Informacje o raportach podatkowych dotyczących zarobków z 2021 roku

W 2021 roku ułatwiliśmy instruktorom przekazywanie informacji podatkowych do Udemy, integrując naszą platformę podatkową dla instruktorów ze stroną Szczegóły wypłaty i podatku. Teraz ułatwiamy dostęp do raportów podatkowych na koniec roku, udostępniając formularze 1099-MISC i 1042-S w tym samym miejscu.

W tym artykule znajdziesz informacje o formularzach udostępnianych przez Udemy oraz o tym, kto je dostanie i gdzie je znaleźć.

 

Czym są formularze 1099-MISC i 1042-S?

 

Formularze 1099-MISC i 1042-S zawierają podsumowanie odpowiednich wypłat Udemy na Twoją rzecz oraz potrąceń podatku u źródła w Stanach Zjednoczonych za poprzedni rok. Instruktorzy ze Stanów Zjednoczonych mogą użyć otrzymanych formularzy do złożenia rocznego zeznania podatkowego w amerykańskim urzędzie podatkowym (IRS). Instruktorzy spoza Stanów Zjednoczonych otrzymują formularze dla celów archiwalnych i na potrzeby zeznań o dochodach składanych w lokalnych urzędach skarbowych.

 

Udemy przesyła kopie tych formularzy także do IRS, niemniej jednak wszyscy instruktorzy są odpowiedzialni za złożenie informacji o zarobkach w stosownych urzędach państwowych zajmujących się pobieraniem podatku dochodowego. Jeżeli masz pytania co do dotyczących Cię zobowiązań związanych z podatkiem dochodowym, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

 

Jakie informacje są zawarte w tych formularzach?

 

Formularze zawierają podlegające opodatkowaniu kwoty wypłacone Ci przez Udemy w roku podatkowym 2021, a także wszystkie obowiązujące w Stanach Zjednoczonych podatki u źródła potrącone od tych kwot.

 

Na formularzu 1099-MISC kwotą podlegającą opodatkowaniu jest kwota łącznych wypłat otrzymanych przez Ciebie od Udemy w odpowiednim okresie. W formularzu 1042-S kwota podlegająca opodatkowaniu stanowi część przychodów użytkownika z Udemy pochodzącą ze źródeł w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje to sprzedaż kursów uczestnikom ze Stanów Zjednoczonych oraz z przychody z subskrypcji wynikające z wykorzystania Twoich kursów przez takich użytkowników.

 

Kto otrzymuje te formularze?

 

  • Użytkownicy, którzy złożyli formularz W-9 (dla osób i podmiotów ze Stanów Zjednoczonych) i otrzymali w 2021 roku wypłaty na łączną kwotę co najmniej 10 USD, dostaną formularz 1099-MISC, chyba że złożyli dokumenty jako korporacja klasy S lub C. Od korporacji klasy S lub C nie jest wymagany formularz podatkowy na koniec roku ani nie jest on im udostępniany.
  • Instruktorzy, którzy nie złożyli ważnego formularza podatkowego i otrzymali wypłaty przekraczające kwotę 10 USD również otrzymają formularz 1099-MISC.
  • Instruktorzy, którzy złożyli dowolny inny formularz podatkowy i mieli w 2021 roku wypłaty ze źródeł w Stanach Zjednoczonych, otrzymają formularz 1042-S.

 

Osobom, które nie osiągnęły progów wypłat podanych powyżej, Udemy nie wyśle formularzy podatkowych na koniec roku 2021.

 

 

 W jaki sposób formularze zostaną doręczone?

 

W tym roku udostępniamy formularze podatkowe na koniec roku bezpośrednio na stronie Udemy. Przeprowadziliśmy integrację z 1099Pro, dzięki czemu możesz bezpiecznie pobrać plik PDF ze swoimi formularzami ze swojej strony Szczegóły wypłaty i podatku. Jeżeli w 2021 roku Twój status podatkowy uległ zmianie w taki sposób, że otrzymasz więcej niż jeden formularz, to wszystkie formularze za 2021 rok będą dostępne w tym samym miejscu.

 

Fizyczną kopię formularza wyślemy też na adres podany przez Ciebie podczas przekazywania do Udemy informacji podatkowych. Jeżeli nie otrzymaliśmy od Ciebie ważnego formularza podatkowego, otrzymasz jedynie cyfrową kopię dostępną na stronie Szczegóły wypłaty i podatku.

 

 

Kiedy formularze będą dostępne?

 

Jeżeli masz otrzymać formularz 1099-MISC, możesz się go spodziewać na początku lutego 2022 r. Jeżeli poprosisz o zmiany w formularzu otrzymanym w lutym, możesz otrzymać kolejną fizyczną kopię w połowie marca, a skorygowany formularz zostanie dodany do Twojej strony Szczegóły wypłaty i podatku.

 

Jeżeli masz otrzymać formularz 1042-S, możesz się go spodziewać w połowie marca 2021 r.

 

 

Co mam zrobić, gdy uległ zmianie mój adres lub zmieniły się inne informacje?

 

IRS wymaga składania nowej dokumentacji podatkowej za każdym razem, gdy zmieniają się okoliczności związane z podatkami, w tym zmiana adresu. Aby zarejestrować nowy adres lub wprowadzić inne zmiany do swoich informacji podatkowych, jak najszybciej prześlij zaktualizowaną dokumentację podatkową, korzystając ze swojej strony Szczegóły wypłaty i podatku.

 

 

W razie pytań o proces otrzymywania raportów podatkowych na koniec roku możesz skontaktować się z zespołem pomocy dla instruktorów lub zgłosić pytanie w społeczności instruktorów. Udemy nie może pomóc Ci w rozliczaniu podatków ani udzielić konkretnej porady związanej z podatkami, możemy natomiast wyjaśnić, jak uzyskać dostęp do formularzy i uzyskać inne informacje dotyczące raportów podatkowych.

 

Dziękujemy, że wciąż uczysz na Udemy.

 

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs