Okazje do stworzenia treści dla Udemy Business: często zadawane pytania

Narzędzie Okazje do stworzenia treści dla Udemy Business daje instruktorom o ugruntowanej pozycji dostęp do danych o treściach, które mają największą szansę zostać uwzględnione w kolekcji Udemy Business. Obecnie, aby móc korzystać z narzędzia, instruktorzy muszą mieć co najmniej jeden kurs ze średnią oceną 4,2 gwiazdki lub wyższą wyliczoną z co najmniej 25 ocen w przypadku treści w języku angielskim lub 10 ocen w przypadku treści w innych językach. Okazje są obecnie wyświetlane po angielsku, nawet jeżeli dotyczą kursów w innych językach. Zespół Udemy pracuje nad udostępnieniem oficjalnych tłumaczeń dla wszystkich okazji.

 

W tej sekcji zebraliśmy odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące działania tego narzędzia.

 

Okazje do stworzenia treści

 

 • W jaki sposób Udemy ustala, co stanowi „okazję do stworzenia treści”?

 

Udemy ma specjalny zespół strategów zajmujących się treściami, którego zadaniem jest określanie tematów o największym potencjale, wartych dodania do naszej kolekcji biznesowej. Ten zespół syntetyzuje informacje od klientów pochodzące z komentarzy, wyszukiwanych haseł, danych o użytkowaniu i trendów branżowych. Następnie nakłada uzyskane dane na naszą bieżącą kolekcję, aby ustalić, w którym obszarze nowe treści mają największą szansę zwiększyć jej wartość. Te tematy o dużej wartości są wyświetlane sprawdzonym instruktorom z doświadczeniem jako okazje do stworzenia treści.

 

 • Uważam, że pewien temat może być szczególnie wartościowy dla kolekcji Udemy Business, ale nie widzę go na liście. Czy mimo to mogę stworzyć kurs dotyczący tego tematu?

 

Zawsze możesz stworzyć kurs dotyczący tematu, który Twoim zdaniem zainteresuje uczestników kursów Udemy uczących się w celach zawodowych. Narzędzie nie generuje wyczerpującej listy wszystkich treści, które mogą zostać uwzględnione w kolekcji Udemy Business. Wskazuje jedynie tematy, które aktywnie obserwujemy i planujemy włączać do naszych kolekcji na podstawie bieżących danych o podaży i popycie. 

 

Jeśli Twój kurs osiągnie nasz próg jakości i będzie odpowiadał na potrzeby, których obecna kolekcja nie zaspokaja, istnieje duża szansa, że go do niej dodamy. Szczególnie w przypadku treści w językach innych niż angielski istnieje wiele tematów, które mogą podnieść wartość naszych kolekcji międzynarodowych i choć nie zostały wymienione w narzędziu, mają sporą szansę na dołączenie do kolekcji.

 

 • Dlaczego niektóre tematy mają szczegółowe informacje, takie jak „grupa docelowa” czy „kluczowe treści”, a inne nie? Bez tych wskazówek trudno byłoby nam dopilnować, by kursy były dobrze dopasowane do użytkowników Udemy Business. 

 

Staramy się udostępniać jak najwięcej informacji o każdej okazji, jednak przy setkach tematów w kilkunastu językach nie zawsze mamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Bez względu na dostępność i szczegółowość informacji oczekujemy, że instruktorzy będą się zajmować tematami, w których mają duże doświadczenie. Zachęcamy do wykorzystywania tych danych w celu określania najtrafniejszej grupy docelowej i programu kursu na temat, którym chcesz się zająć.

 

 • Ile pieniędzy mogę zarobić na kursach dotyczących tych tematów?

 

Potencjał zarobkowy każdego tematu zależy od wielu czynników, w tym między innymi od jakości i trafności utworzonego kursu, rodzaju i liczby klientów obsługiwanych przez Udemy w danym momencie oraz relatywnego zainteresowania innymi tematami. Narzędzie powstało po to, aby wskazywać tematy, które naszym zdaniem mają największą szansę stanowić dodatkową wartość dla użytkowników i instruktorów, nie możemy jednak zagwarantować konkretnych wyników ani ich przewidzieć.

 

 • Jak często prezentowane tu okazje są aktualizowane? 

 

Aktualizacje listy wynikają z naszych badań i obserwacji. Z czasem mamy nadzieję zwiększyć częstotliwość aktualizacji. Data ostatniej aktualizacji jest zawsze widoczna w lewym górnym rogu narzędzia, nad filtrami. 

 

Tworzenie kursu

 

 • Co się dzieje, gdy kurs zostaje powiązany z okazją?

 

Połączenie tworzonego kursu z okazją przyspiesza proces jego recenzowania pod kątem dodania do kolekcji. Wersja robocza kursu w Twoim pulpicie instruktora będzie miała etykietę „okazja do stworzenia treści”. Gdy kurs zostanie opublikowany i osiągnie określony poziom recenzowania (więcej informacji znajdziesz w pytaniach o wybór treści do kolekcji), automatycznie przejdzie do etapu sprawdzania przez nasz zespół zajmujący się kolekcją. 

