Quay lại Udemy

Nhìn Lại Năm 2023

Năm 2023 giúp tất cả chúng ta luôn nỗ lực với những công nghệ mới thú vị ví dụ như AI tạo sinh.

Thật may mắn cho hàng triệu học viên Udemy trên toàn cầu, những giảng viên như bạn đã ở đó để giúp họ thích nghi và phát triển.

Chúng tôi đã tổng hợp một video đánh giá hằng năm để nêu bật tác động mà bạn đã thực hiện khi giảng dạy với Udemy. Hãy tin tưởng chúng tôi khi chúng tôi nói rằng bạn không chỉ giúp cải thiện cuộc sống thông qua học tập mà còn đang thay đổi cuộc sống.

Bạn đã sẵn sàng tạo khóa học của mình chưa? Hãy bắt đầu nào!

Tạo một khóa học