Najnowsze informacje o ulepszeniach w testach praktycznych

Testy praktyczne to kompleksowe, wykonywane w wyznaczonym czasie sprawdziany umiejętności, które służą na Udemy wielu celom. W miarę wzrostu zapotrzebowania na certyfikaty z zakresu umiejętności technicznych i obliczeń chmurowych obserwujemy, że osoby uczące się w celach zawodowych coraz częściej używają tej funkcji do przygotowywania się do certyfikacji. Użytkownicy ci chcą mieć możliwość zasymulowania przebiegu testu, aby ocenić stopień swojego przygotowania i zidentyfikować luki w wiedzy, zanim przystąpią do rzeczywistego egzaminu. W związku z tym ulepszamy testy praktyczne, abyście mogli skuteczniej pomagać uczestnikom swoich kursów w osiąganiu celów zawodowych.

 

W tym artykule zamieszczamy podsumowanie zmian, które wprowadziliśmy w testach praktycznych Udemy. Poniżej znajdziecie najnowsze informacje.

 

Nowy proces tworzenia testów praktycznych

Przeprojektowaliśmy proces tworzenia testów praktycznych, dając mu osobną, przeznaczoną specjalnie do tego celu stronę, oddzielną od kreatora programu nauczania. Zastosowaliśmy sprawdzone metody naszego zespołu ds. dydaktyki i projektowania i wnioski z procesu tworzenia ćwiczeń z kodowania, aby sprawić, że tworzenie testów praktycznych będzie intuicyjne, i pomóc Wam w dostarczaniu uczestnikom kursów wysokiej jakości sprawdzianów wiedzy. Zmieniliśmy również szablon pliku CSV służącego do przesyłania zbiorczego, aby dopasować go do nowej struktury wyjaśnień.

Wcześniej

Teraz

 

Nowy typ pytania „uzupełnij puste pola” 

Aby lepiej dopasować testy praktyczne do egzaminów certyfikacyjnych firm zewnętrznych, staramy się dać Wam możliwość realistycznego symulowania przebiegu rzeczywistych testów. Obejmuje to dostarczanie podobnych pytań, długości i wymagań, z jakimi uczestnicy mogą zetknąć się podczas prawdziwego egzaminu. Dlatego do dotychczasowych opcji „wielokrotny wybór” i „wielokrotne zaznaczenie” dodaliśmy pytanie typu „uzupełnij puste pola”.  Format „uzupełnij puste pola” odzwierciedla wymagania z faktycznych egzaminów, gdzie uczestnicy muszą wypełniać puste pola w podanych przez instruktora stwierdzeniach.

 

Wspomagane przez AI generowanie wyjaśnień (na razie tylko w prowadzonych po angielsku kursach programowania i IT)

Dodaliśmy nową, wspieraną przez AI funkcję pomagającą instruktorom w łatwy sposób wyjaśniać odpowiedzi do testów wielokrotnego wyboru i wielokrotnego zaznaczenia. Kompleksowe wyjaśnienia mogą ułatwić uczestnikom zrozumienie, dlaczego wybrali nieprawidłową odpowiedź – a teraz ich tworzenie jest łatwiejsze dzięki AI. Obecnie ta funkcja dostępna jest tylko w języku angielskim, ale mamy nadzieję, że wkrótce uda się nam ją wdrożyć także w innych językach.

 

Spostrzeżenia dotyczące testów praktycznych (premiera w połowie maja)

Zdajemy sobie także sprawę z tego, jak ważne przy tworzeniu i optymalizowaniu testów praktycznych jest podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Dlatego z przyjemnością informujemy, że niedługo wprowadzimy spostrzeżenia z podsumowaniem testów praktycznych w raporcie zaangażowania w kurs. Ta aktualizacja dostarczy informacji na temat interakcji uczestników z testami praktycznymi, w tym liczbę rozpoczętych (wyświetlonych), nieukończonych (porzuconych) i ogólny odsetek powodzeń. 

Wskaźnik „rozpoczętych” pokaże unikalnych uczestników, którzy kliknęli przycisk „Rozpocznij test”, a „porzuconych” liczbę unikalnych uczestników, którzy rozpoczęli test, ale go nie ukończyli. Odsetek powodzeń pokaże, ile procent uczestników co najmniej raz ukończyło pomyślnie test praktyczny. Mamy nadzieję, że te spostrzeżenia dadzą pełniejszy obraz efektywności testów praktycznych. W dalszej części tego roku planujemy zagłębić się w te dane jeszcze bardziej i udostępnić informacje związane z poszczególnymi pytaniami.

 

Zachęcamy, abyście już dziś zaczęli wprowadzać modyfikacje w swoich testach praktycznych, a my będziemy Was nadal informować o wprowadzanych przez nas zmianach. Więcej informacji zawiera przewodnik dla początkujących.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs