Quay lại Udemy

Chào mừng bạn đến với Teaching Center

Hãy học cách giảng dạy online với chúng tôi.

Tài nguyên cho mỗi bước trong hành trình của bạn

Lập kế hoạch cho khóa học

Học các phương pháp hay nhất về chuẩn bị nội dung khóa học — Bạn chỉ mới bắt đầu? Hãy bắt đầu từ đây.

Ghi hình khóa học

Khám phá những cách hay nhất để viết kịch bản và tìm công cụ cần thiết để ghi hình khóa học.

Tiếp thị cho khóa học

Tham khảo kiến thức nội bộ về cách tăng lượt ghi danh và nhận đánh giá sau khi bạn xuất bản khóa học.