 

Ta funkcja służy wyłącznie do oznaczania kursów poświęconych dokładnie tym tematom, które wskazują poszczególne okazje. Instruktorzy, którzy celowo łączą okazje i niezwiązane z nimi kursy, aby oszukać system wybierający treści do kolekcji, mogą się liczyć z ograniczeniami w dostępie do tej funkcji w przyszłości.

 

 • Jak połączyć z okazją już tworzony lub opublikowany kurs?

 

Obecnie możliwe jest połączenie kursu z okazją wyłącznie na etapie tworzenia wersji roboczej. Pamiętaj, że nawet jeśli kurs nie jest jednoznacznie połączony z okazją, ale wyraźnie dotyczy wskazanego w niej tematu (ma pasujące słowa kluczowe w tytule/podtytule, określone punkty w programie) i osiągnął poziom ocen wymagany przez kolekcję, zespół Udemy najprawdopodobniej sprawdzi go w ramach regularnych przeglądów nowych treści pod kątem potencjału.

 

 • Jak sprawdzić, czy nie zmienił się priorytet tematu kursu, który tworzę, i czy nie pojawiły się na jego temat dodatkowe informacje? 

 

Na tę chwilę trzeba po prostu od czasu do czasu sprawdzać, czy zmieniły się szczegóły lub priorytet danej okazji. W przyszłości planujemy znaleźć sposób, by pomóc instruktorom śledzić zmiany na liście okazji.

 

 • Do jakiej kategorii przypisać kurs? Nie widzę pasującej „dziedziny”.

 

Przypisując tworzony kurs do kategorii Udemy, należy kierować się swoją fachową wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

 

Wybór treści do kolekcji

 

 • Czy kursy dotyczące tych tematów będą automatycznie włączane do kolekcji Udemy Business?

 

Nie. Tak jak zawsze, pilnujemy, aby treści wyświetlane naszym klientom korzystającym z subskrypcji były sprawdzone i wysokiej jakości. Kursy dotyczące tych tematów będą miały priorytet w kolejce do sprawdzenia pod kątem włączenia do kolekcji, ale samo sprawdzanie będzie przebiegać w oparciu o te same wskaźniki, takie jak oceny/recenzje, zaangażowanie uczestników, historia instruktora i trafność programu, na podstawie których ustalimy, czy dany materiał powinien zostać dodany do kolekcji. Ogólnie rzecz biorąc, szukamy kursów ze średnią oceną co najmniej 4,4 z minimum 25 ocen. Progi mogą się różnić w zależności od języka. 

 

 • Mam już opublikowany kurs dotyczący tematu z listy. Dlaczego nie został on dodany do kolekcji? 

 

Jest wiele powodów, dla których kursy dotyczące tematów wskazanych w okazjach mogą nie być dodane do Udemy Business. Jeśli Twój kurs nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących jakości, które opisaliśmy wyżej, nie będzie brany pod uwagę przy wybieraniu treści do kolekcji. Kursy, które nie były w ostatnim czasie aktualizowane, mają mniejszą szansę na dodanie do kolekcji. Podobnie kursy stworzone przez instruktorów, którzy w przeszłości naruszali nasze zasady lub mieli słabe oceny od uczestników kursów, również mają mniejszą szansę na dodanie do kolekcji.

 

 • Mam kurs na ten temat i jest on dodany do kolekcji Udemy Business. Dlaczego ten temat znajduje się na liście? 

 

Zarówno na rynku, jak i w Udemy Business użytkownicy lubią mieć do wyboru więcej niż jeden sposób przedstawienia danego tematu. Czasem szukamy dodatkowych treści, aby poszerzyć ofertę związaną z danym tematem – jeśli jest na to odpowiedni popyt, dajemy użytkownikom do wyboru różne style kursów lub zastosowania tematu.

 

Jeśli Twój kurs został dodany do kolekcji po ostatniej aktualizacji listy, możliwe, że status okazji zmieni się w jej kolejnej wersji.

 

 • W jaki sposób dowiem się, że mój kurs został sprawdzony pod kątem dodania do kolekcji? 

 

Jeśli Twoje treści zostaną dodane do kolekcji Udemy Business, otrzymasz powiadomienie. Na tę chwilę nie informujemy o sprawdzeniu treści pod kątem dodania do kolekcji, jeśli ostatecznie kurs nie zostanie do niej dodany. Badamy różne możliwości zwiększenia przejrzystości tego procesu, ale w tej chwili nie mamy jeszcze takiej funkcji.

 

 • Co się stanie, jeśli wielu instruktorów stworzy materiały na ten sam temat?

 

Jeśli będzie wystarczający popyt, by wyróżnić kilka kursów dotyczących tego samego tematu, oraz wystarczająca liczba kursów spełniających nasze wymagania dotyczące wiarygodności i jakości, możemy umieścić w kolekcji więcej niż jeden kurs.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs