Usprawnienia w obsłudze instruktorów współpracujących

W ramach działań mających na celu zwiększenie przejrzystości oraz poprawienie bezpieczeństwa instruktorów wprowadzamy nowy proces wysyłania zaproszeń i powiadomień dotyczących zmian związanych z instruktorami współpracującymi przy kursie. 

Teraz, gdy będziesz dodawać do kursu instruktora współpracującego, osoba ta otrzyma e-maila z zaproszeniem, które musi zaakceptować, klikając link prowadzący na platformę instruktora. Dodatkowo instruktorzy z uprawnieniami do zarządzania będą otrzymywać powiadomienia, gdy instruktor współpracujący dołączy do kursu lub go opuści. Mamy nadzieję, że te zmiany ułatwią zarządzanie kursami, w których uczestniczą instruktorzy współpracujący.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs