowiedzi

Uczestnicy kursów używają ćwiczeń z kodowania nie tylko do ćwiczeń, ale też po to, by sprawdzić, czy zrozumieli zagadnienia, których się uczą. Aby pomóc uczestnikom w uzyskiwaniu przydatnych i natychmiastowych informacji zwrotnych dotyczących tego, co robią, wprowadzamy następujące udoskonalenia:

 • Wyjaśnienie rozwiązania: instruktorzy będą mogli napisać szczegółowe wyjaśnienie przedstawiające główne zagadnienia, aby pomóc uczestnikom w zrozumieniu rozwiązania danego ćwiczenia.
 • Przypadki testowe: instruktorzy będą mogli tworzyć szczegółowe przypadki testowe, które będą teraz pokazywane uczestnikom. Wcześniej instruktorzy mogli tworzyć przypadki testowe, ale były one ukryte. Teraz uczestnicy będą widzieli wszystkie przypadki testowe i będą mogli użyć ich, aby poznać szczegóły błędów i dowiedzieć się, dlaczego ich kod nie działa.

Eksperymenty z nowymi odznakami

Zwiększając nasze inwestycje w to narzędzie, chcemy też zadbać o to, by uczestnicy kursów mieli świadomość, że dostępne są tego rodzaju ćwiczenia. W ciągu najbliższych tygodni będziemy testowali nową odznakę dla kursów w języku angielskim mających więcej niż dziesięć ćwiczeń z kodowania, ocenę co najmniej 4,2 i cieszących się popularnością w swojej kategorii. Chociaż to tylko eksperyment, to mamy nadzieję, że ta nowa odznaka pomoże uczestnikom w znajdowaniu odpowiednich kursów i realizowaniu celów edukacyjnych.

Większość z tych zmian w ćwiczeniach z kodowania jest obecnie w fazie testów beta prowadzonych na grupie wybranych kursów. W nadchodzących tygodniach będziemy stopniowo prowadzić testy beta w kolejnych kursach z ćwiczeniami z kodowania, a nową wersję tych ćwiczeń chcemy wprowadzić we wszystkich kursach na początku 2023 roku.

 


Październik 2022

Od czasu ostatniej aktualizacji wprowadziliśmy w ćwiczeniach z kodowania następujące ulepszenia:

 1. Udostępniliśmy fragmenty kodu i funkcje automatycznego uzupełniania, aby pomóc uczestnikom ćwiczyć w sposób podobny do pracy w zintegrowanym środowisku programistycznym (IDE). Fragmenty kodu to szablony ułatwiające wpisywanie powtarzających się fragmentów kodu.
 2. Teraz możliwe jest tworzenie ćwiczeń z kodowania w Java 17 z JUnit5. Java to jeden z najbardziej popularnych języków programowania, a te ulepszenia mogą przydać się ponad 600 000 użytkowników, którzy zapisali się na kursy programowania w Javie. 
 3. Gdy uczestnicy otworzą ćwiczenia z kodowania w trakcie kursu, teraz zobaczą w pełni rozszerzone środowisko. To nieduża zmiana w wyglądzie, ale mamy nadzieję, że poprawi wygodę zarówno użytkowników, jak i Waszą.

Ponadto pracujemy nad wprowadzeniem większych zmian w wyglądzie i funkcjach, aby spełnić najczęściej zgłaszane przez Was i przez uczestników kursów prośby. W nadchodzących miesiącach będziemy Was informować i postępach w tym zakresie.

 


Sierpień 2022

W ciągu ostatnich lat otrzymywaliśmy prośby od instruktorów prowadzących kursy programowania o udoskonalenie naszego narzędzia do ćwiczeń z kodowania. Z przyjemnością informujemy, że udoskonalenie ćwiczeń z kodowania to nasz priorytet na najbliższe miesiące, abyście mogli tworzyć okazje do praktycznego wykorzystania umiejętności, które zwiększają zaangażowanie w kurs.

Nadal pracujemy nad większymi usprawnieniami, jednak chcieliśmy dać Wam znać o niektórych poprawkach i aktualizacjach, które już wprowadziliśmy:

 1. Można tworzyć ćwiczenia z kodowania w Pythonie 3.10. Była to jedna z powtarzających się próśb i mamy nadzieję, że od razu zaczniecie korzystać z nowego języka.
 2. Można edytować ćwiczenia z kodowania po ich opublikowaniu. Wcześniej można było jedynie usunąć ćwiczenie z kodowania i utworzyć je na nowo. Teraz wystarczy cofnąć jego publikację w kursie, wprowadzić zmiany i opublikować ćwiczenie ponownie.
 3. Uczestnicy mogą oszczędzić czas, kopiując tekst bezpośrednio z opisu ćwiczenia i wklejając go do części praktycznej.

Będziemy na bieżąco informować o kolejnych zmianach wprowadzanych w ćwiczeniach z kodowania. Przeczytaj artykuł Tworzenie ćwiczenia z kodowania w Centrum pomocy, aby dowiedzieć się więcej.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs