Quay lại Udemy

Lập đề cương cho khóa học

Để tạo một khóa học thành công, bạn nên sắp xếp khóa học thành nhiều phần và bài giảng để hướng dẫn học viên tìm hiểu chủ đề của bạn một cách có tổ chức và quy củ. Các phần của bạn phải phù hợp với mục tiêu học tập và bao gồm bài giảng đề cập đến khái niệm và cơ hội thực hành để học viên có thể đạt được những mục tiêu đó. Nói chung, mỗi phần nên hướng tới một mục tiêu học tập và mỗi bài giảng nên đề cập đến một khái niệm hoặc hoạt động duy nhất.

Lập đề cương cho khóa học online của bạn, trong đó trình bày các phần và bài giảng mà bạn đã lập kế hoạch, bao gồm cả hoạt động và bài đánh giá mà bạn sẽ thêm vào để giúp học viên áp dụng kiến thức đã học. Trong quá trình lập đề cương, hãy nghĩ về dạng thức mà bạn sẽ sử dụng cho mỗi bài giảng. Udemy hỗ trợ bài giảng dạng video và văn bản, trắc nghiệm, bài tập coding, bài tậpbài kiểm tra thực hành.

Bắt đầu bằng cách tải xuống mẫu đề cương của chúng tôi

Tải xuống mẫu đề cương đề xuất của chúng tôi để giúp bạn lập đề cương hoặc bạn có thể tự lập đề cương riêng. Sau đó, hãy làm theo các bước bên dưới và tìm hiểu cách thiết lập nền móng cho khóa học của bạn.

Xây dựng đề cương khóa học

Hãy coi khóa học của bạn là một câu chuyện. Khóa học nên có 3 phần là: mở bài, thân bài và kết luận. Ba phần này có diễn biến logic, giúp xây dựng kiến thức theo cách rõ ràng và có ý nghĩa.

Mở bài

Phần này kéo dài khoảng 10 phút đầu tiên của khóa học. Mục tiêu khi bắt đầu khóa học là tạo động lực và thu hút học viên. Hãy bắt đầu khóa học của bạn với các mục sau đây:

  • Bài giảng nhập đề: Dài 2 – 4 phút, có nội dung ngắn gọn và đơn giản. Giới thiệu về bản thân và giải thích lý do bạn là người phù hợp nhất để dạy khóa học này. Đặt kỳ vọng phù hợp, cho học viên biết họ sẽ học được những gì từ khóa học của bạn và họ có thể làm được điều gì khi kết thúc khóa học.
  • Bài giảng dẫn dắt: Giới thiệu về chủ đề và lý do chủ đề này quan trọng trong 1 – 2 bài giảng đầu tiên này.
  • Hoạt động tương tác: Tương tác với học viên ngay lập tức bằng cách cung cấp hoạt động thực hành trong một số bài giảng đầu tiên của khóa học. Hoạt động này có thể là bài tập hoặc thời gian suy ngẫm và đây là một cách tuyệt vời để tạo động lực cho học viên.

Thân bài

Đây là phần chính của khóa học. Trong phần này, bạn sẽ giảng dạy chủ đề và cung cấp các hoạt động cũng như bài đánh giá để học viên thực hành và đánh giá kiến thức đang học. Phần này của khóa học nên bao gồm nhiều phần: bài giảng, hoạt động thực hành và tài liệu tham khảo:

  • Phần: Tập trung vào việc trình bày một mục tiêu học tập cho mỗi phần. Hãy đảm bảo rằng tất cả các phần được xây dựng có nội dung liên quan đến nhau để cung cấp mọi kỹ năng mà khóa học của bạn cam kết mang lại cho học viên như đã nêu mục tiêu học tập.
  • Bài giảng: Mỗi phần nên có số lượng bài giảng cần thiết để giúp học viên đạt được mục tiêu học tập của phần đó. Trình bày một khái niệm cho mỗi bài giảng để giúp học viên dễ dàng theo học. Nên tạo video ngắn, lý tưởng là từ 6 phút trở xuống. Với chủ đề công nghệ, bạn nên tạo bài giảng dài hơn.
  • Hoạt động thực hành và bài đánh giá: Có ít nhất một hoạt động thực hành hoặc bài đánh giá cho mỗi phần, tạo cơ hội để học viên vận dụng kiến thức đã học và phần nào nắm được tiến độ họ đang hoàn thành mục tiêu học tập. Khi bạn lập đề cương khóa học, hãy xem xét các dự án, trắc nghiệm và bài tập khác nhau mà bạn có thể đưa vào khóa học.
  • Tài liệu tham khảo: Đừng quên ghi lại bất kỳ tài nguyên nào khác mà bạn muốn thêm vào mỗi phần. Tài liệu tham khảo có thể là bảng rà soát, phiếu bài tập, mẫu, giáo cụ trực quan, ghi chú PDF, mã nguồn và các đường liên kết bổ sung, nếu cần.

Kết luận

Hãy kết thúc khóa học của bạn với lời tuyên bố mạnh mẽ, khiến học viên cảm thấy có động lực áp dụng kiến thức đã học. Để kết thúc khóa học sao cho hiệu quả, hãy tóm tắt những điểm chính cần ghi nhớ và cảm ơn học viên đã tham gia khóa học:

  • Bài giảng cuối khóa: Tối thiểu phải bao gồm một bài giảng chúc mừng khi kết thúc khóa học, trong đó tóm tắt những điểm chính cần ghi nhớ của khóa học, cảm ơn học viên đã dành thời gian tham gia và tạo cho họ cảm giác hài lòng vì đã hoàn thành nhiệm vụ.
  • Bài giảng thêm: Mặc dù mục này là không bắt buộc, nhưng bạn có thể cung cấp bài giảng thêm sau bài giảng cuối khóa. Đây là cơ hội tuyệt vời để tiếp thị khóa học hoặc sản phẩm khác. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc của chúng tôi về bài giảng thêm.

Bạn đã sẵn sàng tạo khóa học của mình chưa? Hãy bắt đầu nào!

Tạo một khóa học