Quay lại Udemy

Trước khi bạn ghi hình

Vui lòng xem lại các yêu cầu này trước khi bạn bắt đầu ghi hình cho khóa học


Dịch vụ đánh giá video thử nghiệm

Mặc dù chúng tôi trình bày nội dung này trong một bài viết riêng sau này trong phần quá trình ghi hình, nhưng chúng tôi vẫn muốn giới thiệu nổi bật Dịch vụ đánh giá video thử nghiệm. Gửi video mẫu để nhận ý kiến phản hồi về âm thanh, hình ảnh, ngữ điệu và cách giảng dạy của bạn. Bạn sẽ cảm thấy tự tin để ghi hình một khóa học đáp ứng tiêu chuẩn của chúng tôi. Sau khi bạn đã sẵn sàng gửi video thử nghiệm, hãy đăng nhập vào tài khoản giảng viên của bạn rồi bắt đầu.


Bảng rà soát yêu cầu về chất lượng khóa học

Vui lòng xem lại Bảng rà soát yêu cầu về chất lượng khóa học của chúng tôi để biết yêu cầu tối thiểu để được xuất bản khóa học trên Udemy. Bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin khác về yêu cầu cụ thể.

Những học viên mua khóa học của bạn kỳ vọng rằng khóa học đó sẽ cung cấp nội dung giáo dục có giá trị và họ sẽ tìm hiểu mục tiêu khóa học được trình bày trên Trang tổng quan khóa học (CLP). Chúng tôi sẽ nêu chi tiết hơn về Trang tổng quan khóa học trong phần tổng quan về xuất bản khóa học

Hãy nhớ rằng học viên cần nhìn và nghe rõ ràng nội dung của khóa học, vì vậy khóa học của bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng âm thanh và hình ảnh. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về cách thiết lập không gian ghi hìnhcách khắc phục các sự cố thường gặp về âm thanh ở phần sau.  

  • Chất lượng video HD (720p hoặc 1080p)
  • Hình ảnh có hướng nằm ngang (không nằm dọc)
  • Âm thanh chất lượng phải phát ra từ cả 2 kênh và được đồng bộ hóa với hình ảnh

Xin lưu ý rằng các yêu cầu sau đây có thể khác với yêu cầu của các nền tảng phát trực tuyến và học tập khác. Trang tổng quan khóa học hoàn thiện phải có:


Quy trình Kiểm soát chất lượng

Cuối cùng, mỗi khóa học được gửi đi đều phải trải qua quy trình Kiểm soát chất lượng để đảm bảo khóa học đó đáp ứng yêu cầu tối thiểu và tuân thủ chính sách của chúng tôi.

Bạn đã sẵn sàng tạo khóa học của mình chưa? Hãy bắt đầu nào!

Tạo một khóa học