Xuất bản khóa học của bạn

Các bước tiếp theo sau khi ghi và chỉnh sửa nội dung của bạn? Hoàn thiện những bước cuối cùng và tạo trang tổng quan khóa học của bạn.

3 bài viết

 • Xây dựng trang tổng quan khóa học

  Trang tổng quan khóa học (CLP) là yếu tố rất quan trọng để bạn đạt được thành công trên thị trường Udemy. Đây là cơ hội của bạn để thu hút học viên ghi danh vào khóa học. Nếu xây dựng đúng cách, trang tổng quan khóa học cũng có thể giúp bạn có...

  Đọc thêm
 • Định giá khóa học và chương trình khuyến mại của bạn

  Khi bạn sắp gửi khóa học đi, bạn sẽ nhận được lời nhắc chọn giá cho khóa học đó. Bạn có thể cung cấp khóa học với một mức giá nhất định, với giá chiết khấu hoặc miễn phí. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết về...

  Đọc thêm
 • Thiết lập thông báo tự động cho học viên

  Bạn sẽ nhận được lời nhắc tạo thông báo tự động trước khi gửi khóa học của bạn cho chúng tôi xem xét. Mặc dù thông báo này là tùy chọn, nhưng đây là một cách tuyệt vời để tương tác với học viên của bạn bằng cách chào mừng họ đến với...

  Đọc thêm

Bạn đã sẵn sàng tạo khóa học của mình chưa? Hãy bắt đầu nào!

Tạo một khóa học