Informacje o programie akcji rezerwowanych Udemy dla instruktorów

Firma Udemy złożyła niedawno zgłoszenie rejestracyjne w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie pierwszej oferty publicznej (IPO). Instruktorzy bardzo pomogli nam w dojściu do tego kluczowego etapu. Dlatego oferujemy kwalifikującym się instruktorom możliwość uczestniczenia w programie akcji rezerwowanych.

Na czym polega program akcji rezerwowanych?

W ramach programu akcji rezerwowanych firma, która wchodzi na giełdę, może zarezerwować część akcji, które planuje sprzedać w ramach oferty publicznej, dla konkretnych osób fizycznych. Udemy rezerwuje 5% swoich akcji z pierwszej oferty publicznej dla instruktorów. Kwalifikujący się instruktor może zgłosić chęć zakupu akcji w ramach programu. Wszystkie kupowane w ten sposób akcje są sprzedawane po cenie określonej w pierwszej ofercie publicznej i nie wiążą się z żadnymi prowizjami maklerskimi.

Kto może wziąć udział w programie akcji rezerwowanych?

Aby móc wziąć udział w programie akcji rezerwowanych jako instruktor, na 1 października 2021 r. musisz:

  • mieć dobrą opinię w Udemy;
  • mieć co najmniej jeden publiczny i aktywny (opublikowany) kurs;
  • mieć co najmniej 10 uczestników zapisanych na Twoje kursy;
  • mieć zarejestrowany aktywny formularz podatkowy;
  • mieszkać w kraju, którego przepisy zezwalają na udział w amerykańskim programie rezerwowania akcji.

Wiele krajów zezwala na zaproszenie tylko określonej liczby instruktorów do udziału w programie. W tych przypadkach priorytet będziemy ustalać na podstawie całkowitych zarobków.

Listę krajów i regionów, które umożliwiają udział w programie akcji rezerwowanych, znajdziesz tutaj

Czego mam się spodziewać, jeśli zechcę wziąć udział w programie?

Jeśli spełniasz kryteria udziału, otrzymasz od nas e-maila z zaproszeniem. Następnie administrator programu, bank Morgan Stanley, wyśle do Ciebie wiadomość ze szczegółowymi instrukcjami na temat tego, jak skorzystać z bezpiecznego portalu, by zgłosić chęć uczestnictwa, podać liczbę akcji, które chcesz zakupić, i sfinalizować transakcję, gdy żądane akcje będą dostępne.

Zgłoszenie chęci zakupu nie jest zobowiązuje Cię do jego dokonania. 

Portal DSP i wiadomości od banku Morgan Stanley są dostępne tylko w języku angielskim.

Czy doradzicie mi, czy mam brać udział w programie akcji rezerwowanych czy nie?

Uczestnictwo w programie akcji rezerwowanych jest całkowicie opcjonalne i nie będzie mieć wpływu na Twoją opinię w Udemy. Nie możemy doradzać instruktorom na temat tego, czy powinni wziąć w nim udział. Jeżeli to rozważasz, pamiętaj, że każdorazowy zakup akcji zwykłych Udemy jest inwestycją obarczoną ryzykiem nieodłącznym dla rynku akcji, jak również innymi rodzajami ryzyka. 

Biorąc pod uwagę art. 134(b)(1) i 134(d) ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami, należy pamiętać, że:

zgłoszenie rejestracyjne dotyczące stosownych papierów wartościowych zostało złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ale nie weszło jeszcze w życie. Przed wejściem w życie zgłoszenia rejestracyjnego nie można sprzedać wspomnianych papierów wartościowych ani nie można przyjmować na nie ofert kupna. Niniejsze pismo nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna ani też nie dojdzie do sprzedaży wspomnianych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie, w którym taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub kwalifikacji.

Do momentu wejścia w życie zgłoszenia rejestracyjnego żadna oferta kupna papierów wartościowych nie może zostać przyjęta ani nie może zostać otrzymana żadna część ceny ich zakupu. Każda taka oferta może zostać wycofana lub anulowana bez jakichkolwiek obowiązków ani zobowiązań w dowolnym momencie przed zawiadomieniem o jej przyjęciu złożonym po dacie wejścia w życie. Wyrażenie zainteresowania w odpowiedzi na niniejsze powiadomienie nie będzie wiązać się z żadnymi obowiązkami ani zobowiązaniami.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs