Pratik faaliyetleri ve değerlendirmeler

Yüzmeyi kitaplardan öğrenemezsiniz. Suya girmeniz ve pratik yapmanız gerekir. Benzer şekilde öğrencileriniz de onlara öğrettiklerinizle ilgili pratik yapmak ve yetkinliklerini değerlendirmek için fırsatlara ihtiyaç duyar. Öğrencilerinize, faaliyetler yoluyla pratik yapma ve öğrendiklerini değerlendirmelerle ölçme fırsatı sunmak harika bir öğrenim deneyimi sağlamaya yardımcı olur. 

 • Pratik faaliyetleri, öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilecekleri rehberli deneyimlerdir. Bu faaliyetlerin kurs materyalinizle alakalı ve özgün olması, kurs konunuzla ilgili gerçek hayattaki deneyimleri ve uygulamaları yansıtması gerekir.
 • Değerlendirmeler, öğrencilerin kursun öğrenim hedeflerine ulaştıklarını görmelerini sağlar. Değerlendirmeler, öğrencilerin ilerleme durumlarını kontrol etmesi ve daha fazla odaklanmaları gereken kurs konseptlerini anlaması için kullanışlı araçlar olabilir.

Pratik faaliyetleri ve değerlendirmeler Udemy kurslarında zorunlu tutulmasa da bunların kursa dahil edilmesi, kursun kalitesini artırır ve genellikle daha yüksek öğrenci memnuniyeti ve daha iyi kurs yorumları sağlar. Kursunuza pratik faaliyetleri ve değerlendirmeler eklemenizi öneririz.

Pratik faaliyetlerinizi planlayın

En iyi uygulama olarak her bölüm için en az bir pratik faaliyeti eklemenizi öneririz. Eğitim verdiğiniz konunun bağlamına en uygun noktalarda kursunuza faaliyetler ekleyin. Her bir bölümün sonunda faaliyetleri gruplamanız gerekmez. Öğrencilerin kolayca bulabilmesi için pratik faaliyetlerinize net başlıklar ekleyin. Öğrencilerde beklenti oluşturmak için kurs genelindeki faaliyetlerinizi tutarlı bir şekilde adlandırın.

Pratik faaliyetleri oluşturmaya yönelik genel yönergeler

 • Talimatlar: Öğrenciler için net talimatlar sağlayın. Talimatları hem metin hem video olarak ekleyebilirsiniz. Faaliyeti, faaliyetin değerini, öğrencilerin yapması gerekenleri, faaliyetten alınması beklenen sonucu açıklayın ve faaliyetin tamamlanması için gereken materyalleri listeleyin.
 • Zamanlama: Öğrencilere, faaliyetin tamamlanmasının ne kadar süreceğine dair tahmini bir süre verin. Faaliyeti kendiniz yapmayı deneyin ve öğrencilerin sizden 2-3 kat daha fazla süreye ihtiyaç duyabileceğini göz önünde bulundurun.
 • Örnekler: Örnekler verin. Örnek çözümler sağladığınızda öğrenciler kendi çalışmalarını örneklerle karşılaştırarak değerlendirebilir.
 • Materyaller: Öğrencilere çalışma alanı sağlayarak faaliyeti tamamlamalarını kolaylaştırın. Bu bir şablon, çalışma sayfası veya demo ortamı olabilir.
 • Geri bildirim: Öğrencilerin geri bildirim aldığından emin olun. Topluluk oluşturulmasını ve öğrencilerin birbirlerine geri bildirim vermesini teşvik edin. Öğrencilere, yüksek kaliteli bir iş ortaya çıkarmak için gereken kriterleri içeren bir kontrol listesi sağlayın. Bu, öğrencilerin birbirlerine daha fazla ve daha hedef odaklı geri bildirim vermesini sağlar.

Oluşturabileceğiniz pratik faaliyeti türleri

Pratik faaliyetleri, öğrencilerin tek başlarına yapmasını istediğiniz bir şey olabilir. Dilerseniz sunduğumuz araçlardan da faydalanabilirsiniz:

 • Ödev
 • Kodlama egzersizi
 • İndirilebilir kaynak

Faaliyet türüne göre bazı en iyi uygulamalar şunlardır:

Ödev

Ödevler, sorulara verdikleri yanıtları sizinkilerle karşılaştırarak öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmelerini sağlayan faaliyetlerdir. Örnek olaylar hakkında sorular sormak, öğrencilerin çeşitli senaryolara yanıt vermesini sağlamak veya bir hatayı bulup düzeltmek için mükemmel bir yoldur. Ödev oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kodlama egzersizi

Kodlama egzersizleri, programlama kurslarınıza ekleyebileceğiniz interaktif faaliyetlerdir ve öğrencilerinize pratik bir kodlama deneyimi sunmak için Udemy’ye entegre edilmiştir. Öğrenciler kodu doğrudan sayfa üzerinde girer ve program veya ekran değiştirmeden işlevi çalıştırabilir. Ayrıca bu egzersizler, hata yaptıklarında öğrencilere ipuçları sağlar. Bu sayede öğrenciler hatayı düzeltip kodlamaya devam edebilir. Her bir dile özel kodlama egzersizleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

İndirilebilir kaynak

Derslere indirilebilir kaynaklar ve bağlantılar eklemek, pratik faaliyetlerini çalışma sayfaları, şablonlar, demo ortamları ve referanslar olarak paylaşmak için harika bir yöntemdir. Derslere kaynak ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Değerlendirmeler oluşturmaya yönelik genel yönergeler

Sürece yönelik değerlendirme ve sonuca yönelik değerlendirme olmak üzere iki tür değerlendirme vardır. 

 • Sürece yönelik değerlendirmeler kurs sırasında gerçekleştirilir. Öğrenciler, kurs konularını ne kadar iyi anladıklarını göstermek ve ihtiyaç duymaları halinde önceki dersleri tekrar gözden geçirmek için bu değerlendirmeleri kullanabilir. Bir dersin sonunda yapılan bir sınav, sürece yönelik değerlendirmeye örnek gösterilebilir. 
 • Sonuca yönelik değerlendirmeler, öğrencilerin öğrenim hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek için kursun sonunda gerçekleştirilir. Bir kursun sonundaki bir pratik testi, sonuca yönelik değerlendirmeye örnek gösterilebilir.

Kursunuzu planlarken temel konseptleri ve noktaları düşünün. Bunların, öğrencilerin sürece yönelik değerlendirme ile bilgilerini değerlendirmeleri ve sonuca yönelik değerlendirme ile kursun öğrenim hedeflerine yönelik başarılarını ölçmeleri için ne zaman faydalı olabileceğini belirleyin.

Oluşturabileceğiniz değerlendirme türleri

Kursunuzda oluşturabileceğiniz bazı değerlendirme türlerini burada bulabilirsiniz:

 • Sınav
 • Pratik testi
 • Bitirme projesi

Türlere göre bazı en iyi uygulamalar şunlardır:

Sınav

Sınavlar, çoktan seçmelidir ve gerçek olgulara dayanan kurslar için idealdir. Öğrencilerin öğrettiklerinizi anlayıp anlamadığını hızlıca kontrol etmek veya bilgilerini korumalarına yardımcı olmak için harika bir yöntemdir. Öğrenimi pekiştirmek ve öğrenilenlerin daha kalıcı olmasını sağlamak için derslerinizin arasında kısa soru listeleri ekleyebilirsiniz. Çoktan seçmeli sınav oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Pratik testi

Pratik testleri daha uzundur ve sınavlardan daha zorludur. Bunlar sürelidir ve tamamlandıktan sonra puanlandırılırlar. Kursunuz, öğrencileri bir final sınavına hazırlamayı amaçlıyorsa pratik testleri faydalıdır. Bu nedenle gerçekçi bir sınav deneyimi sağlayın. Öğrencilerin hazırlandıkları gerçek sınavla (SAT, GMAT veya sertifika sınavları gibi) benzer soru türleri, uzunlukları ve gereksinimler kullanın.

Not: Yalnızca pratik testi içeren kurslar da oluşturabilirsiniz. Bu kursların en az iki pratik testi içermesi gerekir. Pratik testleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bitirme projesi

Bitirme projeleri, öğrencilerin bir web uygulaması veya sunum gibi bir çalışma oluşturmak üzere edindikleri bilgileri ve yetkinlikleri ortaya koyarak kursun sonunda hazırladığı projelerdir. Kurs boyunca öğrencilere bitirme projelerini hazırlama sürecine yönelik rehberlik sağlayabilir veya öğrencilerin bitirme projelerini kendileri hazırlamaları için kurs konunda talimatlar veya yönergeler verebilirsiniz. Bitirme projesinin, öğrencinin gerçek hayatta yapabileceği türde bir çalışmayı yansıtan özgün bir deneyim olmasını amaçlayın. Öğrencileri bitirme projelerini online bir portfolyoda paylaşmaya teşvik edin. Böylece öğrenciler birbirlerinin çalışmalarını görebilir ve siz de onlara geri bildirim sağlayabilirsiniz.

Kursunuzu oluşturmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım!

Kurs oluşturun