Usprawnienia w zarządzaniu programem kursu oraz w pytaniach i odpowiedziach

Stale szukamy rozwiązań, które ułatwiają tworzenie kursów na Udemy i zarządzanie nimi. Właśnie w tym celu niedawno wprowadziliśmy dwa ulepszenia do pakietu narzędzi dla instruktorów.

1. Funkcja popierania w panelu pytań i odpowiedzi

Teraz w panelu pytań i odpowiedzi zobaczysz poparcia udzielone przez uczestników. Możesz też dodawać i usuwać własne, a także sortować pytania według liczby otrzymanych poparć. 

Uczestnicy kursów wzajemnie popierają swoje pytania, jeśli mają ten sam problem co osoby je zadające lub gdy dane pytanie dotyczy istotnych informacji związanych z materiałem kursu. Mamy nadzieję, że możliwość wyświetlania poparć i sortowania według ich liczby ułatwi instruktorom nadawanie priorytetów najważniejszym pytaniom oraz pozwoli lepiej dostrzec, w których miejscach uczestnicy kursów mają często problemy. 

2. Przenoszenie sekcji w edytorze programu kursu

Dotychczas, aby przenieść całą sekcję w programie kursu, trzeba było przenosić jej każdy element osobno. Dla instruktorów mających wiele elementów programu w jednym kursie proces ten mógł być frustrujący i bardzo czasochłonny.

Obecnie podczas przenoszenia sekcji przenoszone są również wykłady w niej zawarte. Wystarczy przesunąć nagłówek sekcji w nowe miejsce. Po puszczeniu przycisku myszy pojawią się pod nim należące do sekcji wykłady.

Mamy nadzieję, że te ulepszenia ułatwią Ci nauczanie na Udemy, pomagając przy ustalaniu priorytetów dla najczęściej zadawanych pytań i przy organizowaniu programu kursu.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs