Quay lại Udemy

Nội dung cập nhật đối với các yêu cầu về biểu mẫu thuế dành cho giảng viên (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024)

Là một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, Udemy có nghĩa vụ bị khấu trừ thuế từ thu nhập tại Hoa Kỳ của giảng viên nếu thích hợp, theo quy định của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ. Để xác định số tiền khấu trừ chính xác, chúng tôi thu thập các biểu mẫu thuế có thông tin chính ví dụ như tên, quốc gia cư trú và mã số thuế của bạn.

 

Mỗi giảng viên có trách nhiệm đảm bảo thông tin thuế của họ luôn được cập nhật bằng cách nộp biểu mẫu mới qua trang Cài đặt thanh toán và thuế.

 

Các thay đổi

 

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, bạn sẽ cần phải có biểu mẫu thuế hợp lệ để nhận được khoản thanh toán từ Udemy. Nếu giảng viên không có biểu mẫu hợp lệ trong hồ sơ tại thời điểm thanh toán, khoản thanh toán sẽ bị tạm dừng. Sau khi chúng tôi nhận được biểu mẫu hợp lệ, khoản thanh toán sẽ được hủy tạm dừng và chúng tôi sẽ kích hoạt thanh toán tất cả thu nhập đang chờ xử lý trong vòng 1-2 tuần, áp dụng tỷ lệ khấu trừ thuế được xác định theo biểu mẫu đã nộp. 

 

Với thay đổi này, chúng tôi sẽ cập nhật Báo cáo doanh thu để giúp làm rõ những gì mỗi giảng viên có thể mong đợi ở lần thanh toán tiếp theo của họ và mọi hành động cần thiết để bỏ chặn khoản thanh toán.

 

Sự thay đổi này có ý nghĩa gì đối với giảng viên?

 

Đối với hầu hết những giảng viên có khóa học đã xuất bản, chính sách cập nhật sẽ không có gì khác biệt so với chính sách hiện tại. Tuy nhiên, đối với những giảng viên không có biểu mẫu thuế hợp lệ trong hồ sơ, thì biện pháp xử lý khi không cung cấp biểu mẫu thuế sẽ khác kể từ năm 2024.

 

Trước đây, những giảng viên không gửi biểu mẫu thuế hợp lệ sẽ bị khấu lưu thuế ở mức tối đa (24% tổng thu nhập) nhưng có thể tiếp tục nhận được khoản thanh toán mỗi tháng. Với chính sách mới này, chúng tôi sẽ tạm hoãn thanh toán cho đến khi nhận được biểu mẫu hợp lệ và tính toán khoản khấu lưu dựa trên biểu mẫu đó.

 

Điều gì sẽ xảy ra với những giảng viên không nộp tờ khai thuế hợp lệ trong thời gian dài?

 

Chúng tôi muốn dành nhiều thời gian cho tất cả giảng viên để họ nộp biểu mẫu thuế hợp lệ và nhận tiền thanh toán. Điều đó có nghĩa là, trong trường hợp giảng viên tiếp tục không cung cấp thông tin thuế trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, chúng tôi có quyền hủy xuất bản nội dung đó. Tương tự như vậy, chúng tôi sẽ tạm giữ các khoản thanh toán đang chờ xử lý trong thời gian lâu nhất có thể, nhưng sau một khoảng thời gian nhất định không có mã số thuế, chúng tôi có thể phải chuyển các khoản tiền này cho cơ quan chính phủ liên quan.

 

Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn nếu nội dung của bạn có nguy cơ bị xóa hoặc khoản thanh toán của bạn có nguy cơ không thể thực hiện được do không cung cấp thông tin thuế trong thời gian dài. 

 

Làm thế nào giảng viên có thể chuẩn bị nộp biểu mẫu thuế và tránh bị gián đoạn nhận thanh toán?

 

Chúng tôi cung cấp nền tảng hướng dẫn nộp biểu mẫu từng bước để đơn giản hóa quy trình điền biểu mẫu thuế của Hoa Kỳ. Bạn có thể kích hoạt nộp biểu mẫu từ trang Cài đặt thanh toán và thuế nếu bạn đã có thu nhập đang chờ thanh toán (hôm nay) hoặc nếu bạn có khóa học trả phí (đầu năm 2024). 

 

Thông tin quan trọng nhất bạn cần là tên của người thụ hưởng chính thu nhập từ Udemy của bạn (tên của bạn hoặc doanh nghiệp của bạn) và mã số thuế của bạn, nếu có.

 

Bạn có thể tham khảo một số tài nguyên hữu ích về thuế dành cho giảng viên trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi. Nếu gặp khó khăn, bạn có thể liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ của chúng tôi bằng cách nhấp vào nút “Liên hệ với chúng tôi” kế bên một bài viết bất kỳ, chẳng hạn như các bài viết được liên kết ở trên. Mặc dù chúng tôi không thể cho bạn biết nên điền thông tin gì vào biểu mẫu của bạn nhưng chúng tôi có thể giúp bạn hiểu thông tin chúng tôi yêu cầu và giúp bạn thiết lập để có thu nhập ổn định trên Udemy.

 

 

Hãy tiếp tục giảng dạy nhé!

Đội ngũ giảng viên của Udemy

Bạn đã sẵn sàng tạo khóa học của mình chưa? Hãy bắt đầu nào!

Tạo một khóa học