Informacja o ulepszeniach w taksonomii

Na chwilę obecną Udemy obsługuje ponad 130 000 kursów prowadzonych w ponad 60 językach na wiele różnorodnych tematów. Ilość tych zróżnicowanych treści codziennie rośnie, toteż bardzo istotne dla nas jest uporządkowanie ich w taki sposób, byśmy mogli prezentować Twoje kursy odpowiednim uczestnikom.

Aby usprawnić nasz system rekomendacji i ułatwić uczestnikom odnajdowanie kursów, których szukają, wprowadzamy udoskonalenia w naszych definicjach kategorii i podkategorii. Zmiany będą wprowadzane automatycznie i nie wymagają od Ciebie, jako instruktora, żadnych działań. Jeżeli klasyfikacja kategorii lub podkategorii Twojego kursu ulegnie zmianie, otrzymasz powiadomienie.

Powody wprowadzenia zmian

Instruktorzy i uczestnicy kursów dają nam znać, że obecnie używana przez Udemy taksonomia, czyli sposób, w jaki kursy są podzielone na kategorie i podkategorie, bywa myląca. W kategorii „Projektowanie” znajdują się kursy dotyczące oprogramowania technicznego, lekcje rysunku i poradniki na temat mody. Kursy na temat uczenia maszynowego trafiają i do podkategorii „Dane i analityka”, i do „Matematyka i nauki ścisłe”.

Wiemy też, że instruktorzy miewają problem z wybraniem właściwej kategorii, gdy wstępnie określone ustawienia nie do końca odpowiadają treści kursu.

Przez miniony rok uważnie przyglądaliśmy się ponad 130 000 kursów na Udemy i ich wzajemnym relacjom. Wyposażeni w wyniki badań i zebrane dane jesteśmy gotowi, by zacząć zmieniać sposób, w jaki organizujemy nasze kursy. Od grudnia 2018 roku zaczniemy wprowadzać aktualizacje w naszych przydziałach do kategorii i podkategorii.

Co te zmiany spowodują

Jeżeli kategoria lub podkategoria Twojego kursu ulegnie zmianie, powiadomimy Cię o tym e-mailem. Jeżeli chcesz coś zaproponować lub podzielić się opinią dotyczącą zaktualizowanej taksonomii w Twojej dziedzinie wiedzy, napisz na adres taxonomy@udemy.com. W każdej chwili możesz też poprosić, abyśmy zmienili kategorię, podkategorię lub główny temat Twojego kursu, pisząc na adres instructorsupport@udemy.com.

Prawidłowa taksonomia kursów ułatwia uczestnikom szybkie wyszukiwanie interesujących ich treści, a nam pozwala przedstawiać skuteczne rekomendacje, dzięki którym uczestnicy wracają po więcej. Mamy nadzieję, że ulepszenia te pomogą wciąż rosnącej liczbie uczestników kursów oraz przyczynią się do wzrostu liczby kursów, języków i tematów dostępnych na Udemy.


Co zaktualizowaliśmy

Listopad 2019

Co się zmieniło: dodaliśmy nową podkategorię, „Analiza danych”, do kategorii Programowanie.

Dlaczego wprowadziliśmy tę zmianę: do tej pory kursy z kategorii Dane i analityka należały do kategorii Biznes. Jednak doświadczenie branżowe i nasze dane uczestników wskazują, że wiele z tych kursów ma więcej wspólnego z programowaniem niż z biznesem. W związku z tym przenieśliśmy kursy dotyczące programowania powiązanego z danymi (np. języków programowania Python i R, a także uczenia maszynowego) do nowej podkategorii Programowania. Kursy na temat umiejętności biznesowych, które mają coś wspólnego z wykorzystaniem danych (jak np. Analiza danych czy Wizualizacja danych), pozostaną w kategorii Biznes.

Spodziewamy się, że liczba kursów i tematów dotyczących danych oraz uczestników zainteresowanych tą dziedziną będzie nadal rosnąć. Wciąż będziemy ulepszać taksonomię, aby ułatwić uczestnikom kursów wyszukiwanie treści powiązanych z danymi, które ich interesują, a także, by instruktorzy byli odnajdywani przez odpowiednich uczestników.

 

Maj 2019

Wprowadzone zmiany: wprowadziliśmy nową kategorię, „Finanse i księgowość”.

Powód zmian: „Biznes” to druga największa kategoria w Udemy. Obejmuje bardzo szeroki zakres nie zawsze ściśle powiązanych ze sobą zagadnień, takich jak Komunikacja, Biznes w domu i Zasoby ludzkie. Ponadto tematy, które się ze sobą wiążą, jak Finanse osobiste i Narzędzia do zarządzania pieniędzmi zostały podzielone pomiędzy kategorie Biznes i Rozwój osobisty. Utrudnia to uczestnikom odnajdowanie odpowiednich kursów. Dodając nową kategorię „Finanse i księgowość”, dzielimy kategorię Biznesna bardziej trafne grupy i tworzymy wspólne miejsce dla podkategorii związanych z pieniędzmi.

 

Grudzień 2018

Wprowadzone zmiany: kategorie „Nauka”, „Język”, :Przygotowanie do testu” i „Szkolenie dla nauczycieli” zostały połączone w jedną kategorię „Nauczanie i studia”.

Powód zmian: tematy te jako samodzielne kategorie nie były wystarczająco zróżnicowane, by można było do nich dopasować odpowiednie podkategorie — blisko jedna trzecia z tych kursów miała podaną podkategorię „Inna”. Ponadto podkategorie w ramach kategorii Język w dużej części powtarzały się w jej tematach, co miało negatywny wpływ na rekomendacje i na SEO. Utworzenie jednej dużej kategorii obejmującej przedmioty, których tradycyjnie uczy się w salach lekcyjnych, pozwala nam usunąć tę nadmiarowość i poprawić nasze rekomendacje oraz wyniki wyszukiwania.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs
Simple light-blue outline icon of a tool inside system window

Pomoc techniczna

Dowiedz się wszystkiego — od przesyłania kursów po tworzenie kuponów.
Simple red outline icon of silhoutte of two people

Społeczność instruktorów

Dołącz do naszej globalnej społeczności instruktorów — pytaj o rady i czerp inspirację!
Simple orange outline icon of a roman pillar strcuture representing foundational support

Zaufanie i bezpieczeństwo

Dowiedz się o zasadach, dzięki którym dbamy o bezpieczeństwo społeczności.